Giới thiệu về trang Tài liệu

Trang Tài liệu giúp bạn dễ dàng quản lý hóa đơn Google Ads của mình. Bạn có thể tìm kiếm các hóa đơn cụ thể, tải hàng loạt hoặc từng hóa đơn, tạo các bộ lọc tùy chỉnh để xem hóa đơn của bạn và thực hiện nhiều thao tác khác.

Lợi ích

Khi sử dụng trang Tài liệu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Xem tất cả hóa đơn, thư báo ghi nợ và thư báo ghi có của bạn
 • Lọc hóa đơn của bạn theo trạng thái, ngày đến hạn, số tiền chưa thanh toán, v.v.
 • Tạo bộ lọc tùy chỉnh và lưu lại để sử dụng trong tương lai 
 • Sắp xếp hóa đơn của bạn theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
 • Tải hàng loạt hóa đơn xuống
 • Tìm kiếm hóa đơn cụ thể

Bài viết này hướng dẫn cách tìm và sử dụng trang Tài liệu. 

Hướng dẫn

Chọn thao tác mà bạn muốn thực hiện và nhấp vào đó để hiển thị thông tin hướng dẫn.

Chuyển đến trang Tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải. 
 3. Nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toán bên dưới mục "Thiết lập". 
 4. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Tài liệu.

Lọc hóa đơn

 1. Phía trên bảng, hãy nhấp vào + Thêm bộ lọc
 2. Chọn loại bộ lọc mà bạn muốn áp dụng. 
 3. Nhập các thông tin bổ sung cần thiết để tạo bộ lọc.
  • Ví dụ: Sau khi thêm bộ lọc "Số chứng từ", hãy nhập số hóa đơn (hoặc một danh sách số hóa đơn, được phân tách bằng dấu phẩy) mà bạn muốn tìm kiếm.
  • Ví dụ: Sau khi thêm bộ lọc "Ngày phát hành", bạn có thể chọn phạm vi ngày của chứng từ mà bạn cần xem.
 4. Nhấp vào Áp dụng. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều bộ lọc hơn nếu cần.

Để xóa bộ lọc, hãy nhấp vào dấu X trên bộ lọc bạn muốn xóa. 

Xem xét thông tin chi tiết hóa đơn

Từ trang Tài liệu, hãy nhấp vào hóa đơn mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, hiển thị cho bạn các thông chi tiết như số hóa đơn, số tiền hóa đơn, trạng thái, số đơn đặt hàng, thông tin chi tiết tài khoản và các thông tin khác. Để đóng cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào dấu X ở góc bên trái của phía trên cùng. Để tải xuống, tạo đường dẫn liên kết không làm khách hàng khó chịu hoặc yêu cầu sửa đổi hóa đơn của bạn, hãy nhấp vào Hành động ở góc bên phải phía trên cùng của cửa sổ bật lên hóa đơn. 

Sắp xếp hóa đơn bạn nhìn thấy

Để sắp xếp hóa đơn của bạn theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, chỉ cần nhấp vào tiêu đề cột mà bạn muốn sắp xếp theo. Nhấp lại vào tiêu đề cột để chuyển đổi giữa thứ tự tăng dần và giảm dần.

Tải từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn xuống

 1. Chọn hộp ở bên trái các hóa đơn bạn muốn tải xuống. 
  • Để chọn tất cả các hóa đơn xuất hiện trong bảng của bạn, hãy chọn hộp ở góc bên trái phía trên cùng của bảng.
 2. Nhấp vào Tải mục đã chọn xuống.
 3. Chọn định dạng bạn muốn sử dụng để tải hóa đơn xuống. 
 4. Nhấp vào Tải xuống

Tìm một hóa đơn cụ thể

 1. Nhấp vào Tìm trong tài liệu ở góc bên phải phía trên cùng của bảng.
 2. Nhập văn bản có thể giúp bạn tìm thấy hóa đơn bạn đang tìm kiếm. Miễn là văn bản xuất hiện trên hóa đơn của bạn, hệ thống có thể tìm kiếm được. Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn hơn nữa:
  • Sử dụng "VÀ" (bằng chữ in hoa) để tìm chứng từ có chứa hai từ cụ thể. Ví dụ: việc tìm kiếm "video VÀ trò chơi" sẽ tìm kiếm các hóa đơn có chứa cả "video" và "trò chơi". 
  • Sử dụng "HOẶC" (bằng chữ in hoa) để tìm chứng từ có chứa một trong hai từ. Ví dụ: tìm kiếm video trên "Tháng 11 HOẶC Tháng 12" sẽ tìm kiếm các hóa đơn có chứa "Tháng 11" hoặc "Tháng 12".

Hiển thị hoặc ẩn cột

 1. Ở phía trên cùng của cột nằm ngoài cùng bên phải bảng hóa đơn, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 2. Chọn các cột bạn muốn hiển thị hoặc ẩn. 
 3. Để sắp xếp lại thứ tự các cột trong bảng, hãy kéo tên cột vào hộp "Chỉnh sửa".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu các bộ lọc tùy chỉnh

Bạn có thể thêm cột, sắp xếp và lọc hóa đơn để chỉ hiển thị các tài liệu mà bạn muốn xem (ví dụ: tất cả các hóa đơn cho một sản phẩm cụ thể, theo thứ tự số tiền chưa thanh toán giảm dần), sau đó lưu thông tin tùy chỉnh này để sử dụng trong tương lai. Bạn có thể truy cập các bộ lọc tùy chỉnh đã lưu trong trình đơn thả xuống ở phía trên cùng của bảng bằng cách nhấp vào Tất cả các hóa đơn và thư báo.

Xem các nhóm tài liệu khác

 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh “Tất cả các hóa đơn và thư báo”. 
 2. Chọn một tùy chọn từ trình đơn thả xuống xuất hiện:
  • Mục "Tất cả các hóa đơn và thư báo" hiển thị tất cả các hóa đơn hoặc khoản ghi nợ chưa thanh toán cần phải thanh toán.
  • "Thư báo ghi có mở" hiển thị mọi khoản tín dụng chưa thanh toán mà bạn có thể áp dụng cho hóa đơn chưa thanh toán.
  • "Tất cả hóa đơn và thư báo" hiển thị tất cả các hóa đơn của bạn, bao gồm cả những hóa đơn đã đóng hoặc đã thanh toán.
  • "Tất cả thư báo ghi có" hiển thị tất cả các khoản tín dụng của bạn, bao gồm cả các khoản tín dụng đã áp dụng cho hóa đơn.

 


Các bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố