Всичко за приспособлението „Указания за офериране“ за кампании за приложения

Когато задавате или коригирате офертите си за кампания за приложения, приспособлението „Указания за офериране“ може да прогнозира колко инсталирания или действия в приложението е възможно да получите със стратегията си за офериране. При нови кампании с оптимизиране за брой инсталирания приспособлението може също така динамично да визуализира евентуалния ефект на промените в настройването върху тези кампании.

Преди да започнете

Приспособлението „Указания за офериране“ може да се показва с кампании за приложения, фокусирани върху инсталирания, и с такива, фокусирани върху действия в приложението.

При кампании за инсталирания приспособлението може да се показва, когато създавате нова кампания за популяризиране на приложение за Android или когато редактирате настройките на съществуваща кампания (независимо от операционната система за приложението). При кампании за действия в приложението приспособлението може да се показва само когато редактирате настройките на съществуваща кампания.

Какво представлява

 

*Тези изображения са макети с тестови данни за демонстрационни цели.

Приспособлението „Указания за офериране“ е панел, който се показва, докато създавате или преглеждате настройките на кампания за приложения. То съдържа:

 • настоящата Ви целева цена на инсталиране за кампании за инсталирания или целева цена на действие в приложението за кампании за действия в приложението;
 • настоящия Ви среден дневен бюджет;
 • диаграма с прогнозната седмична ефективност на кампанията Ви при няколко различни стойности на цената на инсталиране (за кампании за инсталирания) или цената на действие в приложението (за кампании за действия в приложението).

  • Можете да задържите курсора на мишката върху която и да е точка, за да видите диапазона на предвижданията.

  • Също така можете да видите данните в табличен формат, като кликнете върху иконата за графи.

 • оцветено поле с прогнозния брой инсталирания (синьо) или действия в приложението (червено) при настоящата целева цена на инсталиране или цена на действие в приложението.

Използване на приспособлението „Указания за офериране“, докато създавате кампании

 • По време на създаване на кампании: Въвеждането на нови настройки за кампанията може да промени прогнозите в приспособлението „Указания за офериране“, докато създавате кампаниите си. Когато се създава кампания за инсталирания, приспособлението ще се променя според стойностите, въведени в момента за дадения локал (само държавата) и език.
 • Когато редактирате кампании: Можете да видите прогнози за офертите и след като създадете кампаниите си, което ще Ви помогне да предвидите въздействието на направените промени в офертите. Научете повече.

Не е необходимо да запазвате промените, за да виждате новите прогнози, и съответно виждането им не означава, че промените Ви са запазени.

Ако потенциалният брой инсталирания или действия в приложението за кампанията са ограничени от средния дневен бюджет, приспособлението „Указания за офериране“ ще съдържа и поле за известие с текст „Кампанията Ви е ограничена от настоящия си среден дневен бюджет. Прогнозите са въз основа на по-висок бюджет“, като е посочен по-високият бюджет.

Използване на приспособлението „Указания за офериране“

При създаване на нова кампания за приложения

 1. Влезте в профила си в Google Ads

 2. Кликнете върху Кампании от страничното меню.

 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .

 4. Изберете Нова кампания.

 5. Настройте Популяризация в приложение с фокус върху проследяването на Инсталирания на приложение.

 6. Кликнете върху Android, потърсете приложението и го изберете.

  • Проверете дали собственик на приложението е профилът в Google Play, свързан с профила Ви в Google Ads.

  • Понастоящем iOS не се поддържа за приспособлението „Указания за офериране“.

 7. Кликнете върху Напред.

 8. Настройте кампанията си за приложения.

  • Приспособлението „Указания за офериране“ ще се покаже отстрани.

  • Приспособлението се променя динамично, когато въвеждате нови стойности за локал (само държавата) и език.

  • Оцветеното поле също се променя динамично, когато въвеждате нови стойности за целевата цена на инсталиране.

 9. Кликнете върху Запазване и продължаване, за да завършите създаването на нова кампания. Кликнете върху „Отказ“, за да излезете, без да създадете нова кампания.

При актуализиране на съществуваща кампания за приложения

 1. Влезте в профила си в Google Ads

 2. Кликнете върху Кампании за приложения в лентата за навигация.

 3. Кликнете върху Кампании от страничното меню.

 4. Намерете кампанията и кликнете върху иконата на приспособлението „Указания за офериране“  в графата „Бюджет“.

  • Приспособлението „Указания за офериране“ ще се покаже отстрани.

  • Оцветеното поле се променя динамично, когато въвеждате нови стойности за целевата цена на действие в приложението.

 5. Кликнете върху Запазване и продължаване, за да се приложат новите настройки. Кликнете върху Отказ, за да излезете без прилагане на промените.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false