แก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญโรงแรม

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับแคมเปญโรงแรมใน Google Ads เท่านั้น หากคุณยังไม่ได้ย้ายข้อมูลแคมเปญไปยัง Google Ads โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาใน Hotel Center

ก่อนเริ่มต้น

คุณแก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับตำแหน่งที่ตั้งได้ที่ระดับแคมเปญเท่านั้น คุณจะปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์และในระดับกลุ่มเป้าหมายได้ที่ระดับแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา โดยการปรับราคาเสนออื่นๆ ทั้งหมดจะทำได้ที่ระดับกลุ่มโฆษณาเท่านั้น

ก่อนจะสร้างหรือแก้ไขการปรับราคาเสนอ คุณควรเรียนรู้วิธีที่การปรับราคาเสนอโต้ตอบและส่งผลต่อราคาเสนอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับราคาเสนอสำหรับแคมเปญโรงแรม

แก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการปรับราคาเสนอสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ก่อนอื่นคุณต้องสร้างสถานที่เป้าหมาย ซึ่งทำได้โดยคลิกแคมเปญโรงแรมในเมนูการนำทาง ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกไอคอนดินสอRename

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญโรงแรมในเมนูการนำทาง
 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในเมนูหน้าเว็บ
 4. ในตารางสรุปข้อมูล ให้เลือกการปรับราคาเสนอตามอุปกรณ์หรือสถานที่ตั้งที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกแก้ไข > เปลี่ยนแปลงการปรับราคาเสนอ{/0 ป้อนการปรับราคาเสนอใหม่ แล้วคลิกใช้

แก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับวันเช็คอิน ระยะเวลาเข้าพัก วันที่ที่ผู้ใช้ตั้งไว้ หรือระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญโรงแรมในเมนูการนำทาง
 3. เลือกกลุ่มโฆษณา
 4. คลิกแผนการเดินทางในเมนูหน้าเว็บ
 5. เลือกหมวดหมู่ตัวคูณที่คุณต้องการแก้ไข ได้แก่ วันเช็คอิน ระยะเวลาเข้าพัก วันที่ที่ผู้ใช้ตั้งไว้ หรือระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง
 6. หากต้องการแก้ไขตัวคูณที่มีอยู่ ให้คลิกไอคอนดินสอ Rename ในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ" ป้อนค่าใหม่ แล้วคลิกบันทึก
 7. หากต้องการเพิ่มตัวคูณ ให้คลิกปุ่มบวก ป้อนค่า แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา
 3. คลิกอุปกรณ์ในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกไอคอนดินสอ Rename ในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"
 5. ป้อนการปรับราคาเสนอใหม่
 6. คลิกบันทึก

แก้ไขการปรับราคาเสนอสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา
 3. คลิกกลุ่มเป้าหมายในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกไอคอนดินสอ Rename ในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"
 5. ป้อนการปรับราคาเสนอใหม่
 6. คลิกบันทึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว