เมตริกที่ใช้ได้ในเครื่องมือแก้ไขรายงานสำหรับ Hotel Ads

เมตริกการรายงานของ Hotel Ads มีให้ใช้งานแล้วใน Google Ads คุณจะดูข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญที่ระดับบัญชี แคมเปญ และกลุ่มโฆษณาได้ (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูเมตริกสำหรับกลุ่มโรงแรมในเครื่องมือแก้ไขรายงาน แต่ดูเมตริกสำหรับรหัสโรงแรมได้ หากต้องการดูเมตริกสำหรับกลุ่มโรงแรม ให้คลิกกลุ่มโรงแรมในเมนูหน้าเว็บ)

เครื่องมือแก้ไขรายงานยังมีแอตทริบิวต์สำหรับโรงแรมที่สำคัญ ซึ่งคุณจะดูได้ในรายงานที่กำหนดเอง

เมตริกสำหรับเครื่องมือแก้ไขรายงาน

เครื่องมือแก้ไขรายงานของ Google Ads รองรับแอตทริบิวต์สำหรับโรงแรมแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานที่กําหนดเองได้โดยใช้เมตริกหลากหลายแบบ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเมตริกสำหรับโรงแรมที่ใช้ได้ซึ่งอยู่ในเครื่องมือแก้ไขรายงาน พร้อมคำจำกัดความของเมตริกแต่ละรายการ

เมตริกสำหรับเครื่องมือแก้ไขรายงาน คำจำกัดความของเมตริก
การจองล่วงหน้า จำนวนวันที่ผู้เดินทางต้องการจองห้องพักล่วงหน้า หากผู้เดินทางจองห้องพักในวันที่ 15 สิงหาคมสำหรับเข้าพักตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ค่าของเมตริกการจองล่วงหน้าคือ 10 ซึ่งอิงตามแอตทริบิวต์ต่างๆ เมื่อทำการค้นหา และไม่ใช่แอตทริบิวต์เวลาที่เกิด Conversion
วันที่เช็คอิน วันที่เจาะจงที่ผู้เดินทางตั้งใจจะเข้าพักที่โรงแรม ซึ่งอิงตามแอตทริบิวต์ต่างๆ เมื่อทำการค้นหา และไม่ใช่แอตทริบิวต์เวลาที่เกิด Conversion
วันเช็คอิน วันของสัปดาห์ (เช่น วันพุธหรือวันศุกร์) ที่ผู้เดินทางตั้งใจจะเข้าพักที่โรงแรม ซึ่งอิงตามแอตทริบิวต์ต่างๆ เมื่อทำการค้นหา และไม่ใช่แอตทริบิวต์เวลาที่เกิด Conversion
จำนวนคลิก จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา
Conversion การกระทําที่คุณกําหนดว่ามีคุณค่าต่อธุรกิจหลังจากที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณา (เช่น การจองออนไลน์)
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการโต้ตอบกับโฆษณาของคุณ 1 ครั้ง (เช่น การคลิก, Conversion หรือการดู) ซึ่งคุณจะกําหนดประเภทของการโต้ตอบและค่าใช้จ่ายได้ในการตั้งค่าแคมเปญ
ประเทศ/เขตแดน ประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้
วันที่ที่ผู้เดินทางกำหนด เมตริกนี้ระบุว่าผู้เดินทางได้กำหนดวันที่เดินทางที่เจาะจงหรือใช้วันที่เริ่มต้นที่ Google กำหนด
อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ที่ผู้เดินทางใช้ค้นหาโรงแรม เช่น มือถือ เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต
รหัสบัญชี Hotel Center หมายเลขที่ไม่ซ้ำซึ่งแสดงบัญชีพาร์ทเนอร์ใน Hotel Center (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารหัสพาร์ทเนอร์) ดูรหัสบัญชีและชื่อพาร์ทเนอร์ได้ในหน้าการตั้งค่าบัญชี Hotel Center
การแสดงผลที่มีสิทธิ์ของโฆษณาโรงแรม

จำนวนโอกาสทั้งหมดที่โฆษณาโรงแรมของคุณมีสิทธิ์แสดง (เช่น เข้าร่วมการประมูล) ตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายในช่วงเวลาที่ระบุ

  • การแสดงผลที่มีสิทธิ์บางรายการจะแสดงเป็นเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม (หรือเป็นเศษส่วน เช่น 1.1 หรือ 51.8) ซึ่งมาจากการแบ่งการแสดงผลที่มีสิทธิ์ของแคมเปญแยกต่างหาก
  • หากมีงบประมาณจำกัด การแสดงผลที่มีสิทธิ์จะลดลง
รหัสโรงแรม ตัวระบุที่ไม่ซ้ำของโรงแรม รหัสนี้กําหนดโดยพาร์ทเนอร์เมื่อสร้างรายชื่อโรงแรม ซึ่งอิงตามแอตทริบิวต์ต่างๆ เมื่อทำการค้นหา และไม่ใช่แอตทริบิวต์เวลาที่เกิด Conversion
การแสดงผล ระบบจะนับการแสดงผลแต่ละครั้งที่โฆษณาของคุณแสดงในหน้าผลการค้นหาหรือเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือข่ายของ Google
ระยะเวลาเข้าพัก จํานวนคืนที่ผู้เดินทางเลือกเข้าพัก ซึ่งอิงตามแอตทริบิวต์ต่างๆ เมื่อทำการค้นหา และไม่ใช่แอตทริบิวต์เวลาที่เกิด Conversion

กลุ่มอัตราราคา

อธิบายความสามารถในการแข่งขันของราคาห้องพัก

  • ราคาเดียวที่แสดง - ราคาของคุณเป็นราคาเดียวที่แสดงสําหรับแผนการเดินทางนั้นๆ
  • ราคาต่ำสุดที่ไม่ซ้ำ - คุณมีราคาต่ำสุด และไม่มีราคาอื่นๆ ที่แสดงซึ่งอยู่ในช่วง 2% ของราคาดังกล่าว
  • อยู่ในกลุ่มราคาต่ำสุด - คุณอยู่ในช่วง 2% ของราคาต่ำสุด เช่นเดียวกับผู้ลงโฆษณารายอื่นอย่างน้อย 1 ราย
  • ไม่ใช่ราคาต่ำสุด - ราคาของคุณไม่ได้อยู่ในช่วง 2% ของราคาต่ำสุดที่แสดง เช่นเดียวกับผู้ลงโฆษณารายอื่นอย่างน้อย 1 ราย
รหัสของกฎเกี่ยวกับอัตราโรงแรม ตัวระบุของราคาพิเศษที่ผู้ใช้คลิก ผู้ลงโฆษณาการท่องเที่ยวสามารถใช้ราคาสำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์กับผู้ใช้บางราย (เช่น สมาชิกในโปรแกรม) อุปกรณ์ที่เจาะจง (เช่น ส่วนลดสําหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่) และบางประเทศได้
ประเภทอัตราโรงแรม ประเภทอัตรา: สาธารณะ ส่วนตัว หรือมีเงื่อนไข ดูคําศัพท์ใน Hotel Center
ระดับโรงแรม มีตั้งแต่ 0 ดาว (ไม่ได้ระบุระดับ) ไปจนถึง 5 ดาว ระดับนี้ (ซึ่งกำหนดโดย Google) จะแสดงถึงระดับการให้บริการของโรงแรม ไม่ใช่คะแนนรีวิวจากผู้ใช้
ประเทศของโรงแรม ประเทศหรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของโรงแรม
รัฐของโรงแรม รัฐหรือภูมิภาคในประเทศที่โรงแรมตั้งอยู่ ระบุได้หลังจากแยกย่อยตามประเทศ/ภูมิภาคแล้วเท่านั้น
เมืองของโรงแรม เมืองที่โรงแรมตั้งอยู่ คุณสามารถแยกย่อยตามเมืองได้หลังจากแยกย่อยตามประเทศและรัฐแล้วเท่านั้น
มูลค่าโอกาสในการขายเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายของการเข้าพักโดยเฉลี่ย (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) อิงตามการแสดงผลที่ทำให้เกิดการคลิก ค่าเฉลี่ยจะมีเฉพาะการแสดงผลที่ทำให้เกิดการคลิกเท่านั้น (จากผู้ลงโฆษณาทุกรายในการประมูล)
% ของราคาโรงแรมที่ต่างกัน เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างราคารายวันโดยเฉลี่ยและราคารายวันที่ถูกที่สุดโดยเฉลี่ยของคู่แข่ง ระบบอาจกําหนดความแตกต่างของราคาโรงแรมไม่ได้หากจํานวนการแสดงผลของคู่แข่งมีค่าเป็น 0

เมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญ

เมตริกต่อไปนี้จะอยู่ในข้อมูลประสิทธิภาพ Google Ads ในระดับบัญชี แคมเปญ หรือกลุ่มโฆษณา หากต้องการดูข้อมูลนี้ในการรายงาน Google Ads คุณก็สามารถแก้ไขคอลัมน์เพื่อเลือกเมตริกเหล่านี้ได้

ชื่อคอลัมน์ คำจำกัดความของเมตริก
มูลค่า Conv. ทั้งหมด มูลค่ารวมสําหรับการกระทําที่ถือเป็น Conversion แต่ละรายการ
IS ตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ของการค้นหา (ส่วนแบ่งการแสดงผล) จํานวนการแสดงผลที่โฆษณาปรากฏในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (โฆษณาแรกในโมดูลการจองห้องพักของ Hotel Ads) หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์แข่งขันในตำแหน่งบนสุด
ส่วนแบ่งการแสดงผลการค้นหา เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่โฆษณาของคุณได้รับ เทียบกับจำนวนการแสดงผลทั้งหมดที่โฆษณามีสิทธิ์
IS ตำแหน่งบนสุดของการค้นหา (ส่วนแบ่งการแสดงผล)

การแสดงผลที่คุณได้รับในตำแหน่งบนสุด เทียบกับจํานวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์แข่งขันในตำแหน่งบนสุด

ส่วนแบ่งการแสดงผลที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (อันดับ)

ประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ได้แสดงในโมดูลการจองห้องพักของ Hotel Ads ซึ่งรวมถึงช่องเมนูที่ไม่ขยาย เนื่องจากลำดับโฆษณาต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลที่เสียไปในการค้นหา (งบประมาณ) ประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ได้แสดงในโมดูลการจองห้องพักของ Hotel Ads เนื่องจากงบประมาณหมด
กลุ่มอัตราราคา

อธิบายความสามารถในการแข่งขันของราคาห้องพัก

  • ราคาเดียวที่แสดง - ราคาของคุณเป็นราคาเดียวที่แสดงสําหรับแผนการเดินทางนั้นๆ
  • ราคาต่ำสุดที่ไม่ซ้ำ - คุณมีราคาต่ำสุด และไม่มีราคาอื่นๆ ที่แสดงซึ่งอยู่ในช่วง 2% ของราคาดังกล่าว
  • อยู่ในกลุ่มราคาต่ำสุด - คุณอยู่ในช่วง 2% ของราคาต่ำสุด เช่นเดียวกับผู้ลงโฆษณารายอื่นอย่างน้อย 1 ราย
  • ไม่ใช่ราคาต่ำสุด - ราคาของคุณไม่ได้อยู่ในช่วง 2% ของราคาต่ำสุดที่แสดง เช่นเดียวกับผู้ลงโฆษณารายอื่นอย่างน้อย 1 ราย
เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างราคาโรงแรม เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างราคารายวันโดยเฉลี่ยและราคารายวันที่ถูกที่สุดโดยเฉลี่ยของคู่แข่ง ระบบอาจกําหนดความแตกต่างของราคาโรงแรมไม่ได้หากจํานวนการแสดงผลของคู่แข่งมีค่าเป็น 0
ส่วนแบ่งการคลิก จํานวนคลิกที่คุณได้รับในเครือข่ายการค้นหา หารด้วยจํานวนคลิกสูงสุดโดยประมาณที่คุณน่าจะได้รับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับลิงก์การจองโรงแรม โปรดติดต่อเราหรือส่งคำขอแชทกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false