เกี่ยวกับหน้าเอกสาร

ในบทความนี้

 


 

หน้าเอกสารช่วยให้การจัดการเอกสารการเรียกเก็บเงินของ Google Ads เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถค้นหาเอกสารที่เจาะจง ดาวน์โหลดเอกสารเป็นกลุ่มหรือทีละรายการ สร้างตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อดูเอกสาร และอีกมากมาย

เริ่มต้น

 1. ในบัญชี Google Ads ให้เลือกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบน
 2. เลือกเอกสารในส่วนการเรียกเก็บเงิน

หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการชำระเงินที่กำหนดไว้

ในการยืนยันการตั้งค่าการชำระเงิน ให้เลือกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" คุณจะเห็นการตั้งค่าการชำระเงินทางด้านบนในส่วน "วิธีที่คุณชำระเงิน"

 


การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง (ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

เมื่อใช้หน้าเอกสาร คุณจะสามารถดูใบแจ้งยอดทั้งหมดและเอกสารการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น (หากมีในประเทศของคุณ) รวมถึงทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย

กรองใบแจ้งหนี้

 1. เลือก + เพิ่มตัวกรองที่ด้านบนตาราง
 2. เลือกประเภทตัวกรองที่ต้องการใช้
 3. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการสร้างตัวกรอง
  • ตัวอย่าง: หลังจากที่เพิ่มตัวกรอง" "หมายเลขเอกสาร" ให้ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ (หรือรายการหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่คั่นด้วยคอมมา) ที่กำลังค้นหา
  • ตัวอย่าง: หลังจากที่เพิ่มตัวกรอง “วันที่ออก” ให้เลือกช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการดู
  • เลือกใช้ จากนั้นเพิ่มตัวกรองอื่นๆ ตามต้องการ

หากต้องการนำตัวกรองออก ให้เลือก X บนตัวกรองที่ต้องการนำออก

จัดเรียงใบแจ้งหนี้

หากต้องการจัดเรียงใบแจ้งยอดและเอกสารภาษีท้องถิ่น (หากมีในประเทศของคุณ) ตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย ให้คลิกหัวคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง คลิกส่วนหัวคอลัมน์อีกครั้งเพื่อสลับระหว่างลำดับจากน้อยไปมากและมากไปน้อย

ดาวน์โหลดเอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการ

 1. เลือกช่องทางด้านซ้ายของใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด
  • หากต้องการเลือกเอกสารทั้งหมดที่ปรากฏในตาราง ให้เลือกช่องทางซ้ายบนสุดของตาราง
 2. เลือกดาวน์โหลดรายการที่เลือก
 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการใช้เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้
 4. เลือกดาวน์โหลด

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์

 1. เลือกแก้ไขที่ด้านบนของคอลัมน์ทางด้านขวาสุดของตารางใบแจ้งหนี้
 2. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงหรือซ่อน
 3. หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ในตารางใหม่ ให้ลากชื่อคอลัมน์ในช่อง "แก้ไข"
 4. เลือกบันทึก

 


การแจ้งหนี้รายเดือน

เมื่อใช้หน้าเอกสาร คุณจะเห็นใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ทั้งหมด รวมถึงทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย

กรองใบแจ้งหนี้

 1. เลือก + เพิ่มตัวกรองที่ด้านบนตาราง
 2. เลือกประเภทตัวกรองที่ต้องการใช้
 3. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการสร้างตัวกรอง
  • ตัวอย่าง: หลังจากที่เพิ่มตัวกรอง" "หมายเลขเอกสาร" ให้ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ (หรือรายการหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่คั่นด้วยคอมมา) ที่กำลังค้นหา
  • ตัวอย่าง: หลังจากที่เพิ่มตัวกรอง “วันที่ออก” ให้เลือกช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการดู
 4. เลือกใช้ จากนั้นเพิ่มตัวกรองอื่นๆ ตามต้องการ

หากต้องการนำตัวกรองออก ให้เลือก X บนตัวกรองที่ต้องการนำออก

จัดเรียงใบแจ้งหนี้

หากต้องการจัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย ให้เลือกส่วนหัวคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง เลือกส่วนหัวคอลัมน์อีกครั้งเพื่อสลับระหว่างลำดับจากน้อยไปมากและมากไปน้อย

ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้รายการเดียวหรือหลายรายการ

 1. เลือกช่องทางด้านซ้ายของใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดาวน์โหลด
  • หากต้องการเลือกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ปรากฏในตาราง ให้เลือกช่องทางซ้ายบนสุดของตาราง
 2. เลือกดาวน์โหลดรายการที่เลือก
 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการใช้เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้
 4. เลือกดาวน์โหลด

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ 

 1. เลือกแก้ไขที่ด้านบนของคอลัมน์ทางด้านขวาสุดของตารางใบแจ้งหนี้
 2. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงหรือซ่อน
 3. หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ในตารางใหม่ ให้ลากชื่อคอลัมน์ในช่อง "แก้ไข"
 4. เลือกบันทึก

บันทึกตัวกรองที่กำหนดเอง

คุณเพิ่มคอลัมน์ จัดเรียง ค้นหา และกรองเอกสารเพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ต้องการดูได้ (เช่น เอกสารทั้งหมดตามลำดับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระจากมากไปหาน้อยของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ) จากนั้นบันทึกการปรับแต่งนี้ไว้ใช้ในอนาคต

คุณเข้าถึงตัวกรองที่กำหนดเองที่บันทึกไว้ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของตารางได้โดยคลิก "ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ทั้งหมด" 

ดูรายละเอียดในใบแจ้งหนี้

เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดูรายละเอียดจากหน้าเอกสาร ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นพร้อมแสดงรายละเอียดอย่างเช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ สถานะ หมายเลขใบสั่งซื้อ รายละเอียดบัญชี และอื่นๆ หากต้องการปิดป๊อปอัป ให้เลือก X ที่ด้านซ้ายบน

หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ให้เลือกการดำเนินการที่ด้านขวาบนของป๊อปอัปใบแจ้งหนี้

ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่เจาะจง

 1. เลือกค้นหาในเอกสารที่ด้านขวาบนของตาราง
 2. ป้อนข้อความที่จะช่วยในการค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ คุณค้นหาโดยใช้ข้อความใดก็ได้ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งหนี้ 

หากต้องการปรับแต่งการค้นหาให้ดีขึ้น ให้ทำดังนี้

 • ใช้ “AND” (ตัวพิมพ์ใหญ่) เพื่อค้นหาเอกสารโดยใช้คำ 2 คำ เช่น การค้นหา "วิดีโอ AND เกม" จะค้นหาใบแจ้งหนี้ที่มีทั้งคำว่า "วิดีโอ" และ "เกม"
 • ใช้ "OR” (ตัวพิมพ์ใหญ่) เพื่อค้นหาเอกสารที่มีคำใดคำหนึ่งจาก 2 คำ เช่น การค้นหา “พ.ย. OR ธ.ค.” จะค้นหาใบแจ้งหนี้ที่มีคำว่า “พ.ย.” หรือ “ธ.ค.”

ดูเอกสารกลุ่มอื่น

 1. เลือกลูกศรข้าง "ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ทั้งหมด"
 2. เลือกตัวเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น
  • "ใบแจ้งหนี้และใบเพิ่มหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ" แสดงใบแจ้งหนี้และใบเพิ่มหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด
  • "ใบลดหนี้ที่ค้างอยู่" แสดงเครดิตที่ค้างอยู่ซึ่งใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ได้
  • "ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ทั้งหมด" แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ที่ปิดหรือชำระแล้ว
  • "ใบลดหนี้ทั้งหมด" แสดงเครดิตทั้งหมดซึ่งรวมถึงเครดิตที่นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้แล้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067