Metrics, der er tilgængelige i værktøjet til rapportredigering for hotelannoncer

Rapportmetrics i hotelannoncer er nu tilgængelige i Google Ads. Du kan se vigtige effektivitetsdata på konto-, kampagne- og annoncegruppeniveau.

Bemærk! Du kan ikke se metrics for hotelgrupper i værktøjet til rapportredigering, men du kan se metrics for hotel-id'er. Hvis du vil se metrics for hotelgrupper, skal du klikke på "Hotelgrupper" i sidemenuen.

Værktøjet til rapportredigering indeholder også vigtige hotelattributter, som du kan se i en tilpasset rapport.

Metrics til værktøj til rapportredigering

Google Ads-værktøj til rapportredigering understøtter nu hotelattributter. Du kan oprette tilpassede rapporter med mange af de tilgængelige metrics. Følgende tabel indeholder en liste over tilgængelige hotelattributter, der findes i værktøjet til rapportredigering, sammen med definitionen af hver enkelt metric.

Metrics til værktøj til rapportredigering Definition af metrics
Forhåndsbooking Dette er antallet af dage, fra den rejsende booker hotellet, til opholdet starter. Hvis den rejsende f.eks. den 15. august booker et ophold, der begynder den 25. august, er tallet for forhåndsbooking 10. Dette er baseret på attributter, da søgningen blev foretaget, og ikke på attributter for konverteringstidspunktet.
Indtjekningsdato Dette er den specifikke dato, hvor den rejsende påbegynder hotelopholdet. Dette er baseret på attributter, da søgningen blev foretaget, og ikke på attributter for konverteringstidspunktet.
Indtjekningsugedag Dette er den ugedag, f.eks. onsdag eller fredag, hvor den rejsende påbegynder hotelopholdet. Dette er baseret på attributter, da søgningen blev foretaget, og ikke på attributter for konverteringstidspunktet.
Antal klik Det antal gange, der er blevet klikket på en annonce
Konverteringer En handling, som du har defineret som værdifuld for din virksomhed, efter en rejsende interagerer med din annonce (f.eks. en onlinebooking)
Pris Dette er prisen for en enkelt interaktion med din annonce, f.eks. et klik, en konvertering eller en visning. Du definerer interaktionstypen og -prisen i kampagneindstillingerne.
Land/område Det land eller område, hvor den rejsende har adresse
Datoer angivet af rejsende Dette identificerer, om en rejsende angiver bestemte rejsedatoer eller bruger de standarddatoer, som angives af Google.
Enhed Den type enhed, som den rejsende bruger til at søge efter hoteller, f.eks. mobil, computer eller tablet.
Hotel Center-konto-id Dette er et unikt nummer, der repræsenterer en partnerkonto i Hotel Center. Dette blev tidligere kaldt partner-id. Du finder dit konto-id og partnernavn på siden "Kontoindstillinger" i Hotel Center.
Kvalificerede eksponeringer for hoteller Dette er det samlede antal muligheder, din hotelannonce var kvalificeret til at vise (som deltog i auktionen) baseret på målretningskriterierne i det angivne tidsrum.
  • Nogle kvalificerede eksponeringer vises som ikke-heltal (eller decimaler, f.eks. 1,1 eller 51,8) som følge af kvalificerede eksponeringer, der deles mellem separate kampagner.
  • Hvis dit budget er begrænset, har du færre kvalificerede eksponeringer.
Hotel-id Dette er hotellets unikke id. Hotel-id tildeles af partneren ved oprettelse af hotellisten. Dette er baseret på attributter, da søgningen blev foretaget, og ikke på attributter for konverteringstidspunktet.
Eksponeringer Der tælles en eksponering, hver gang din annonce vises på en søgeresultatside eller andre websites på Google Netværket.
Opholdets varighed Dette er antallet af overnatninger, som den rejsende har valgt for opholdet. Dette er baseret på attributter, da søgningen blev foretaget, og ikke på attributter for konverteringstidspunktet.
Prisgruppe Dette beskriver, hvor konkurrencedygtig din værelsespris var.
  • Den eneste viste pris: Din pris var den eneste, der blev vist for rejseplanen.
  • Den unikt laveste pris: Du havde den laveste pris, og der blev ikke vist andre priser inden for en bestemt procentdel af den pågældende pris.
  • I konkurrence om den laveste pris: Din pris ligger inden for en bestemt procentdel af den laveste pris, men det samme gælder for en eller flere andre annoncører.
  • Ikke den laveste pris: Din pris ligger ikke inden for en bestemt procentdel af den laveste viste pris, men det samme gælder for en eller flere andre annoncører.
Bemærk! Trafik fra hotelpromoveringsannoncer medtages ikke i nogen tildelt prisgruppe og returnerer værdien UNSPECIFIED i Google Ads API. For auktioner, hvor dit bud var for lavt, eller du overskred budgettet, returnerer vi desuden UNSPECIFIED i Google Ads API.
Regel-id for hotelpris Dette er id'et for eventuelle specialpriser, der blev klikket på. Rejseannoncører kan anvende betingelsesbaserede priser for bestemte kunder, enheder og lande. Du kan f.eks. angive en særlig pris for loyalitetsmedlemmer eller en rabat for mobilbrugere.
Hotelpristype Dette er pristypen: Offentlig, Privat eller Betinget. Du kan tjekke terminologien i Hotel Center.
Hotelklasse Hoteller kan have alt fra 0 stjerner (hvis hotelklassen ikke er specificeret) til 5 stjerner. Hotelklassen identificeres af Google og repræsenterer hotellets serviceniveau, ikke kundernes bedømmelser.
Landet, hvor hotellet befinder sig i Det land eller brede geografiske område, som hotellet ligger i.
Delstaten, hvor hotellet befinder sig i Dette er den stat eller region i et land, som hotellet ligger i. Du kan først underinddele efter delstat, når du har underinddelt efter land eller region.
Byen, hvor hotellet befinder sig i Dette er den by, som hotellet ligger i. Du kan først underinddele efter by, når du har underinddelt efter land og delstat.
Gennemsnitsværdi af kundeemne Dette er den gennemsnitlige pris for opholdet (inklusive skatter og gebyrer) baseret på de eksponeringer, der resulterede i klik. Kun de eksponeringer (fra en annoncør i auktionen), der resulterede i et klik, er inkluderet i gennemsnittet.
Forskel på hotelpris i % Dette er den procentvise forskel mellem din gennemsnitlige daglige pris og den gennemsnitlige laveste daglige pris hos dine konkurrenter. Prisforskellen for hotellet kan muligvis ikke defineres, hvis antallet af eksponeringer med en konkurrent er nul.

Vigtige effektivitetsrelaterede metrics

Du kan finde følgende metrics i dine effektvitetsdata for Google Ads på konto-, kampagne- eller annoncegruppeniveau. Du kan ændre kolonner og vælge disse metrics for at se dataene i din Google Ads-rapportering.

Kolonnenavn Definition af metrics
Konv.værdi for alle konv. Den samlede værdi for hver konverteringshandling
IS for Søgning (allerøverst) (eksponeringsandel) Dette er antallet af eksponeringer, hvor din annonce blev vist allerøverst på siden (den allerførste annonce i bookingmodulet i hotelannoncer), divideret med det estimerede antal eksponeringer, du var kvalificeret til at konkurrere om øverst på siden.
Eksp.andel på Søgning Den procentdel af eksponeringer, som dine annoncer opnåede, sammenlignet med det samlede antal eksponeringer, som annoncerne var kvalificerede til
IS for Søgning (øverst) (eksponeringsandel) Dette er de eksponeringer, du har opnået på den øverste position, sammenlignet med det estimerede antal eksponeringer, du var kvalificeret til at konkurrere om på den øverste position.
Mistet eksponeringsandel på Søgenetværket (rangering) Dette estimerer, hvor ofte din annonce ikke blev vist i bookingmodulet i hotelannoncer, heriblandt også på den ikke-udvidede menuplads, på grund af en dårlig annoncerangering.
Mistet eksponeringsandel på Søgenetværket (budget) Estimerer, hvor ofte din annonce ikke blev vist i bookingmodulet i hotelannoncer, fordi budgettet blev opbrugt.
Prisgruppe Dette beskriver, hvor konkurrencedygtig din værelsespris var.
  • Den eneste viste pris: Din pris var den eneste, der blev vist for rejseplanen.
  • Den unikt laveste pris: Du havde den laveste pris, og der blev ikke vist andre priser inden for en bestemt procentdel af den pågældende pris.
  • I konkurrence om den laveste pris: Din pris ligger inden for en bestemt procentdel af den laveste pris, men det samme gælder for en eller flere andre annoncører.
  • Ikke den laveste pris: Din pris ligger ikke inden for en bestemt procentdel af den laveste viste pris, men det samme gælder for en eller flere andre annoncører.
Bemærk! Trafik fra hotelpromoveringsannoncer medtages ikke i nogen tildelt prisgruppe og returnerer værdien UNSPECIFIED i Google Ads API. For auktioner, hvor dit bud var for lavt, eller du overskred budgettet, returnerer vi desuden UNSPECIFIED i Google Ads API.
Forskel på hotelpris i % Dette er den procentvise forskel mellem din gennemsnitlige daglige pris og den gennemsnitlige laveste daglige pris hos dine konkurrenter. Prisforskellen for hotellet kan muligvis ikke defineres, hvis antallet af eksponeringer med en konkurrent er nul.
Klikandel Det antal klik, du har opnået på Søgenetværket, divideret med det estimerede maksimale antal klik, du kunne have opnået.

Relaterede links

Hvis du har behov for hjælp til dine bookinglinks, kan du kontakte os eller anmode om en chat med en supportspecialist.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu