Conversion ของ Floodlight สำหรับ Search Ads 360 ใน Google Ads

เมื่อเปิดใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับกลยุทธ์การเสนอราคา Search Ads 360 ที่อิงตาม Conversion ระบบจะแชร์ Conversion ของ Floodlight ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับ Google Ads

Conversion ที่แชร์ ได้แก่ รายงานรายละเอียดการซื้อที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกที่ใช้ฟีเจอร์แคมเปญ Shopping ร่วมกับพาร์ทเนอร์เพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอและงบประมาณ รวมถึงรายงานข้อมูลได้ด้วย

ในอนาคต ระบบจะแชร์ Conversion ของ Floodlight ทั้งหมดกับ Google Ads

ระบบจะรายงาน Conversion ของ Floodlight และการกระทําที่ถือเป็น Conversion ของ Google Ads ไว้ในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" และ "Conversion"

โปรดทราบว่าคอลัมน์อื่นๆ ใน Google Ads เช่น "มูลค่า Conversion ทั้งหมด" และ "ต้นทุน / Conversion ทั้งหมด" ที่อิงจากเมตริก "Conversion ทั้งหมด" หรือ "Conversion" จะรวม Conversion ของ Floodlight ด้วย

แคมเปญใดจะได้รับข้อมูลของ Floodlight ที่แชร์ 

การแชร์ข้อมูลของ Floodlight กับทุกแคมเปญ Google Ads ในบัญชีของผู้ลงโฆษณาจะช่วยให้ Google เรียนรู้จากข้อมูลที่มากกว่าเดิมและกําหนดราคาเสนอได้ดียิ่งขึ้น
 
แคมเปญ Google Ads ทั้งหมดที่จัดการโดยผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 จะได้รับข้อมูล Conversion ของ Floodlight ใน Google Ads ซึ่งหมายความว่าบัญชี Google Ads และแคมเปญ Google Ads ทั้งหมดที่จัดการโดยผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 จะรายงาน Conversion ของ Floodlight ทั้งหมดได้ 
 
ภายในบัญชี ระบบจะรายงานข้อมูล Conversion ของ Floodlight ไว้ในคอลัมน์ Google Ads "Conversion ทั้งหมด" และ "Conversion" ของทุกแคมเปญในบัญชี แม้ว่าแคมเปญนั้นไม่ได้จัดการโดยกลยุทธ์การเสนอราคา Search Ads 360 ก็ตาม 
 
ระบบจะส่งข้อมูลของ Floodlight จาก Search Ads 360 ไปยังบัญชี Google Ads ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เมื่อบัญชียอมรับการลิงก์กับ Search Ads 360 Conversion ของ Google Ads ที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้จะไม่รายงานในคอลัมน์ "Conversion" อีกต่อไป
 
Conversion จากเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads จะยังคงอยู่ในบัญชี Google Ads และ Search Ads 360 แม้ว่าคอลัมน์ "Conversion" จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หากต้องการรายงานเกี่ยวกับเมตริก Conversion จากเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่กําหนดเองใน Google Ads หรือใน Search Ads 360 ได้
 • Google Ads: สร้างคอลัมน์ที่กําหนดเอง จากนั้นเลือก "Conversion ทั้งหมด" แล้วกรองตาม "การกระทําที่ถือเป็น Conversion" ที่ทําให้เกิด Conversion ก่อนหน้า
 • Search Ads 360: สร้างคอลัมน์ที่กําหนดเองสําหรับ Conversion ของ Google Ads แล้วเลือก Conversion ที่ต้องการให้แสดง

หมายเหตุ: หากผู้ลงโฆษณาได้รับอนุญาตใน Search Ads 360 ให้ใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลสําหรับแคมเปญ Shopping แหล่งที่มาของ Conversion ในแคมเปญ Shopping จะเปลี่ยนเป็นเป้าหมาย Conversion เริ่มต้นของผู้ลงโฆษณา Search Ads 360

ระบบจะแชร์รายงานรายละเอียดการซื้อ

การแชร์รายงานรายละเอียดการซื้อช่วยให้การเสนอราคาและการแชร์งบประมาณของพาร์ทเนอร์แบบอัตโนมัติสําหรับแคมเปญ Shopping ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของ Google มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลรายงานรายละเอียดการซื้อของ Floodlight ที่แชร์จะแสดงในคอลัมน์เมตริกหลักในการรายงานรถเข็นของ Google Ads

 

วิธีที่ Google Ads ใช้ข้อมูล Conversion

Google Ads ใช้ข้อมูลเหตุการณ์ Conversion แบบรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงโฆษณา เช่น Smart Bidding ของ Google Ads จะใช้ข้อมูลเหตุการณ์ Conversion แบบรวมของผู้ลงโฆษณาในการปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องโดยรวม การใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลของ Search Ads 360 จะแชร์ Conversion ของ Floodlight ไปยัง Google Ads
นอกจากนี้ Google อาจเผยแพร่สถิติเหตุการณ์ Conversion ที่รวบรวมจากผู้ลงโฆษณาจำนวนมากเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ลงโฆษณาได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Ads ใช้ข้อมูล Conversion ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Ads  
 

ชุดการกระทําที่ถือเป็น Conversion ของ Floodlight ในบัญชีดูแลจัดการ

บัญชีดูแลจัดการ ของ Google Ads ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads โดยตรงจะมีชุดการกระทําที่ถือเป็น Conversion ของ Floodlight ในกรณีต่อไปนี้

 • เปิดใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับกลยุทธ์การเสนอราคา Search Ads 360 ที่จัดการการเสนอราคาในแคมเปญของบัญชี Google Ads ที่ลิงก์โดยตรง
 • บัญชีดูแลจัดการยอมรับ Conversion ของ Floodlight ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับ Conversion ของผู้ดูแลระบบได้จากหัวข้อถัดไปในบทความนี้

ชุดการกระทําที่ถือเป็น Conversion จะแสดงในหน้าการกระทําที่ถือเป็น Conversion ของ Google Ads

ต้องใช้บัญชีดูแลจัดการเพื่อยอมรับ Conversion ของ Floodlight ที่แชร์

เจ้าของที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีดูแลจัดการแต่ละบัญชีที่ได้รับ Conversion ของ Floodlight ต้องยอมรับ Conversion จาก Search Ads 360 หาก Conversion ได้รับการยอมรับ บัญชีดูแลจัดการก็จะลิงก์กับ Search Ads 360

หากบัญชีดูแลจัดการไม่ยอมรับการลิงก์ ระบบจะไม่เปิดใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับกลยุทธ์การเสนอราคา Search Ads 360

Search Ads 360 จะแจ้งให้ทราบหากยังไม่มีการยอมรับ Conversion

หากมีการยกเลิกการลิงก์ใน Google Ads เจ้าของที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนจาก Search Ads 360 ให้ยอมรับ Conversion เพื่อให้ใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลต่อไปได้ โปรดทราบว่าระบบจะไม่นํา Conversion ของ Floodlight ออกจาก Google Ads บัญชี Google Ads และบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์โดยตรงจะยังคงแสดงเมตริก Conversion ของ Floodlight ที่แชร์ก่อนวันที่ยกเลิกการลิงก์ Search Ads 360 ไว้ต่อไป กล่าวคือ ข้อมูล Floodlight จะไม่อัปเดตหลังจากวันที่ยกเลิกการลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ

ลิงก์บัญชีดูแลจัดการ Google Ads กับ Search Ads 360

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ จึงจะลิงก์บัญชีดูแลจัดการ Google Ads กับ Search Ads 360 ได้

แม้ว่าบัญชี Google Ads จะลิงก์กับ Search Ads 360 แล้ว แต่บัญชีดูแลจัดการจะไม่ได้ลิงก์กับ Search Ads 360 โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องให้สิทธิ์เข้าถึง/ลิงก์บัญชีดูแลจัดการแต่ละบัญชีกับ Search Ads 360 จึงจะได้รับ Conversion ของ Floodlight และเปิดใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลเพื่อใช้ Conversion ของ Floodlight ใน Google Ads ได้ 

 1. เปิดการเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับกลยุทธ์การเสนอราคาเพื่อ ROI ใน Search Ads 360
 2. คลิกใช่ ฉันเข้าใจเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการแชร์ Conversion ของ Floodlight กับทุกแคมเปญ Google Ads ในบัญชีของผู้ลงโฆษณา
 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 4. ไปที่หน้าบัญชีที่ลิงก์
  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบน
  2. คลิกบัญชีที่ลิงก์ในส่วน "การตั้งค่า"
 5. คลิกรายละเอียดในการ์ด Search Ads 360
 6. คลิกยอมรับผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 แต่ละรายในส่วนคำขอลิงก์

Conversion ออฟไลน์และการเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูล

หากต้องการใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูล คุณต้องอัปโหลด Conversion ออฟไลน์ไปยัง Search Ads 360 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ในประทับเวลาการเกิด Conversion

หยุดแชร์ Conversion กับ Google Ads

หากต้องการหยุดแชร์ Conversion กับ Google Ads คุณต้องปิดใช้การเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลกับกลยุทธ์การเสนอราคา Search Ads 360 ทั้งหมด ดูวิธีหยุดแชร์ Conversion ของ Floodlight กับ Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false