Всичко за инструмента за планиране на ефективността

Ако бизнесът Ви е засегнат от промените на пазара, Ви препоръчваме да планирате за срок от седмица вместо за един или три месеца, докато пазарите не се стабилизират.
 
Прогнозите на инструмента за планиране на ефективността се опресняват ежедневно и се базират на данни от последните 7 до 10 дни, коригирани за сезонност. Прогнозите Ви ще вземат предвид евентуалните въздействия на пазарните промени през този период. Актуализирахме сезонния си модел, за да отчитаме текущите пазарни условия.

Инструментът за планиране на ефективността Ви дава възможност да изготвяте планове за рекламните си разходи и да виждате как промените в кампаниите може да се отразяват на ключови показатели и на общата ефективност.

С помощта на този инструмент можете:

 • да виждате прогнози за кампаниите си;
 • да разглеждате резултатите при коригиране на настройките на кампаниите;
 • да установявате възможности през сезонни периоди;
 • да управлявате бюджети в различни профили и кампании.

Предимства

 • Виждате прогнозната месечна и тримесечна ефективност на кампаниите си.
 • Получавате предложения, които могат да помогнат на кампаниите Ви да имат по-висока ефективност при същите разходи. 
 • Разбирате как евентуалните промени в настройките на кампаниите Ви се отразяват на целите Ви за разходите и ефективността.

Начин на работа

За да Ви даде възможно най-точни прогнози, инструментът за планиране на ефективността взема предвид милиарди заявки за търсене и обикновено се актуализира на всеки 24 часа. Той симулира рекламни търгове с подходящи данни от последните 7 до 10 дни, като включва променливи, като сезонност, активност на конкурентите и целева страница.

След като се извършат симулации и се съберат данни, точността на прогнозите на инструмента, отнасящи се за провеждани кампании, се сравнява с действителната ефективност на тези кампании и прогнозите се усъвършенстват чрез машинно обучение.

Инструментът за планиране на ефективността прогнозира реализациите въз основа на типовете реализации в графата „Реализации“ на отчетите Ви за ефективността в Google Ads. Научете повече за ефективността на профила, кампаниите и рекламните групи

Инструментът за планиране на ефективността се предлага и за профили на мениджър.

Ако кампаниите Ви не разполагат с достатъчно реализации за изготвянето на прогноза, но имат достатъчно кликвания, можете ръчно да въведете процент на реализация, за да видите прогнози за реализациите.

Изисквания

Вижте таблицата по-долу, за да разберете дали кампаниите Ви отговарят на условията за използване на инструмента за планиране на ефективността.

Отговарящи на условията кампании Неотговарящи на условията кампании
 • Кампании в мрежата за търсене, които използват ръчно офериране за цена на кликване (CPC) или стратегия за офериране за подобрена CPC, за постигане на максимален брой кликвания, за постигане на максимален брой реализации, за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) или за целева цена на действие (CPA)
  • Провеждани са през последните 72 часа.
  • Получили са поне 3 кликвания през последните 7 дни.
  • Получили са поне една реализация през последните седем дни (ако акцентът на кампаниите е върху реализациите).
 • Кампании за Пазаруване (интелигентни и стандартни)
  • Получили са поне 100 реализации и/или стойности на реализациите през последните 7 дни.
  • Получили са поне 10 реализации и/или стойности на реализациите през последните 10 дни.
  • Били са активни всеки ден с минимални разходи от 10 щ.д. или повече през последните 10 дни.
  • Стандартни кампании за пазаруване с целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) (само) – Не са били ограничени по бюджет през който и да е от последните 10 дни. 
 • Изтрити са.
 • Променени са, така че да отговарят на изискванията, но се провеждат от по-малко от 10 дни с новите си настройки.
 • Са в състояние на проектокампания или експеримент.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си