Xem cách hoạt động của giá thầu và các tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Thông thường, bạn có thể muốn xem cách hoạt động của giá thầu và các tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn để tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu của mình.

Đo lường hiệu quả hoạt động của giá thầu Chiến dịch khách sạn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn.
  3. Bạn sẽ thấy bảng liệt kê các nhóm quảng cáo, chiến lược và cấp giá thầu và các chỉ số như lần nhấp và lần hiển thị.

Xem cách hoạt động của các tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Để xem cách hoạt động của các tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn đối với các chỉ số như CTR và số lượt chuyển đổi, bạn hãy nhấp vào Hành trình, Thiết bị hoặc Vị trí trong trình đơn trang.

  • Hành trình: Hiển thị các mức điều chỉnh giá thầu cho ngày nhận phòng, thời gian lưu trú và ngày do người dùng đặt. Bạn chỉ có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cho các thông tin này ở cấp nhóm quảng cáo.
  • Thiết bị: Hiển thị các mức điều chỉnh giá thầu cho các thiết bị mà bạn đã chọn khi đặt mức điều chỉnh đó: Máy tính, Thiết bị di động hoặc Máy tính bảng.
  • Vị trí: Hiển thị các mức điều chỉnh giá thầu cho các vị trí mà bạn đã chọn khi đặt mức điều chỉnh đó.

Tìm hiểu thêm về tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Chỉ số mặc định

Trong bảng thống kê sẽ có những chỉ số sau đây:
Số lượt chuyển đổi Số lượt chuyển đổi bạn đã nhận được.
Chi phí/lượt chuyển đổi Chi phí trung bình cho mỗi lượt chuyển đổi.
Tỷ lệ chuyển đổi Tần suất trung bình lần nhấp vào quảng cáo hoặc lần tương tác quảng cáo khác dẫn đến hành động chuyển đổi.
Số lượt nhấp Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn.
Số lượt hiển thị Mỗi lần quảng cáo của bạn hiển thị trong mô-đun đặt phòng khách sạn.
CTR Tần suất có người nhìn thấy quảng cáo và nhấp vào.
CPC trung bình Mức phí trung bình bạn phải trả khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn.
Chi phí Số tiền bạn đã chi tiêu trong khoảng thời gian này.

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố