Chuẩn bị cho việc ngừng sử dụng chỉ số vị trí trung bình

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

Chúng tôi hiểu rằng việc biết được mức độ nổi bật của quảng cáo khi hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm sẽ có giá trị đối với bạn. Vì vậy, vào tháng 11, chúng tôi đã giới thiệu hai chỉ số "% hiển thị (Vị trí đầu tiên)" và "% hiển thị (Vị trí hàng đầu)". Các chỉ số này thể hiện tỷ lệ phần trăm quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên của trang. Các chỉ số mới này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ nổi bật của bạn trên trang so với vị trí trung bình. 

Chỉ số vị trí quảng cáo

Để bổ sung cho các chỉ số này, chúng tôi cũng đã đưa ra các chỉ số "Tỷ lệ hiển thị đầu tiên trên Tìm kiếm" và "TLHT (Hàng đầu) trên Tìm kiếm". Nếu bạn muốn tối ưu hóa để đạt được vị trí, đây là những chỉ số phù hợp nhất bạn nên sử dụng. Và bạn có thể sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh Tỷ lệ hiển thị mục tiêu, nếu mục tiêu là đặt quảng cáo của bạn ở một vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Hanapin Marketing "Các chỉ số Tỷ lệ hiển thị hàng đầu và Tỷ lệ hiển thị đầu tiên đã giúp khách hàng của tôi hiểu rõ hơn về vị trí hiển thị quảng cáo của họ trên trang kết quả tìm kiếm. Bằng cách tập trung vào các chỉ số mới này, chúng tôi có thể đặt giá thầu hiệu quả hơn giúp đạt được vị trí quảng cáo đầu tiên khi muốn."
- Kelsey Hadaller, Quản lý tài khoản cấp cao, bộ phận Tiếp thị của Hanapin

Do việc ra mắt các chỉ số mới giúp hiểu được mức độ nổi bật này, chúng tôi dự định sẽ ngừng sử dụng chỉ số vị trí trung bình vào tháng 9 năm nay. Nếu bạn hiện đang sử dụng vị trí trung bình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu sử dụng các chỉ số mới này khi đo lường và tối ưu hóa để đạt được mức độ nổi bật mong muốn.

Người đăng: Pallavi Naresh, Giám đốc sản phẩm, Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính