Anbefalte fremgangsmåter når du endrer attribusjonsmodell i Google Ads

Få mest mulig ut av å endre til mer avanserte attribusjonsmodeller i Google Ads.

Når du har endret attribusjonsmodell for en konverteringstype i Google Ads-kontoen din, er det lurt å følge de anbefalte fremgangsmåtene i denne artikkelen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Endringer du kan forvente i Google Ads

Når du har endret attribusjonsmodell, kan det hende du legger merke til endringer i rapporteringen på Kampanjer-fanen.

 • Desimalverdier: Kreditt for en gitt konvertering fordeles mellom søkeannonseklikkene som har bidratt, i henhold til attribusjonsmodellen du har valgt. Som et resultat av dette ser du for første gang desimaler i Konverteringer-kolonnen.

  Et eksempel: Du velger en lineær modell. En bruker følger banen generelt søkeord 1 > generelt søkeord 2 og konverterer deretter. I dette tilfellet vises 0,5 for hvert søkeord i Konverteringer-kolonnen fra den aktuelle konverteringen.
   
 • Tidsforsinkelse: Google Ads rapporterer konverteringer i henhold til datoen for interaksjonen med annonsen. Ettersom en attribusjonsmodell som ikke er en «siste klikk»-attribusjonsmodell, deler konverteringskreditt mellom flere interaksjoner som har oppstått på ulike tidspunkt, kan det hende at tidsforsinkelsen som er knyttet til kampanjerapporteringen din, øker. Som et resultat av dette kan det hende du ser en midlertidig, liten nedgang i antallet konverteringer for de siste dagene etter at du endret attribusjonsmodell.

  Du kan få bedre innsikt i hvilken innvirkning tidsforsinkelse har på bedriftsrapporteringen din ved å se Tidsforsinkelse-rapporten under Verktøy > Attribusjon for søk > Tidsforsinkelse. Vi anbefaler at du venter med å evaluere resultatene til den gjennomsnittlige tidsforsinkelsen som er rapportert for kontoene dine, er passert.
   

Hvorfor du bør endre bud og mål

Hvis du endrer attribusjonsmodell for Google Ads, bør du oppdatere budene og målene for hver konvertering i Konverteringer-kolonnen. Hvis ikke kan endringen i konverteringsattribusjon føre til for høye eller for lave bud.

Hvis du bare bruker manuell budgivning, får det ingen innvirkning på resultatene (verken positiv eller negativ) før du optimaliserer ut fra de nye dataene. Det er imidlertid spesielt viktig at du endrer målene dine hvis du bruker smart budgivning, som du ser i eksempel 1 nedenfor.

Eksempel 1

Tenk deg at du bruker smart budgivning. Du endrer til den databaserte modellen for konverteringshandlingen din. Du har to kampanjer med «siste klikk»-resultatene nedenfor i Konverteringer-kolonnen i løpet av de siste to ukene:

 • Merkevarekampanje (nedre del av trakten): CPA på 5 USD, 200 konverteringer
 • Generell kampanje (øvre del av trakten): CPA på 20 USD, 50 konverteringer

Ettersom du bruker smart budgivning er målene ovenfor også målene som brukes ved budgivning. 

Tenk deg at du ser på Konverteringer (nåværende modell)-kolonnen, som gjenspeiler historiske resultater fra den databaserte attribusjonsmodellen, og at du ser denne informasjonen:

 • Merkevarekampanje (nedre del av trakten): CPA på 6,67 USD, 150 konverteringer
 • Generell kampanje (øvre del av trakten): CPA på 10 USD, 100 konverteringer

Hvis du endrer fra siste klikk- til databasert-modellen samtidig som du lar CPA-målene bli stående med de opprinnelige verdiene på 5 USD og 20 USD, innebærer endringene i konverteringsfrekvens budendringer som medfører at det bys for lite på merkevarekampanjen og for mye på den generelle kampanjen.

Beregn justeringer i bud og mål

Du kan se resultatene for konverteringshandlingene dine i henhold til attribusjonsmodellen du nettopp har valgt, ved å legge til «Konverteringer (nåværende modell)»-kolonnen og «Kostnad per konv. (nåværende modell)»-kolonnen i rapportene dine. Finn ut hvordan du legger til kolonner.

Sammenlign disse kolonnene med Konverteringer-kolonnen og Kostnad/konv.-kolonnen for å se endringen i flere modeller. Angi de nye mål-CPA-ene dine på kampanjenivå ut fra resultatene for Konverteringer (nåværende modell) og Kostnad per konv. (nåværende modell). Ekskluder de siste 14 dagene for å unngå innvirkningen av tidsforsinkelse.

Eksempel 2

Tenk deg at du endrer attribusjonsmodellen for en konverteringshandling 1. september. Ettersom du bør ekskludere dataene fra de siste 14 dagene (18. til 31. august) fra analysen, kan du beregne justeringene av mål-CPA ved å bruke dataene fra 4. til 17. august.

 

Kampanje Kostnad Konverteringer Kostn./konv. Konverteringer (nåværende modell) Kostnad per konv. (nåværende modell) Justering av mål-CPA
Generell 1 250 euro 200 1,25 euro 280 0,89 euro - 29 %
Generell 2 500 euro 600  0,83 euro 520 0,96 euro + 16 %

Kostnaden per konvertering for «Generell 1-kampanjen reduseres med 1,30 kr. For å ta høyde for denne reduksjonen bør du justere mål-CPA-en med 29 % (0,36 / 1,25 = 0,29).

Kostnaden per konvertering for «Generell 2»-kampanjen økes med 1,30 kr. For å ta høyde for denne økningen bør du justere mål-CPA-en med 16 % (0,13 / 0,83 = 0,16).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt