Всичко за инструмента за планиране на ефективността

Ако бизнесът Ви е засегнат от промените на пазара, Ви препоръчваме да планирате за срок от седмица вместо за един или три месеца, докато пазарите не се стабилизират.
 
Прогнозите на инструмента за планиране на ефективността се опресняват ежедневно и се базират на данни от последните 7 до 10 дни, коригирани за сезонност. Прогнозите Ви ще вземат предвид евентуалните въздействия на пазарните промени през този период. Актуализирахме сезонния си модел, за да отчитаме текущите пазарни условия.

Инструментът за планиране на ефективността Ви дава възможност да изготвяте планове за рекламните си разходи и да преценявате как промените в кампаниите може да се отразяват на ключови показатели и на общата ефективност.

С помощта на този инструмент можете:

 • да виждате прогнози за кампаниите си;
 • да изследвате резултатите, като коригирате настройките на кампаниите;
 • да установявате възможности през сезонни периоди;
 • да управлявате бюджети в различни профили и кампании.

Предимства

 • Виждате прогнозната месечна и тримесечна ефективност на кампаниите си.
 • Получавате предложения, които могат да помогнат на кампаниите Ви да имат по-висока ефективност при същите разходи.
 • Разбирате как евентуалните промени в настройките на кампаниите Ви се отразяват на целите Ви за разходите и ефективността.

Начин на работа

За да Ви даде възможно най-точни прогнози, инструментът за планиране на ефективността взема предвид милиарди заявки за търсене и обикновено се актуализира на всеки 24 часа. Той симулира рекламни търгове с подходящи данни от последните 7 до 10 дни, като включва променливи, като сезонност, активност на конкурентите и целева страница.

След като се извършат симулации и се съберат данни, точността на прогнозите на инструмента, отнасящи се за провеждани кампании, се сравнява с действителната ефективност на тези кампании и прогнозите се усъвършенстват чрез машинно обучение.

Инструментът за планиране на ефективността прогнозира реализациите въз основа на типовете реализации в графата „Реализации“ на отчетите Ви за ефективността в Google Ads. Научете повече за ефективността на профила, кампаниите и рекламните групи

Инструментът за планиране на ефективността се предлага и за профили на мениджър.

Ако кампаниите Ви не разполагат с достатъчно реализации за изготвянето на прогноза, но имат достатъчно кликвания, можете ръчно да въведете процент на реализация, за да прецените прогнозите за реализациите.

Изисквания

Консултирайте се с таблицата по-долу, за да разберете дали кампаниите Ви отговарят на условията за използване на инструмента за планиране на ефективността.

Тип на кампанията Отговарящи на условията кампании
Кампании в мрежата за търсене
 • Използват ръчно офериране за цена на кликване (CPC) или стратегия за офериране за подобрена CPC, за постигане на максимален брой кликвания, за постигане на максимален брой реализации, за постигане на максимална стойност на реализациите, за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), за целева цена на действие (CPA) или за офериране за целеви дял на импресиите.
 • Провеждани са през последните 72 часа.
 • Получили са поне 3 кликвания през последните 7 дни.
 • Получили са поне една реализация през последните 7 дни (ако акцентът на кампаниите е върху реализациите).
 • Кампании за целеви дял на импресиите (само) – делът на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (бюджет) за тях е под 5% през последните 10 дни.
Кампании за Пазаруване (интелигентни и стандартни)
 • Получили са поне 100 импресии през последните 7 дни.
 • Получили са поне 10 реализации и/или стойности на реализациите през последните 10 дни.
 • Били са активни всеки ден с минимални разходи от 10 щ.д. или повече през последните 10 дни.
 • Стандартни кампании за пазаруване с целева ROAS (само) – делът на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (бюджет) за тях е под 5% през последните 10 дни.
Кампании в дисплейната мрежа (интелигентни и стандартни)
 • Стратегиите им за офериране не са променяни през последните 7 дни.
 • Провеждат се от поне 7 дни.
 • Получили са поне 5 реализации (или 20 кликвания при постигане на максимален брой кликвания) и имат разходи от повече от 10 щ.д. за последните 7 дни.
 • Скоро не са били с ограничен бюджет.
*Не се поддържа за кампании за откриване
Кампании за приложения
 • Провеждат се от поне 10 дни.
 • Стратегиите им за офериране не са променяни през последните 10 дни.
 • Получили са поне 10 реализации през последните 10 дни.
 • Скоро не са били с ограничен бюджет.
 • Използване на реклами за инсталиране на приложение със стратегии за офериране за целева цена на инсталиране (tCPI), целева цена на действие (tCPA) или реклами за ангажиране с приложение с целева цена на действие (tCPA)
Местни кампании
 • Оптимизират за посещения на магазина.
 • Били са активни през последните 30 дни.
 • Имат средни дневни разходи от поне 500 щ.д. през последните 30 дни.
 • Съдържат достатъчно данни за посещения на магазина през последните 30 дни.
 • Не оптимизират само за обаждания или упътвания.
 • Не използват споделени бюджети.
Неотговарящи на условията кампании
 • Изтрити са.
 • Променени са така, че да отговарят на условията, но се провеждат от по-малко от 10 дни с новите си настройки.
 • Намират се в състояние на чернова или експеримент.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false