Stránka Dokumenty

V tomto článku

 


 

Stránka Dokumenty vám uľahčí správu fakturačných dokumentov v službe Google Ads. Môžete vyhľadávať konkrétne dokumenty, sťahovať si ich hromadne alebo jednotlivo, vytvárať vlastné filtre zobrazovania dokumentov a oveľa viac.

Začíname

 1. Vpravo hore v účte Google Ads vyberte ikonu kľúča Google Ads | [ikona] kľúča.
 2. V sekcii Fakturácia vyberte Dokumenty.

Neviete, aké je vaše nastavenie platieb?

Ak chcete skontrolovať nastavenie platieb, vyberte ikonu kľúča Google Ads | [ikona] kľúča a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia. Nastavenie platieb nájdete navrchu sekcie Spôsob platby.

 


Automatické alebo manuálne platby (vzťahuje sa na väčšinu inzerentov)

Na stránke Dokumenty si môžete pozrieť všetky výpisy a fakturačné dokumenty súvisiace s miestnou daňou (ak je to vo vašej krajine relevantné). Okrem toho môžete vykonať nasledujúce akcie:

Filtrovanie faktúr

 1. Nad tabuľkou vyberte + Pridať filter.
 2. Vyberte typ filtra, ktorý chcete použiť.
 3. Zadajte ďalšie informácie potrebné na vytvorenie filtra.
  • Príklad: Pridajte filter Číslo dokumentu a zadajte číslo faktúry (alebo zoznam čísel faktúr oddelených čiarkami), ktoré chcete vyhľadať.
  • Príklad: Pridajte filter Dátum vydania a vyberte obdobie, za ktoré chcete zobraziť dokumenty.
  • Vyberte Použiť a v prípade potreby pridajte ďalšie filtre.

Ak chcete odstrániť filter, vyberte X na filtri, ktorý chcete odstrániť.

Zoradenie faktúr

Ak chcete výpisy a dokumenty súvisiace s miestnou daňou (ak je to vo vašej krajine relevantné) zoradiť vzostupne alebo zostupne, kliknite na hlavičku stĺpca, podľa ktorého ich chcete zoradiť. Opätovným kliknutím na hlavičku stĺpca prepnete medzi vzostupným a zostupným poradím.

Stiahnutie jednotlivých alebo viacerých dokumentov

 1. Začiarknite políčka naľavo od faktúr, ktoré chcete stiahnuť.
  • Ak chcete vybrať všetky dokumenty zobrazené v tabuľke, začiarknite políčko úplne navrchu v tabuľke.
 2. Vyberte Stiahnuť vybrané.
 3. Zvoľte formát, v ktorom chcete faktúry stiahnuť.
 4. Vyberte Stiahnuť.

Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov

 1. Hore v stĺpci, ktorý sa v tabuľke faktúr zobrazuje úplne vpravo, vyberte Upraviť.
 2. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 3. Poradie stĺpcov v tabuľke zmeníte presunutím názvov stĺpcov v poli Upraviť.
 4. Vyberte Uložiť.

 


Mesačná fakturácia

Na stránke Dokumenty nájdete všetky svoje faktúry, ťarchopisy a dobropisy. Okrem toho môžete vykonať nasledujúce akcie:

Filtrovanie faktúr

 1. Nad tabuľkou vyberte + Pridať filter.
 2. Vyberte typ filtra, ktorý chcete použiť.
 3. Zadajte ďalšie informácie potrebné na vytvorenie filtra.
  • Príklad: Pridajte filter Číslo dokumentu a zadajte číslo faktúry (alebo zoznam čísel faktúr oddelených čiarkami), ktoré chcete vyhľadať.
  • Príklad: Pridajte filter Dátum vydania a vyberte obdobie, za ktoré chcete zobraziť dokumenty.
 4. Vyberte Použiť a v prípade potreby pridajte ďalšie filtre.

Ak chcete odstrániť filter, vyberte X na filtri, ktorý chcete odstrániť.

Zoradenie faktúr

Ak chcete faktúry zoradiť vzostupne alebo zostupne, vyberte hlavičku stĺpca, podľa ktorého ich chcete zoradiť. Opätovným výberom hlavičky stĺpca prepínate medzi vzostupným a zostupným zoradením.

Stiahnutie jednotlivých alebo viacerých faktúr

 1. Začiarknite políčka naľavo od faktúr, ktoré chcete stiahnuť.
  • Ak chcete vybrať všetky faktúry zobrazené v tabuľke, začiarknite políčko v ľavom hornom rohu tabuľky.
 2. Vyberte Stiahnuť vybrané.
 3. Zvoľte formát, v ktorom chcete faktúry stiahnuť.
 4. Vyberte Stiahnuť.

Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov 

 1. Hore v stĺpci, ktorý sa v tabuľke faktúr zobrazuje úplne vpravo, vyberte Upraviť.
 2. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 3. Poradie stĺpcov v tabuľke zmeníte presunutím názvov stĺpcov v poli Upraviť.
 4. Vyberte Uložiť.

Uloženie vlastných filtrov

Môžete pridať stĺpce, zoradiť a filtrovať dokumenty tak, aby sa zobrazili len požadované (napríklad všetky dokumenty k určitej službe zoradené zostupne podľa neuhradenej sumy), a potom toto prispôsobenie uložiť na použitie v budúcnosti.

K uloženým vlastným filtrom získate prístup prostredníctvom rozbaľovacej ponuky hore v tabuľke výberom položky Všetky faktúry a ťarchopisy. 

Zobrazenie podrobností faktúry

Na stránke Dokumenty vyberte faktúru, ktorej podrobnosti si chcete pozrieť. Zobrazí sa vyskakovacie okno s podrobnosťami, ako sú číslo faktúry, suma faktúry, stav, číslo objednávky, podrobnosti účtu atď. Vyskakovacie okno zavriete výberom symbolu X vľavo hore.

Ak chcete stiahnuť faktúru, vpravo hore vo vyskakovacom okne faktúry vyberte Akcie.

Nájdenie konkrétnej faktúry

 1. V dokumentoch v pravom hornom rohu tabuľky vyberte Nájsť.
 2. Zadajte text, ktorý vám môže pomôcť nájsť požadovanú faktúru. Pokiaľ sa text nachádza na faktúre, je vyhľadateľný. 

Ak chcete vyhľadávanie ďalej spresniť, postupujte takto:

 • Pomocou operátora A (veľkým písmenom) nájdite dokumenty s dvoma konkrétnymi slovami. Ak napríklad vo vyhľadávaní zadáte „herná A aplikácia“, vyhľadajú sa faktúry obsahujúce slová „herná“ aj „aplikácia“.
 • Pomocou operátora ALEBO (veľkými písmenami) nájdite dokumenty obsahujúce jedno z dvoch slov. Ak napríklad vo vyhľadávaní zadáte „november ALEBO december“, vyhľadajú sa faktúry obsahujúce slovo „november“ alebo „december“.

Zobrazenie ďalších skupín dokumentov

 1. Vyberte šípku vedľa položky Všetky faktúry a ťarchopisy.
 2. Vyberte niektorú možnosť v zobrazenej rozbaľovacej ponuke:
  • Možnosť Neuhradené faktúry a ťarchopisy zobrazuje všetky neuhradené faktúry alebo ťarchopisy, ktoré treba uhradiť.
  • Možnosť Otvorené dobropisy zobrazuje všetky dobropisy, ktoré môžete uplatniť na otvorené faktúry.
  • Možnosť Všetky faktúry a ťarchopisy zobrazuje všetky faktúry vrátane zrušených alebo uhradených.
  • Možnosť Všetky dobropisy zobrazuje všetky dobropisy vrátane tých, ktoré ste už uplatnili na faktúry.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false