Om utilgjengelige betalingsmåter

Som en tommelfingerregel er det landet ditt og valutaen du bruker, som avgjør hvilke betalingsmåter og betalingsinnstillinger du kan velge i kontoen din. Med betalingsmåte sikter vi til hvordan du gjør opp for kostnadene påløpt (f.eks. kredittkort eller direkte belastning). Betalingsinnstilling viser på sin side til når og hvordan du betaler (f.eks. via automatiske betalinger, manuelle innbetalinger eller månedlig fakturering). Det kan imidlertid forekomme at en betalingsmåte eller -innstilling du normalt sett kan bruke i det aktuelle landet eller med den aktuelle valutaen, er midlertidig utilgjengelig i kontoen din.

I slike tilfeller nedtones de aktuelle betalingsmåtene eller -innstillingene – og du kan heller ikke velge disse – når du konfigurerer Google Ads-betalingsinformasjonen din for første gang, når du skal betale, og på Betalingsmåter-siden din. Det er utelukkende betalingsinnstillingene du faktisk kan velge, som blir vist i rullegardinmenyen på Innstillinger-siden for fakturering og betalinger.

At betalingsmåter eller -innstillinger blir utilgjengelige, kan være et resultat av løpende kontroller av kontoinnstillingene dine og aktiviteten i kontoen din. Det betyr ikke nødvendigvis at du har gjort noe galt. Hensikten med dette er at du skal kunne ta en skikkelig gjennomgang, så du kan påse at kontoene dine er sikre og overholder Google Ads-retningslinjene.  

Tilfeller der du får se oppdateringer

Den aktuelle betalingsmåten eller betalingsinnstillingen blir som regel tilgjengelig så fort Google har gjennomgått kontoen din og fått bekreftet at den innfrir disse kravene:

  • Du har utført betalinger til en verdi av minst USD 200 med en av de tilgjengelige betalingsmåtene. 

  • Det har vært aktivitet i kontoen din i minst fire uker, og aktiviteten har vært i tråd med retningslinjene for Google Ads.

Vær oppmerksom på at prosessen kan ta lengre tid i noen tilfeller. Du blir oppdatert per e-post når den aktuelle betalingsmåten eller -innstillingen igjen er tilgjengelig.

Søk om raskere tilgang til betalingsmåter

Du kan dessuten alltids prøve å søke om å få raskere tilgang til en betalingsmåte eller -innstilling om dette skulle være nødvendig. Gjennomgangen kan tas raskere hvis du sender inn en slik søknad. Hvis du innfrir kravene, kan også den aktuelle betalingsmåten eller -innstillingen aktiveres i kontoen din på et tidligere tidspunkt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt