Om Resultatplaneraren

Om du påverkas av förändringar på marknaden rekommenderar vi att du planerar varje vecka i stället för varje månad eller kvartal tills marknaderna stabiliseras.
 
Resultatplanerarens prognoser uppdateras dagligen och baseras på de senaste sju till tio dagarna, justerade för säsongsvariationer. Prognoserna tar hänsyn till eventuella effekter av marknadsförändringar under denna tidsperiod. Vi har uppdaterat vår säsongsmodell för att ta med aktuella marknadsvillkor i beräkningen.

Med Resultatplaneraren kan du skapa planer för dina annonseringsutgifter och se hur viktiga mätvärden och övergripande resultat påverkas när du gör ändringar i dina kampanjer.

Med Resultatplaneraren kan du

 • komma åt prognoser för dina kampanjer
 • utforska resultat genom att justera kampanjinställningarna
 • förstå möjligheter under säsongsperioder
 • hantera budgetar i flera konton och kampanjer.

Fördelar

 • Se prognoser för resultatet av dina kampanjer per månad och kvartal.
 • Få förslag på hur du kan förbättra kampanjresultatet med oförändrade utgifter.
 • Ta reda på hur dina utgifts- och resultatmål påverkas om du ändrar kampanjinställningarna.

Så fungerar det

För att prognoserna ska bli så exakta som möjligt tar Resultatplaneraren hänsyn till flera miljarder sökfrågor och uppdateras vanligtvis en gång per dygn. Resultatplaneraren simulerar relevanta annonsauktioner under de senaste sju till tio dagarna, med variabler som säsongsvariation, konkurrenters aktivitet och målsida.

När simuleringar har körts och data samlats in mäts noggrannheten i Resultatplanerarens prognoser för aktiva kampanjer jämfört med deras faktiska resultat. Prognoserna finjusteras med hjälp av maskininlärning.

Resultatplaneraren beräknar en konverteringsprognos baserat på konverteringstyperna i kolumnen Konverteringar i dina Google Ads-resultatrapporter. Läs mer om resultat på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå.

Resultatplaneraren är också tillgänglig för förvaltarkonton.

Om dina kampanjer har fått tillräckligt med klick men för få konverteringar för att det ska gå att skapa en prognos kan du ange en konverteringsfrekvens manuellt för att se konverteringsprognoser.

Krav

I tabellen nedan kan du se om dina kampanjer är kvalificerade för Resultatplaneraren.

Kampanjtyp Kvalificerade kampanjer
Sökkampanjer
 • använder någon av budstrategierna Manuell CPC (kostnad per klick), Förbättrad CPC, Maximera klick, Maximera konverteringar, Maximera konverteringsvärde, Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift), Mål-CPA (kostnad per åtgärd) och Målexponeringsandel
 • har körts i minst 72 timmar
 • har fått minst tre klick under de senaste sju dagarna
 • har fått minst en konvertering under de senaste sju dagarna (om kampanjen fokuserar på konverteringar)
 • kampanjer med målexponeringsandel (endast) har en förlorad exponeringsandel (budget) Sök på <5 % under de senaste tio dagarna
Shopping-kampanjer (smarta kampanjer och standardkampanjer)
 • har fått minst 100 exponeringar under de senaste sju dagarna
 • har fått minst tio konverteringar och/eller konverteringsvärden under de senaste tio dagarna
 • har varit aktiva varje dag med en minsta utgift på 10 USD eller mer under de senaste tio dagarna
 • vanliga Shopping-kampanjer med mål-ROAS (endast) har en förlorad exponeringsandel (budget) Sök på <5 % under de senaste tio dagarna
Displaykampanjer (smarta kampanjer och standardkampanjer)
 • har inte bytt budstrategi under de senaste sju dagarna
 • har körts i sju dagar eller mer
 • har fått minst fem konverteringar (eller 20 klick för Maximera klick) och mer än 10 USD i kostnader under de senaste sju dagarna
 • har inte begränsats av budget nyligen
*Stöds inte för Discovery-kampanjer
Appkampanjer
 • har körts i tio dagar eller mer
 • har inte bytt budstrategi under de senaste tio dagarna
 • har fått minst tio konverteringar de senaste tio dagarna
 • har inte begränsats av budget nyligen
 • använder appinstallationsannonser med någon av budstrategierna Målkostnad per installation (tCPI) och Målkostnad per åtgärd (tCPA) eller interaktiva appannonser med budstrategin Målkostnad per åtgärd (tCPA)
Lokala kampanjer
 • optimerar för butiksbesök
 • har körts de senaste 30 dagarna
 • har haft genomsnittliga dagliga utgifter på 500 USD eller mer under de senaste 30 dagarna
 • har tillräckligt med data för butiksbesök från de senaste 30 dagarna
 • optimerar inte endast för samtal eller vägbeskrivningar
 • använder inte delade budgetar
Inte kvalificerade kampanjer
 • har raderats
 • har ändrats för att uppfylla behörighetskraven men har körts mindre än tio dagar med de nya inställningarna
 • är i utkast- eller experimentläge
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false