Zmiana form płatności i ustawień

W sekcji „Rozliczenia i płatności” na koncie możesz przeglądać i aktualizować dane karty oraz szczegóły profilu płatności. Aby zmienić sposób płatności (np. z płatności automatycznych na ręczne), skontaktuj się z pomocą Google Ads. Dostępne ustawienia płatności różnią się w zależności od kraju. Więcej informacji o ustawieniach płatności

Uwaga: w niektórych przypadkach pewne formy płatności mogą być tymczasowo niedostępne do edycji w czasie, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać. Więcej informacji o niedostępnych formach płatności

Określ, czy płatności mają być dokonywane automatycznie, czy ręcznie

W zależności od kraju podanego w adresie rozliczeniowym możesz w dowolnym momencie określić, czy płatności mają być dokonywane automatycznie, czy ręcznie. Po przejściu na płatności automatyczne obciążenie następną płatnością nastąpi 30 dnia po ostatniej płatności automatycznej lub po osiągnięciu przez konto progu płatności – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Więcej informacji o płatnościach dostępnych w Twoim kraju
Uwaga: gdy przejdziesz z płatności automatycznych na ręczne, zespół pomocy Google Ads poinformuje Cię o wszelkich dodatkowych wymaganiach, w tym o zaległych płatnościach.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Narzędzia i ustawienia , a następnie kliknij „Płatności” i Ustawienia płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. Znajdź formę płatności, którą chcesz zaktualizować.
 5. Obok opcji „Ustawienia płatności” kliknij ikonę ołówka Edytuj i wybierz nową formę.
 6. Kliknij Zapisz.

Aktualizacja daty ważności karty lub jej nazwy

Jeśli numer konta formy płatności nie ulega zmianie, możesz edytować datę ważności i nazwę formy płatności (zamiast ponownie wpisywać wszystkie informacje o formie płatności).
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Narzędzia i ustawienia , a następnie kliknij „Płatności” i Ustawienia płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Formy płatności.
 4. Znajdź formę płatności, którą chcesz zaktualizować, i kliknij Edytuj.
 5. Wpisz zaktualizowane informacje.
 6. Kliknij Zapisz.
Uwaga: w przypadku zmiany numeru Twojej karty kredytowej lub konta bankowego uznamy, że używasz nowej karty kredytowej lub nowego konta. Dlatego konieczne będzie dodanie nowej formy płatności i usunięcie poprzedniej. Więcej informacji o dodawaniu nowej formy płatności

Aktualizacja danych w profilu płatności

Możesz edytować informacje w swoim profilu płatności. Pamiętaj, że to, co możesz edytować w profilu płatności, zależy od indywidualnych ustawień płatności i kraju rozliczenia. Więcej informacji o profilach płatności
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Narzędzia i ustawienia , a następnie kliknij „Płatności” i Ustawienia płatności.
 3. Odszukaj sekcję „Profil płatności”. Możesz w niej wyświetlać takie dane jak identyfikator profilu płatności, typ konta itp.
 4. Kliknij dowolne pole z ikoną ołówka i wpisz zaktualizowane informacje.
 5. Kliknij Zapisz.
Uwaga: aby zmienić uprawnienia związane z profilem płatności oraz przyznać lub odebrać dostęp do robienia zakupów lub edytowania profilu, otwórz Centrum płatności Google i kliknij Ustawienia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem