Xem hiệu quả hoạt động của nhóm khách sạn

Bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của Nhóm quảng cáo khách sạn thông qua các chỉ số (như số lượt nhấp và số lượt hiển thị) để tinh chỉnh thêm hoạt động quản lý chiến dịch và các chiến lược đặt giá thầu của mình. Ví dụ: bạn có thể muốn đặt các mức giá thầu khác nhau cho nhiều nhóm khách sạn để tăng hiệu quả hoạt động.

Xem dữ liệu nhóm khách sạn trong Google Ads

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Nhóm khách sạn trong menu trang. Các số liệu thống kê có sẵn như sau:
Lượt nhấp Có bao nhiêu khách du lịch nhấp vào quảng cáo của bạn
Chi phí Số tiền bạn đã chi tiêu trong khoảng thời gian này
Số lượt hiển thị Số lần người dùng đã xem quảng cáo của bạn cho một khách sạn.
Vị trí trung bình Thứ tự trung bình mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang, so với tất cả các quảng cáo khác ở tất cả các vị trí. Giá trị của Vị trí quảng cáo trung bình là kết quả của phiên đấu giá. Nếu quảng cáo của bạn không xuất hiện, thì giá trị này trống.
Giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng của khách sạn Chi phí trung bình (bao gồm thuế và phí) của lượt lưu trú tại một khách sạn cụ thể, dựa trên những lượt hiển thị dẫn đến lượt nhấp. Hệ thống chỉ xét đến những lượt hiển thị dẫn đến lượt nhấp (từ mọi đối tác trong phiên đấu giá) khi tính toán giá trị trung bình.
Số lượt hiển thị Quảng cáo khách sạn đủ điều kiện Tổng số cơ hội mà Quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện để hiển thị (tức là được tham gia phiên đấu giá), dựa trên tiêu chí nhắm mục tiêu trong khoảng thời gian quy định.
Tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm
Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng tìm kiếm
Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng tìm kiếm
Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (thứ hạng)
Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (thứ hạng)
Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng tìm kiếm (thứ hạng)
Các chỉ số này đo lường vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trong mô-đun đặt phòng của Quảng cáo khách sạn. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ hiển thị cho Quảng cáo khách sạn

Mẹo:

Nếu không thấy các chỉ số này, bạn có thể thêm hoặc xóa cột trong bảng thống kê.

Nếu đang sử dụng API Google Ads, bạn cũng có thể truy vấn dữ liệu hiệu quả hoạt động.

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố