Tungkol sa Performance Planner

Kung naaapektuhan ka ng mga pagbabago sa market, inirerekomenda namin ang lingguhang pagpaplano kaysa sa buwanan o quarterly hanggang sa maging stable ang mga market.
 
Nire-refresh ang mga hula ng Performance Planner araw-araw at batay sa nakalipas na 7-10 araw, isinasaayos para sa pagiging napapanahon. Isasaalang-alang sa iyong mga hula ang anumang epekto ng mga pagbabago sa market sa yugto ng panahong ito. Na-update namin ang aming napapanahong modelo para isaalang-alang ang mga kasalukuyang kundisyon ng market.

Ang Performance Planner ay isang tool na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mga plano para sa paggastos mo sa pag-advertise, at tingnan kung paano puwedeng makaapekto sa mga pangunahing sukatan at pangkalahatang performance ang mga pagbabago sa mga campaign.

Gamit ang Performance Planner, magagawa mong:

 • Tingnan ang mga hula para sa iyong mga campaign.
 • Mag-explore ng mga resulta sa pamamagitan ng pagsasaayos sa mga setting ng campaign.
 • Unawain ang mga pagkakataon sa mga seasonal na yugto.
 • Pamahalaan ang mga badyet sa lahat ng account at campaign.

Mga Benepisyo

 • Tingnan ang inaasahang buwanan at quarterly na performance ng iyong mga campaign.
 • Makakuha ng mga suhestyong makakatulong sa iyong mga campaign na magkaroon ng mas mahusay na performance sa parehong paggastos.
 • Alamin kung paano maaapektuhan ang iyong paggastos at mga layunin sa performance kung babaguhin mo ang iyong mga setting ng campaign.

Paano ito gumagana

Para maibigay sa iyo ang mga pinakatumpak na hulang posible, nagsasaalang-alang ang Performance Planner ng bilyon-bilyong query sa paghahanap, at karaniwan itong ina-update kada 24 na oras. Sini-simulate ng Performance Planner ang mga nauugnay na ad auction sa nakalipas na 7-10 araw, kasama ang mga variable tulad ng pagiging napapanahon, aktibidad ng kakumpitensya, at landing page.

Pagkatapos magpatakbo ng mga simulation at mangolekta ng data, sinusukat ang katumpakan ng mga hula ng Performance Planner para sa pagpapagana ng mga campaign kumpara sa aktwal na performance sa event ng mga ito, at gumagamit ng machine learning para pinuhin ang iyong mga hula.

Hinuhulaan ng Performance Planner ang mga conversion batay sa mga uri ng conversion sa column na “Mga Conversion” ng iyong mga ulat sa performance ng Google Ads. Matuto pa tungkol sa performance ng account, campaign, at ad group

Available din ang Performance Planner para sa mga manager account.

Kung hindi pa nagkakaroon ng sapat na mga conversion ang iyong mga campaign para makagawa ng hula, pero may sapat na mga pag-click ang mga ito, puwede kang manual na maglagay ng rate ng conversion para makakita ng mga hula sa conversion.

Mga Kinakailangan

Tingnan ang talahanayan sa ibaba para malaman kung kwalipikadong gumamit ng Performance Planner ang iyong mga campaign.

Uri ng campaign Mga kwalipikadong campaign
Mga Search campaign
 • Gumagamit ng mga diskarte sa pag-bid na manual na cost-per-click (CPC), pinahusay na CPC, pag-max sa mga pag-click, pag-max ng mga conversion, target na return on ad spend (ROAS), target na cost-per-action (CPA), o target na bahagi ng impression.
 • Hindi bababa sa 72 oras nang gumagana
 • Nakatanggap ng hindi bababa sa 3 pag-click sa nakalipas na 7 araw
 • Nakatanggap ng kahit man lang isang conversion sa nakalipas na 7 araw (kung nakatuon sa mga conversion ang mga campaign)
 • Mga campaign (lang) na gumagamit ng target na bahagi ng impression - May Nawalang IS sa search (badyet) na <5% sa nakalipas na 10 araw.
Mga Shopping campaign (Smart at Standard)
 • Nakatanggap ng kahit man lang 100 impression sa nakalipas na 7 araw
 • Nakatanggap ng kahit man lang 10 conversion at/o halaga ng conversion sa loob ng nakalipas na 10 araw
 • Naging aktibo bawat araw na may minimum na gastos na Php500 o higit pa sa nakalipas na 10 araw
 • Mga standard shopping na campaign (lang) na gumagamit ng target na ROAS - May Nawalang IS sa search (badyet) na <5% sa nakalipas na 10 araw.
Mga Display campaign (Smart at Standard)
 • Hindi nagpalit ng diskarte sa pag-bid sa nakalipas na 7 araw
 • Gumagana nang hindi bababa sa 7 araw o higit pa
 • May kahit man lang 5 conversion (o 20 pag-click para sa Pag-maximize ng mga pag-click) at mahigit sa Php500 na gastos sa nakalipas na 7 araw
 • Hindi nalimitahan ng badyet kamakailan
*Hindi sinusuportahan para sa mga Discovery campaign
Mga App campaign
 • Gumagana nang 10 araw o mas matagal
 • Hindi nagpalit ng diskarte sa pag-bid sa nakalipas na 10 araw
 • Nakatanggap ng kahit 10 conversion sa nakalipas na 10 araw
 • Hindi nalimitahan ng badyet kamakailan
 • Gumagamit ng mga ad sa pag-install ng app na may mga diskarte sa pag-bid na target na cost-per-install (tCPI) o target na cost-per-action (tCPA)

Mga hindi kwalipikadong campaign:

 • Na-delete
 • Binago para makatugon sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, pero wala pang 10 araw na gumagana mula nang mailapat ang mga bagong setting
 • Nasa status na draft o eksperimento
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false