Dostupni mjerni podaci u uređivaču izvješća za oglase za hotele

Mjerni podaci izvješća za oglase za hotele sada su dostupni u Google Adsu. Možete pregledati ključne podatke o izvedbi na razini računa, kampanje i grupe oglasa.

Napomena: mjerne podatke za grupu hotela ne možete pregledati u uređivaču izvješća, ali možete pregledati mjerne podatke za ID hotela. Ako želite pregledati mjerne podatke za grupu hotela, na izborniku stranica kliknite Grupe hotela.

Uređivač izvješća također sadrži ključne atribute hotela koje možete pregledati u prilagođenom izvješću.

Mjerni podaci uređivača izvješća

Google Ads uređivač izvješća sada podržava atribute hotela. Prilagođena izvješća možete izraditi koristeći brojne istaknute mjerne podatke. U sljedećoj se tablici nalazi popis dostupnih atributa hotela koji se mogu pronaći u uređivaču izvješća, zajedno s definicijom svakog mjernog podatka.

Mjerni podaci uređivača izvješća Definicija mjernog podatka
Rezervacija unaprijed Predstavlja broj dana unaprijed kada putnik želi rezervirati hotel. Na primjer, ako putnik 15. kolovoza rezervira boravak koji počinje 25. kolovoza, broj rezervacije unaprijed iznosi 10. Temelji se na atributima prilikom pretraživanja, a ne na atributima vremena konverzije.
Datum prijave To je određeni datum na koji putnik namjerava započeti boravak u hotelu. Temelji se na atributima prilikom pretraživanja, a ne na atributima vremena konverzije.
Dan prijave u tjednu To je dan u tjednu, primjerice srijeda ili petak, na koji putnik namjerava započeti boravak u hotelu. Temelji se na atributima prilikom pretraživanja, a ne na atributima vremena konverzije.
Klikovi Broj korisničkih klikova na oglas
Konverzije Radnja koju ste definirali kao vrijednu za svoju tvrtku nakon što putnik ostvari interakciju s vašim oglasom (na primjer, online rezervacija)
Cijena To je trošak jedne interakcije s oglasom, kao što je klik, konverzija ili pregled. Vrstu interakcije i cijenu određujete u postavkama kampanje.
Država/teritorij Država ili regija u kojoj se nalazi putnik
Datumi koje je postavio putnik Označava je li putnik postavio određene datume putovanja ili upotrijebio zadane datume koje je postavio Google.
Uređaj Vrsta uređaja koji putnik upotrebljava za traženje hotela, poput mobilnog uređaja, stolnog računala ili tableta.
ID računa Centra za hotele To je jedinstveni broj koji predstavlja partnerski račun u Centru za hotele. Prethodno je bio poznat kao ID partnera. ID računa i naziv partnera potražite na stranici Postavke računa u Centru za hotele.
Pojavljivanja koja ispunjavaju kriterije za hotel Predstavlja ukupni broj prilika za prikazivanje vašeg oglasa za hotele (uključivanja u dražbu) na temelju kriterija ciljanja tijekom određenog razdoblja.
  • Neka pojavljivanja koja ispunjavaju kriterije prikazuju se kao vrijednosti koje nisu cijeli brojevi (ili kao razlomci poput 1,1 ili 51,8), što je rezultat podjele pojavljivanja koja ispunjavaju kriterije između zasebnih kampanja.
  • Ako je vaš proračun ograničen, ostvarivat ćete manje pojavljivanja koja ispunjavaju kriterije.
Hotel ID To je jedinstveni identifikator hotela. ID hotela dodjeljuje partner prilikom izrade popisa hotela. Temelji se na atributima prilikom pretraživanja, a ne na atributima vremena konverzije.
Pojavljivanja Pojavljivanje se broji prilikom svakog prikaza oglasa na stranici rezultata pretraživanja ili na drugim web-lokacijama na Google mreži.
Duljina boravka Predstavlja broj noćenja koji je odabrao putnik. Temelji se na atributima prilikom pretraživanja, a ne na atributima vremena konverzije.
Cjenovni segment Opisuje konkurentnost cijene sobe.
  • Prikazana je samo cijena: vaša je cijena bila jedina prikazana cijena za plan puta.
  • Jedinstvena najniža cijena: imali ste najnižu cijenu i nijedna druga prikazana cijena nije se nalazila u određenom rasponu te cijene.
  • Izjednačena najniža cijena: vaša je cijena u određenom postotku najniže cijene, no tu cijenu nude i jedan ili više drugih oglašivača.
  • Nije najniža cijena: vaša cijena ne nalazi se u određenom postotku najniže prikazane cijene, no tu cijenu nude i jedan ili više drugih oglašivača.
Napomena: promet oglasa za promociju hotela nije uključen u dodijeljeni cjenovni segment i u Google Ads API-ju vraća vrijednost UNSPECIFIED. Osim toga, za dražbe na kojima je licitacija bila preniska ili ste premašili proračun vraćamo vrijednost UNSPECIFIED u Google Ads API-ju.
ID pravila za cijene hotela To je identifikator bilo koje posebne cijene koju su korisnici kliknuli. Oglašivači putovanja mogu primijeniti uvjetne tarife na određene korisnike, uređaje i države. Na primjer, možete postaviti posebnu cijenu za članove kluba vjernosti ili popust za korisnike mobilnih uređaja.
Vrsta cijene hotela Predstavlja vrstu cijene: javnu, privatnu ili uvjetnu. Pregledajte terminologiju u Centru za hotele.
Kategorija hotela Obuhvaća raspon od nula (kategorija nije navedena) do pet zvjezdica. Kategoriju hotela identificira Google i ona predstavlja razinu usluge hotela, a ne ocjenu koju mu je dodijelio korisnik.
Država hotela Država ili šira geografska regija hotela
Savezna država hotela Predstavlja saveznu državu ili regiju u državi u kojoj se nalazi hotel. To je dostupno samo nakon dodatne podjele prema državi ili regiji.
Grad hotela Predstavlja grad u kojem se nalazi hotel. Dodatna podjela prema gradu dostupna je samo nakon dodatne podjele prema državi i saveznoj državi.
Prosj. vrijednost potencijalnog klijenta Predstavlja prosječnu cijenu boravka (uključujući poreze i naknade) na temelju pojavljivanja koja su rezultirala klikovima. Samo ona pojavljivanja koja rezultiraju klikom (bilo kojeg oglašivača na dražbi) uključena su u prosjek.
Postotak razlike u cijeni hotela To je postotak razlike između vaše prosječne dnevne cijene i prosječne najpovoljnije dnevne cijene vaših konkurenata. Razlika u cijeni hotela ne može se odrediti ako je broj pojavljivanja kod konkurenta nula.

Ključni mjerni podaci o izvedbi

U vašim Google Ads podacima o izvedbi na razini računa, kampanje ili grupe oglasa moguće je pronaći sljedeće mjerne podatke. Da biste pregledali te podatke u svojim Google Ads izvješćima, možete izmijeniti stupce za odabir tih mjernih podataka.

Naziv stupca Definicija mjernog podatka
Vrijednost svih konv. Kombinirana vrijednost za svaku radnju konverzije.
SP na samom vrhu na pretraživačkoj mreži (stopa pojavljivanja) To je broj pojavljivanja u kojima se vaš oglas nalazio na samom vrhu (prvi oglas u modulu za rezerviranje u oglasima za hotele) podijeljen s procijenjenim brojem pojavljivanja za koja ste ispunjavali kriterije za nadmetanje na vrhu.
Udio pojavlj. na pretraživačkoj mreži Postotak pojavljivanja koja su vaši oglasi ostvarili u usporedbi s ukupnim brojem pojavljivanja za koja su oglasi ispunjavali kriterije.
SP na samom vrhu na pretraživačkoj mreži (stopa pojavljivanja) Ovo su pojavljivanja koja ste ostvarili na vrhu u usporedbi s procijenjenim brojem pojavljivanja za koja ste se mogli nadmetati na vrhu jer ste ispunili kriterije.
Stopa izgubljenih pojavljivanja na pretraživačkoj mreži (rang) Procjenjuje koliko se često vaš oglas zbog lošeg ranga oglasa nije prikazao u modulu za rezerviranje u oglasima za hotele, uključujući neprošireno mjesto za izbornik.
Stopa izgubljenih pojavljivanja na pretraživačkoj mreži (proračun) Procjenjuje koliko se često vaš oglas nije prikazao u modulu za rezerviranje oglasa za hotele jer ste potrošili proračun.
Cjenovni segment Opisuje konkurentnost cijene sobe.
  • Prikazana je samo cijena: vaša je cijena bila jedina prikazana cijena za plan puta.
  • Jedinstvena najniža cijena: imali ste najnižu cijenu i nijedna druga prikazana cijena nije se nalazila u određenom rasponu te cijene.
  • Izjednačena najniža cijena: vaša je cijena u određenom postotku najniže cijene, no tu cijenu nude i jedan ili više drugih oglašivača.
  • Nije najniža cijena: vaša cijena ne nalazi se u određenom postotku najniže prikazane cijene, no tu cijenu nude i jedan ili više drugih oglašivača.
Napomena: promet oglasa za promociju hotela nije uključen u dodijeljeni cjenovni segment i u Google Ads API-ju vraća vrijednost UNSPECIFIED. Osim toga, za dražbe na kojima je licitacija bila preniska ili ste premašili proračun vraćamo vrijednost UNSPECIFIED u Google Ads API-ju.
Postotak razlike u cijeni hotela To je postotak razlike između vaše prosječne dnevne cijene i prosječne najpovoljnije dnevne cijene vaših konkurenata. Razlika u cijeni hotela ne može se odrediti ako je broj pojavljivanja kod konkurenta nula.
Udio klikova Broj klikova koje ste ostvarili na pretraživačkoj mreži podijeljen s procijenjenim maksimalnim brojem klikova koji ste mogli ostvariti.

Povezani članci

Ako vam je potrebna pomoć s vezama za rezervaciju, kontaktirajte nas ili zatražite chat sa stručnjakom za korisničku podršku.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
3475086012726319083
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067