Stránka Dokumenty

Stránka Dokumenty vám uľahčí správu fakturačných dokumentov v službe Google Ads. Môžete vyhľadávať konkrétne dokumenty, sťahovať si ich hromadne alebo jednotlivo, vytvárať vlastné filtre zobrazovania dokumentov a oveľa viac.

V tomto článku sa dozviete, ako nájsť a používať stránku Dokumenty.

Otvorenie stránky Dokumenty

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu.
 3. V sekcii Fakturácia kliknite na Dokumenty.

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)

Výhody

Na stránke Dokumenty môžete:
 • pozrieť si všetky výpisy a fakturačné dokumenty súvisiace s miestnou daňou (ak je to vo vašej krajine relevantné);
 • filtrovať dokumenty podľa dátumu vystavenia, sumy, čísla dokumentu a ďalších možností;
 • vytvoriť vlastné filtre a uložiť ich na použitie v budúcnosti;
 • zoradiť výpisy a iné fakturačné dokumenty vzostupne alebo zostupne;
 • hromadne si stiahnuť výpisy.
Vyberte si úlohu, ktorú chcete vykonať, a kliknutím na ňu zobrazíte príslušné pokyny.

Filtrovanie faktúr

 1. Nad tabuľkou kliknite na + Pridať filter.
 2. Vyberte typ filtra, ktorý chcete použiť.
 3. Zadajte ďalšie informácie potrebné na vytvorenie filtra.
 4. Príklad: Pridajte filter Číslo dokumentu a zadajte číslo faktúry (alebo zoznam čísel faktúr oddelených čiarkami), ktoré chcete vyhľadať.
 5. Príklad: Pridajte filter Dátum vydania a vyberte obdobie, za ktoré chcete zobraziť dokumenty.
 6. Kliknite na Použiť a v prípade potreby pridajte ďalšie filtre.

Ak chcete odstrániť filter, kliknite na symbol X na filtri, ktorý chcete odstrániť.

Zoradenie zobrazených dokumentov

Ak chcete výpisy a dokumenty súvisiace s miestnou daňou (ak je to vo vašej krajine relevantné) zoradiť vzostupne alebo zostupne, kliknite na hlavičku stĺpca, podľa ktorého ich chcete zoradiť. Opätovným kliknutím na hlavičku stĺpca prepnete medzi vzostupným a zostupným poradím.

Stiahnutie jednotlivých alebo viacerých dokumentov

 1. Začiarknite políčka naľavo od faktúr, ktoré chcete stiahnuť.
  • Ak chcete vybrať všetky dokumenty zobrazené v tabuľke, začiarknite políčko úplne navrchu v tabuľke.
 2. Kliknite na Stiahnuť vybraté.
 3. Zvoľte formát, v ktorom chcete faktúry stiahnuť.
 4. Kliknite na Stiahnuť.

Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov

 1. V hornej časti stĺpca, ktorý sa v tabuľke faktúr zobrazuje úplne vpravo, kliknite na Upraviť.
 2. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 3. Poradie stĺpcov v tabuľke zmeníte presunutím názvov stĺpcov v poli Upraviť.
 4. Kliknite na Uložiť.

Mesačná fakturácia

Výhody

Na stránke Dokumenty môžete:
 • zobraziť všetky svoje faktúry, ťarchopisy a dobropisy;
 • filtrovať faktúry podľa stavu, dátumu splatnosti, neuhradenej sumy atď.;
 • vytvoriť vlastné filtre a uložiť ich na použitie v budúcnosti;
 • zoradiť faktúry vzostupne alebo zostupne;
 • stiahnuť si faktúry hromadne;
 • vyhľadať konkrétne faktúry.
Vyberte si úlohu, ktorú chcete vykonať, a kliknutím na ňu zobrazíte príslušné pokyny.

Filtrovanie faktúr

 1. Nad tabuľkou kliknite na + Pridať filter.
 2. Vyberte typ filtra, ktorý chcete použiť.
 3. Zadajte ďalšie informácie potrebné na vytvorenie filtra.
 4. Príklad: Pridajte filter Číslo dokumentu a zadajte číslo faktúry (alebo zoznam čísel faktúr oddelených čiarkami), ktoré chcete vyhľadať.
 5. Príklad: Pridajte filter Dátum vydania a vyberte obdobie, za ktoré chcete zobraziť dokumenty.
 6. Kliknite na Použiť a v prípade potreby pridajte ďalšie filtre.

Ak chcete odstrániť filter, kliknite na symbol X na filtri, ktorý chcete odstrániť.

Zoradenie zobrazených faktúr

Ak chcete faktúry zoradiť vzostupne alebo zostupne, kliknite na hlavičku stĺpca, podľa ktorého ich chcete zoradiť. Opätovným kliknutím na hlavičku stĺpca prepnete medzi vzostupným a zostupným poradím.

Stiahnutie jednotlivých alebo viacerých faktúr

 1. Začiarknite políčka naľavo od faktúr, ktoré chcete stiahnuť.
 2. Ak chcete vybrať všetky faktúry zobrazené v tabuľke, začiarknite políčko v ľavom hornom rohu tabuľky.
 3. Kliknite na Stiahnuť vybraté.
 4. Zvoľte formát, v ktorom chcete faktúry stiahnuť.
 5. Kliknite na Stiahnuť.

Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov

 1. V hornej časti stĺpca, ktorý sa v tabuľke faktúr zobrazuje úplne vpravo, kliknite na Upraviť.
 2. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 3. Poradie stĺpcov v tabuľke zmeníte presunutím názvov stĺpcov v poli Upraviť.
 4. Kliknite na Uložiť.

Uloženie vlastných filtrov

Môžete pridať stĺpce, zoradiť a filtrovať dokumenty tak, aby sa zobrazili len požadované (napríklad všetky dokumenty k určitej službe zoradené zostupne podľa neuhradenej sumy), a potom toto prispôsobenie uložiť na použitie v budúcnosti. K uloženým vlastným filtrom získate prístup prostredníctvom rozbaľovacej ponuky v hornej časti tabuľky kliknutím na Všetky faktúry a ťarchopisy.

Zobrazenie podrobností faktúry

Na stránke Dokumenty kliknite na faktúru, ktorej podrobnosti si chcete pozrieť. Zobrazí sa vyskakovacie okno s podrobnosťami, ako sú číslo faktúry, suma faktúry, stav, číslo objednávky, podrobnosti účtu atď. Vyskakovacie okno zavriete kliknutím na symbol X vľavo hore. Ak chcete stiahnuť faktúru, vpravo hore vo vyskakovacom okne faktúry kliknite na Akcie.

Nájdenie konkrétnej faktúry

 1. Vpravo hore v tabuľke kliknite na Hľadajte v dokumentoch.
 2. Zadajte text, ktorý vám môže pomôcť nájsť požadovanú faktúru. Pokiaľ sa text nachádza na faktúre, je vyhľadateľný. Ak chcete vyhľadávanie ešte spresniť, postupujte takto:
  • Pomocou operátora A (veľkým písmenom) nájdite dokumenty s dvoma konkrétnymi slovami. Ak napríklad vo vyhľadávaní zadáte „herná A aplikácia“, vyhľadajú sa faktúry obsahujúce slová „herná“ aj „aplikácia“.
  • Pomocou operátora ALEBO (veľkými písmenami) nájdite dokumenty obsahujúce jedno z dvoch slov. Ak napríklad vo vyhľadávaní zadáte „november ALEBO december“, vyhľadajú sa faktúry obsahujúce slovo „november“ alebo „december“.

Zobrazenie ďalších skupín dokumentov

 1. Kliknite na šípku vedľa položky Všetky faktúry a ťarchopisy.
 2. Vyberte niektorú možnosť v zobrazenej rozbaľovacej ponuke:
  • Možnosť Neuhradené faktúry a ťarchopisy zobrazuje všetky neuhradené faktúry alebo ťarchopisy, ktoré treba uhradiť.
  • Možnosť Otvorené dobropisy zobrazuje všetky dobropisy, ktoré môžete uplatniť na otvorené faktúry.
  • Možnosť Všetky faktúry a ťarchopisy zobrazuje všetky faktúry vrátane zrušených alebo uhradených.
  • Možnosť Všetky dobropisy zobrazuje všetky dobropisy vrátane tých, ktoré ste už uplatnili na faktúry.

Ak presne neviete, aké je vaše nastavenie platieb

Ak si chcete skontrolovať nastavenie platieb, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia. Nastavenie platieb nájdete navrchu sekcie Spôsob platby.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false