Редактиране на корекции на офертите за кампании за хотели или рекламни групи

Преди да започнете

Можете да редактирате корекциите на оферти за местоположения само на ниво кампания. На ниво кампания или рекламна група могат да се правят корекции на офертите за устройства и аудитории. Всички други корекции на офертите трябва да се правят само на ниво рекламна група.

Преди да създадете или редактирате корекции на офертите, добре е да научите как те взаимодействат с офертата ви и как ѝ влияят. Научете повече за корекциите на офертите за кампании за хотели.

Редактиране на корекции на офертите за местоположения

Ако искате да коригирате офертата си за местоположения, трябва първо да създадете целево местоположение. За целта в менюто за навигация кликнете върху Кампании за хотели, след което – върху Местоположения в страничното меню и след това – върху иконата на молив Настройка за редактиране, икона на молив.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании за хотели в менюто за навигация.
 3. Кликнете върху Местоположения в страничното меню.
 4. В обобщената таблица изберете корекциите за устройство или местоположение, които искате да редактирате, след което кликнете върху Редактиране > Промяна на корекциите на офертите. Въведете новата корекция на офертите, след което кликнете върху Прилагане.

Редактиране на корекции на офертите за ден на регистриране, дата на регистриране, продължителност на престоя, зададени от пътуващия дати или период на предварителна резервация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании за хотели в менюто за навигация.
 3. Изберете рекламна група.
 4. Кликнете върху Маршрути в страничното меню.
 5. Изберете категорията множители, която искате да редактирате: ден на регистриране, дата на регистриране, продължителност на престоя, зададени от пътуващия дати или период на предварителна резервация.
 6. За да редактирате съществуващ множител, кликнете върху иконата на молив Настройка за редактиране, икона на молив в колоната „Кор. на офертата“, въведете новата стойност и кликнете върху Запазване.
 7. За да добавите множител, кликнете върху бутона със знак плюс , въведете съответните стойности и кликнете върху Запазване.

Редактиране на корекции на офертите за устройства

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете кампания или рекламна група.
 3. Кликнете върху Устройства в страничното меню.
 4. Кликнете върху иконата на молив Настройка за редактиране, икона на молив в колоната „Кор. на офертата“.
 5. Въведете новата корекция на офертата.
 6. Кликнете върху Запазване.

Редактиране на корекции на офертите за аудитории

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете кампания или рекламна група.
 3. Кликнете върху Аудитории в страничното меню.
 4. Кликнете върху иконата на молив Настройка за редактиране, икона на молив в колоната „Кор. на офертата“.
 5. Въведете новата корекция на офертата.
 6. Кликнете върху Запазване.

Сродни връзки

Ако се нуждаете от помощ за връзките си за резервация на хотел, моля, свържете се с нас или изпратете заявка за разговор със специалист от екипа за поддръжка.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false