Praktische tips voor het beheer van wijzigingen in attributiemodellen

Als u het attributiemodel voor een conversieactie wijzigt, kunt u enkele wijzigingen zien in uw rapportage voor campagnes. Het is ook belangrijk dat u uw biedingen en doelen controleert en updatet.

Te verwachten wijzigingen in 'Campagnes'

Nadat u het attributiemodel heeft gewijzigd, merkt u mogelijk wijzigingen op in de rapportage op het tabblad 'Campagnes'.

 • Attributie met breukgetallen: het krediet voor een bepaalde conversie wordt verdeeld over bijdragende advertentie-interacties, op basis van het geselecteerde attributiemodel. Als gevolg hiervan ziet u in de kolommen 'Conversies' en 'Alle conv.' voor het eerst decimalen als u overschakelt naar een model dat niet op laatste klik is gebaseerd.
  Voorbeeld 1
  U selecteert het model 'Lineair'. Een gebruiker volgt het pad zoekwoord 1 > zoekwoord 2 en genereert vervolgens een conversie. In dit geval wordt voor elk zoekwoord 0,5 weergegeven in de kolom 'Conversies' van die conversie.
 • Vertraging: Google Ads rapporteert conversies op basis van de datum van de advertentie-interactie. Aangezien bij een niet-laatste-klik-attributiemodel conversiekrediet wordt gedeeld tussen meerdere interacties (die elk op een ander tijdstip plaatsvonden), kan de vertraging met betrekking tot campagnerapportage toenemen. Als gevolg hiervan ziet u mogelijk een lichte tijdelijke afname in het aantal conversies in de meest recente dagen nadat u het attributiemodel heeft gewijzigd.

  Als u wilt weten hoe deze vertraging van invloed is op uw bedrijfsrapportage, bekijkt u 'Gem. aantal dagen tot conversie' in het attributierapport 'Padstatistieken'. We raden u aan te wachten om de prestaties te evalueren totdat het gemiddelde aantal dagen tot de conversie is verstreken.
 • Kredietverschuivingen: elke wijziging in uw attributiemodel kan leiden tot verschuivingen van conversiekrediet in de verschillende campagnes, netwerken, advertentiegroepen en zoekwoorden die gebruikmaken van die conversieactie.

Uw biedingen en doelen updaten

Als u uw attributiemodel wijzigt, moet u uw biedingen en doelen updaten voor elke conversie die is opgenomen in de kolom 'Conversies'. Anders kan de wijziging in conversie-attributie leiden tot te hoge of te lage biedingen.

Als u alleen handmatige biedingen gebruikt, worden de prestaties pas beïnvloed (positief of negatief) wanneer u begint te optimaliseren op basis van de nieuwe gegevens. Het wijzigen van doelen is echter vooral belangrijk als u de biedstrategieën Doel-CPA of Doel-ROAS gebruikt, zoals in het volgende voorbeeld wordt geïllustreerd:

Voorbeeld 2

U gebruikt doel-CPA-biedingen. U schakelt over naar het data-driven-model voor uw conversieactie. U heeft in de afgelopen twee weken twee campagnes met de volgende laatste-klik-prestaties in de kolom 'Conversies':

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 5 CPA, 200 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter): € 20 CPA, 50 conversies

Omdat u doel-CPA-biedingen gebruikt, zijn de bovenstaande doelen ook de doelen die worden gebruikt voor biedingen.

Stel nu dat u de kolom 'Conversies (huidig model)' bekijkt, met de historische prestaties van data-driven-attributie, en het volgende ziet:

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 6,67 CPA, 150 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter): € 10 CPA, 100 conversies

Als u zou overschakelen van het model 'Laatste klik' naar het model 'Data-driven' terwijl u de doelen voor doel-CPA op de oorspronkelijke € 5 en € 20 laat staan, zouden de wijzigingen in conversies een set biedingswijzigingen impliceren die zouden leiden tot te lage biedingen voor de merkcampagne en te hoge biedingen voor de algemene campagne.

Aanpassingen voor uw biedingen en doelen berekenen nadat u van model bent gewisseld

Voor doel-CPA

 1. Bekijk op het tabblad 'Campagnes' de prestaties voor conversieacties volgens uw nieuw geselecteerde attributiemodel. Voeg hiervoor de kolommen 'Conversies (huidig model)' en 'Kosten/conv. (huidig model)' toe aan uw rapporten. Meer informatie over hoe u kolommen aan de tabel met statistieken toevoegt of uit de tabel verwijdert.
 2. Vergelijk deze kolommen met de kolommen 'Conversies' en 'Kosten/conv.' om het verschil te zien tussen het vorige en het huidige model.
 3. Bereken de procentuele wijziging in de kolom 'Kosten/conv.'.
 4. Stel nieuwe CPA-doelen in door uw eerdere CPA-doelen met dezelfde procentuele wijziging aan te passen, op het campagneniveau, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Opmerking: Het is een goed idee om bij de selectie van de periode voor de analyse de meest recente paar weken uit te sluiten om het effect van vertraging tussen klik en conversie te voorkomen.

Voorbeeld 3

U wijzigt het attributiemodel voor uw conversieactie op 1 september. Omdat u de laatste veertien dagen aan gegevens (18-31 augustus) moet uitsluiten van uw analyse, gebruikt u de gegevens van 4-17 augustus om uw doel-CPA-aanpassingen te berekenen.

Campagne Kosten Conversies Kosten/conv. Conversies (huidig model) Kosten/conv. (huidig model) Doel-CPA-aanpassing
Algemeen 1 € 250 200 € 1,25 280 € 0,89 -29%
Algemeen 2 € 500 600 € 0,83 520 € 0,96 +16%

Voor de campagne 'Algemeen 1' is er een afname van € 0,36 in de kosten per conversie. Verlaag de doel-CPA met 29% (0,36/1,25 = 0,29) om rekening te houden met deze afname.

Voor de campagne 'Algemeen 2' is er een toename van € 0,13 in de kosten per conversie. Verhoog de doel-CPA met 16% (0,13/0,83 = 0,16) om rekening te houden met deze toename.

Voor doel-ROAS

De stappen voor het berekenen van uw nieuwe ROAS-doelen zijn vergelijkbaar met die hierboven, maar de kolommen zijn anders:

 1. Bekijk op het tabblad 'Campagnes' de prestaties voor conversieacties in uw zojuist geselecteerde attributiemodel door de kolommen 'Conv.waarde (huidig model)' en 'Conv.waarde/kosten (huidig model)' aan uw rapporten toe te voegen. Meer informatie over hoe u kolommen aan de tabel met statistieken toevoegt of uit de tabel verwijdert.
 2. Vergelijk deze kolommen met de kolommen 'Conv.waarde' en 'Conv.waarde/kosten' om het verschil te zien tussen het vorige en het huidige model.
 3. Bereken het procentuele verschil in de kolom 'Conv.waarde/kosten'.
 4. Stel nieuwe ROAS-doelen in door de eerdere ROAS-doelen met dezelfde procentuele wijziging aan te passen, op het campagneniveau.

Opmerking: Het is een goed idee om bij de selectie van de periode voor de analyse de meest recente paar weken uit te sluiten om het effect van vertraging tussen klik en conversie te voorkomen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false