Giới thiệu về trang Chuyển người thanh toán

Trên trang "Chuyển người thanh toán", bạn có thể xem bảng hiển thị hồ sơ thanh toán hiện tại và trước đây cũng như thông tin lập hóa đơn (còn được gọi là tài khoản thanh toán) mà tài khoản Google Ads của bạn sử dụng, cũng như mọi hồ sơ thanh toán và thông tin lập hóa đơn đang chờ xử lý sẽ có hiệu lực kể từ một ngày trong tương lai.

Cách tìm thông tin lập hóa đơn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.

  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] , sau đó nhấp vào Tóm lược thanh toán trong mục "Lập hóa đơn và thanh toán".

  3. Nhấp vào mục Chuyển người thanh toán từ trình đơn ở bên trái.

Nội dung bạn sẽ thấy

  • Đối với thông tin lập hóa đơn mà tài khoản của bạn hiện đang sử dụng, bạn sẽ thấy trạng thái "Hiện tại" trong cột "Thông tin lập hóa đơn" của bảng.

  • Nếu thông tin lập hóa đơn mới được lập lịch có hiệu lực kể từ một ngày trong tương lai, bạn sẽ thấy một thông báo phía trên bảng cho biết "Bạn đã lập lịch chuyển người thanh toán". Thông tin lập hóa đơn mới cũng sẽ hiển thị ngay phía trên thông tin lập hóa đơn hiện tại trong bảng.

  • Ở bên dưới thông tin lập hóa đơn hiện tại, bạn sẽ thấy danh sách liệt kê mọi thông tin lập hóa đơn khác mà tài khoản của bạn đã sử dụng trước đây.

Bạn có thể nhấp vào các đường liên kết trong cột "Thông tin lập hóa đơn" để xem thông tin thanh toán, lịch sử thanh toán và các hóa đơn được liên kết với từng thông tin lập hóa đơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố