Planer skuteczności kampanii – informacje

Jeśli zmiany na rynku mają wpływ na Twoją firmę, do czasu ustabilizowania się sytuacji ekonomicznej zalecamy planowanie w okresach tygodniowych, a nie miesięcznych lub kwartalnych.
 
Prognozy Planera skuteczności kampanii są odświeżane codziennie i wykorzystują dane z ostatnich 7–10 dni z uwzględnieniem sezonowości. Twoje prognozy będą uwzględniały wpływ zmian rynkowych w tym okresie. Zaktualizowaliśmy nasz model sezonowy, by uwzględnić obecne warunki rynkowe.

Planer skuteczności kampanii służy do planowania wydatków na reklamę. Dzięki temu narzędziu zobaczysz, jak zmiany w kampaniach mogą wpływać na ich ogólną skuteczność i kluczowe dane.

Dzięki Planerowi skuteczności kampanii możesz:

 • wyświetlać prognozy dla swoich kampanii;
 • analizować efekty zmian, dostosowując ustawienia kampanii;
 • poznawać możliwości w określonych sezonach;
 • zarządzać budżetami na kilku kontach i w różnych kampaniach.

Zalety

 • Zobacz prognozowane miesięczne i kwartalne wyniki kampanii.
 • Uzyskaj sugestie, by zwiększyć skuteczność kampanii bez dodatkowych wydatków.
 • Dowiedz się, jak zmienią się Twoje cele związane z wydatkami i skutecznością, jeśli zmodyfikujesz ustawienia kampanii.

Jak to działa

Planer skuteczności kampanii uwzględnia miliardy zapytań i jest zazwyczaj aktualizowany co 24 godziny, aby w ten sposób zapewnić jak najdokładniejsze prognozy. Symuluje odpowiednie aukcje reklam na podstawie danych z ostatnich 7–10 dni, uwzględniając zmienne takie jak sezonowość, aktywność konkurencji i strona docelowa.

Po przeprowadzeniu symulacji i zebraniu danych dokładność prognoz w Planerze skuteczności kampanii jest porównywana z rzeczywistą skutecznością aktywnych kampanii, a systemy uczące się wykorzystywane są do ulepszania przyszłych prognoz.

Planer skuteczności kampanii prognozuje konwersje na podstawie ich typów w kolumnie „Konwersje” w raportach skuteczności Google Ads. Więcej informacji o skuteczności konta, kampanii i grup reklam

Planer skuteczności kampanii jest też dostępny na kontach menedżera.

Jeśli Twoje kampanie nie uzyskały wystarczającej liczby konwersji do utworzenia prognozy, ale mają odpowiednią liczbę kliknięć, możesz samodzielnie wpisać współczynnik konwersji, by wyświetlić prognozy.

Wymagania

Z tej tabeli dowiesz się, czy Twoje kampanie mogą korzystać z Planera skuteczności kampanii.

Typ kampanii Kampanie spełniające warunki
Kampanie w sieci wyszukiwania
 • Korzystają z tych strategii ustalania stawek: samodzielnie ustawiany koszt kliknięcia (CPC), Ulepszony CPC, Maksymalizacja liczby kliknięć, Maksymalizacja liczby konwersji, Maksymalizacja wartości konwersji, Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS), Docelowy koszt działania (CPA) lub Ustalanie stawek pod kątem docelowego udziału w wyświetleniach.
 • Są aktywne od co najmniej 72 godzin.
 • Uzyskały co najmniej 3 kliknięcia w ciągu ostatnich 7 dni.
 • Uzyskały co najmniej 1 konwersję w ciągu ostatnich 7 dni (jeśli celem kampanii jest uzyskiwanie konwersji).
 • Tylko kampanie korzystające ze strategii Docelowy udział w wyświetleniach – utracony udział w wyśw. (budżet) w sieci wyszukiwania na poziomie <5% w ciągu ostatnich 10 dni.
Kampanie produktowe (inteligentne i standardowe)
 • W ciągu ostatnich 7 dni uzyskały co najmniej 100 wyświetleń.
 • W ciągu ostatnich 10 dni uzyskały co najmniej 10 konwersji lub wartości konwersji.
 • W ciągu ostatnich 10 dni były aktywne każdego dnia i wygenerowały koszty na kwotę co najmniej 10 USD (lub odpowiednik tej kwoty w walucie lokalnej).
 • Tylko standardowe kampanie produktowe korzystające ze strategii Docelowy ROAS – utracony udział w wyśw. (budżet) w sieci wyszukiwania na poziomie <5% w ciągu ostatnich 10 dni.
Kampanie w sieci reklamowej (inteligentne i standardowe)
 • W ciągu ostatnich 7 dni miały tę samą strategię ustalania stawek.
 • Działają od co najmniej 7 dni.
 • Uzyskały co najmniej 5 konwersji (lub 20 kliknięć w przypadku strategii Maksymalizacja liczby kliknięć) i wygenerowały koszty na kwotę co najmniej 10 USD (lub odpowiednik tej kwoty w walucie lokalnej) w ciągu ostatnich 7 dni;
 • Nie zostały ostatnio ograniczone z powodu budżetu.
Nieobsługiwane w kampaniach Discovery
Kampanie promujące aplikacje
 • Działają od co najmniej 10 dni.
 • W ciągu ostatnich 10 dni miały tę samą strategię ustalania stawek.
 • Uzyskały co najmniej 10 konwersji w ciągu ostatnich 10 dni.
 • Nie zostały ostatnio ograniczone z powodu budżetu.
 • W przypadku reklam promujących instalacje aplikacji używaj strategii ustalania stawek Docelowy koszt instalacji lub Docelowy koszt działania.
Kampanie lokalne
 • Optymalizacja pod kątem wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Muszą być aktywne przez ostatnie 30 dni.
 • Średnie dzienne wydatki na te kampanie w ciągu ostatnich 30 dni muszą wynosić co najmniej 500 USD.
 • Ilość danych o wizytach w sklepie stacjonarnym w ciągu ostatnich 30 dni musi być wystarczająca.
 • Brak możliwości optymalizacji tylko pod kątem połączeń lub wskazówek dojazdu.
 • Brak możliwości korzystania z budżetów wspólnych.
Kampanie niespełniające warunków
 • zostały usunięte;
 • ich ustawienia zostały zmienione tak, aby spełniać wymagania, ale okres aktywności z nowymi ustawieniami to mniej niż 10 dni;
 • są wersją roboczą lub eksperymentem.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false