Chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho Chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo khách sạn

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads. Nếu bạn chưa di chuyển các chiến dịch của mình sang Google Ads, hãy tìm hiểu thêm về công cụ di chuyển.

Trước khi bắt đầu

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho các vị trí ở cấp chiến dịch. Hoạt động điều chỉnh giá thầu theo thiết bị và đối tượng có thể được thực hiện ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo. Tất cả các mức điều chỉnh giá thầu khác chỉ có thể sử dụng ở cấp nhóm quảng cáo.

Trước khi tạo hoặc chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu, bạn nên tìm hiểu cách các mức điều chỉnh tương tác và ảnh hưởng đến giá thầu. Tìm hiểu thêm về tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Chiến dịch khách sạn

Chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho vị trí

Nếu muốn điều chỉnh giá thầu cho các vị trí, trước tiên bạn phải tạo một vị trí được nhắm mục tiêu. Để thực hiện việc này, bạn hãy nhấp vào các Chiến dịch khách sạn trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Vị trí trong trình đơn trang và nhấp vào biểu tượng bút chì .

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong menu điều hướng.
 3. Nhấp vào Vị trí trong menu trang.
 4. Trong bảng tóm tắt, hãy chọn mức điều chỉnh thiết bị hoặc vị trí mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa > Thay đổi mức điều chỉnh giá thầu. Nhập mức điều chỉnh giá thầu mới, sau đó nhấp vào Áp dụng.

Chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho ngày nhận phòng, thời gian lưu trú, ngày do khách du lịch đặt hoặc thời hạn đặt trước

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong menu điều hướng.
 3. Chọn nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào Hành trình trong trình đơn trang.
 5. Chọn danh mục hệ số mà bạn muốn chỉnh sửa: ngày nhận phòng, thời gian lưu trú, ngày do khách du lịch đặt hoặc thời hạn đặt trước.
 6. Để chỉnh sửa một hệ số hiện có, bạn hãy nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột "Điều chỉnh giá thầu", sau đó nhập giá trị mới và nhấp vào Lưu.
 7. Để thêm hệ số, hãy nhấp vào nút dấu cộng , nhập giá trị của bạn và nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho thiết bị

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào Thiết bị trong trình đơn trang.
 4. Trong cột "Điều chỉnh giá thầu", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì .
 5. Nhập mức điều chỉnh giá thầu mới.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho đối tượng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào Đối tượng trong menu trang.
 4. Trong cột "Điều chỉnh giá thầu", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì .
 5. Nhập mức điều chỉnh giá thầu mới.
 6. Nhấp vào Lưu.

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố