Rekommendationer för hur du hanterar ändringar i attributionsmodeller

Vid ändringar av en konverteringsmodells attributionsmodell är det normalt att även se ändringar i kampanjrapporterna. Du bör också övervaka och uppdatera dina bud och mål.

Förändringar som du kan vänta dig i Kampanjer

När du har ändrat attributionsmodellen kanske du ser ändringar i rapporteringen på fliken Kampanjer.

 • Bråkdel av tillskrivningsvärde: Tillskrivningsvärdet av en viss konvertering fördelas mellan de annonsinteraktioner som bidrar till värdet enligt den attributionsmodell du har valt. Som ett resultat av detta ser du decimaler i kolumnerna Konverteringar och Alla konv. när du växlar till en annan modell än senaste klick.
  Exempel 1
  Du väljer modellen Linjär. En användare följer konverteringsvägen sökord1 | sökord2 för att sedan konvertera. Konverteringen resulterar i värdet 0, 5 i kolumnen Konverteringar för båda sökorden.
 • Fördröjning: Google Ads rapporterar konverteringar enligt datumet för annonsinteraktionen. Eftersom en attributionsmodell som inte baseras på senaste klick medför att tillskrivningsvärdet fördelas över flera interaktioner, som var och en inträffade vid olika tidpunkter, kan fördröjningen öka i dina kampanjrapporter. Det kan innebära att du ser en tillfällig mindre minskning av antalet konverteringar under dagarna omedelbart efter att du bytte attributionsmodell.

  Du kan ta reda på hur fördröjningen påverkar rapportering genom att titta på Gen. dagar till konvertering i attributionsrapporten Mätvärden för konverteringsväg. Vi rekommenderar att du väntar med att utvärdera resultatet tills det genomsnittliga antalet dagar till konverteringen har gått.
 • Förändringar i tillskrivningsvärde: Vid förändringar i attributionsmodellen kan du se förändringar i tillskrivningsvärde i olika kampanjer, nätverk, annonsgrupper och sökord som använder denna konverteringsåtgärd. 

Uppdatera dina bud och mål

Om du ändrar attributionsmodellen ska du uppdatera dina bud och mål för varje konvertering som ingår i kolumnen Konverteringar. Annars kan den ändrade attributionen resultera i för höga eller för låga bud.

Om du enbart använder manuell budgivning påverkas inte resultatet (vare sig positivt eller negativt) förrän du börjar optimera baserat på den nya informationen. Det är dock särskilt viktigt att ändra mål om du använder budstrategierna Mål-CPA eller Mål-ROAS, som i följande exempel:

Exempel 2

Du använder budgivning med Mål-CPA. Du byter till den datadrivna modellen för konverteringsåtgärden. Du har två kampanjer som har gett följande resultat för senaste klick i kolumnen Konverteringar under de senaste två veckorna:

 • kampanjen Varumärke (nedre delen av tratten): CPA på 50 kronor, 200 konverteringar
 • kampanjen Allmän (övre delen av tratten): CPA på 200 kronor, 50 konverteringar

Eftersom du använder budgivning med mål-CPA används målen ovan också vid budgivningen.

Anta nu att du tittar på kolumnen Konverteringar (aktuell modell), som visar tidigare resultat med datadriven attribution, och ser följande:

 • kampanjen Varumärke (nedre delen av tratten): CPA på 667 kronor, 150 konverteringar
 • kampanjen Allmän (övre delen av tratten): CPA på 100 kronor, 100 konverteringar

Om du byter från modellen Senaste klick till Datadriven och lämnar tCPA-målen oförändrade på 50 respektive 200 kronor indikerar den förändrade konverteringsfrekvensen ett antal budändringar som skulle resultera i för låga bud på kampanjen Varumärke och för höga bud på kampanjen Allmän.

Beräkna justeringar av bud och mål efter att du har bytt modell

För mål-CPA

 1. På fliken Kampanjer kan du se resultatet av konverteringsåtgärderna enligt den nya attributionsmodellen genom att lägga till kolumnerna Konverteringar (aktuell modell) och Kostnad/konv. (aktuell modell) i dina rapporter. Läs om hur du lägger till och tar bort kolumner i statistiktabellen.
 2. Jämför dessa kolumner med kolumnerna Konverteringar och Kostnad/konv. för att se förändringen mellan modellerna.
 3. Beräkna förändringen i procent i kolumnen Kostnad/konv.
 4. Ange nya CPA-mål genom att justera de tidigare CPA-målen med samma procentuella förändring, på kampanjnivå, som i exemplen nedan.

Obs! När du väljer datumintervall för analysen är en bra tumregel att utesluta de senaste veckorna för att undvika effekten från fördröjningen mellan klick och konvertering.

Exempel 3

Du byter attributionsmodell för konverteringsåtgärden den 1 september. Eftersom du bör utesluta de senaste 14 dagarna med data (18–31 augusti) från analysen använder du data från 4–17 augusti för att beräkna justeringarna för mål-CPA.

Kampanj Kostnad Konverteringar Kostnad/konv. Konverteringar (aktuell modell) Kostnad/konv. (aktuell modell) tCPA-justering
Allmän 1 2 500 SEK 200 12,50 SEK 280 8,90 SEK -29 %
Allmän 2 5 000 SEK 600 8,30 SEK 520 9,60 SEK +16 %

För kampanjen Allmän 1 minskar kostnaden per konvertering med 3,60 kronor. För att justera för detta bör du minska tCPA med 29 % (3,60/12,50=0,29).

För kampanjen Allmän 2 ökar kostnaden per konvertering med 1,30 kronor. För att justera för detta bör du öka tCPA med 16 % (1,30/8,30=0,16).

För mål-ROAS

Stegen för att beräkna dina nya ROAS-mål liknar stegen ovan men med olika kolumner:

 1. På fliken Kampanjer visar du resultatet för konverteringsåtgärder i den nya attributionsmodellen genom att lägga till kolumnerna Konverteringsvärde (aktuell modell) och Konv.värde/kostnad (aktuell modell) i dina rapporter. Läs om hur du lägger till och tar bort kolumner i statistiktabellen.
 2. Jämför dessa kolumner med kolumnerna Konv. värde och Konv. värde/kostnad för att se förändringen mellan modellerna.
 3. Beräkna förändringen i procent i kolumnen Konv. värde/kostnad.
 4. Ange nya ROAS-mål genom att justera de tidigare ROAS-målen med samma procentuella förändring, på kampanjnivå.

Obs! När du väljer datumintervall för analysen är en bra tumregel att utesluta de senaste veckorna för att undvika effekten från fördröjningen mellan klick och konvertering.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false