Attiecinājuma modeļa izmaiņu pārvaldības paraugprakse

Ja mainīsiet reklāmguvuma darbības attiecinājuma modeli, jūs arī redzēsiet noteiktas izmaiņas savos pārskatos cilnē “Kampaņas”. Ieteicams arī pārraudzīt un atjaunināt cenas un mērķus.

Kādas izmaiņas sagaidāmas cilnē “Kampaņas”

Pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas, iespējams, pamanīsiet vairākas ar pārskatiem saistītas izmaiņas cilnē “Kampaņas”.

 • Decimālskaitļos izteikta vērtība. Attiecīgā reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta starp reklāmas mijiedarbības gadījumiem, kas nodrošina ieguldījumu, atbilstoši atlasītajam attiecinājuma modelim. Tādēļ, kad pirmo reizi pāriesiet uz kādu modeli, kas nav pēdējā klikšķa modelis, slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguv.” tiks rādīti decimālskaitļi.
  1. piemērs
  Jūs atlasāt modeli “Lineārs”. Lietotājs veic darbības secībā 1. atslēgvārds > 2. atslēgvārds un pēc tam nodrošina reklāmguvumu. Šajā gadījumā katrs atslēgvārds no šī reklāmguvuma slejā “Reklāmguvumi” tiks rādīts ar vērtība 0,5.
 • Aizkavēšanās laiks. Google Ads reģistrē reklāmguvumus saskaņā ar datumu, kurā notiek mijiedarbība ar reklāmu. Tā kā attiecinājuma modelī, kas nepiešķir vērtību pēdējam klikšķim, reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta starp vairākiem mijiedarbības gadījumiem, no kuriem katrs ir noticis citā laikā; līdz ar to var pieaugt aizkavēšanās laiks, kas saistīts ar cilni “Kampaņas” jūsu pārskatos. Tāpēc dažas dienas pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas var tikt novērots īslaicīgs un neliels reklāmguvumu skaita kritums.

  Lai izprastu, kā aizkavēšanās laiks ietekmē jūsu uzņēmuma pārskatus, attiecinājuma pārskatā “Ceļa rādītāji” skatiet sleju “Vid. dienas līdz reklāmguvumam”. Pirms novērtēt veiktspēju, ieteicams pagaidīt, līdz paiet vidējais dienu skaits līdz reklāmguvuma nodrošināšanai.
 • Vērtību izmaiņas. Veicot attiecinājuma modeļa izmaiņas, iespējams, redzēsiet reklāmguvumu vērtību izmaiņas dažādās kampaņās, tīklos, reklāmu kopās un atslēgvārdos, kas izmanto konkrēto reklāmguvuma darbību. 

Cenu un mērķu atjaunināšana

Ja maināt attiecinājuma modeli, jums jāatjaunina arī katra slejā “Reklāmguvumi” ietvertā reklāmguvuma cenas un mērķi. Pretējā gadījumā reklāmguvumu attiecinājuma modeļa maiņa var būt par iemeslu pārāk augstām vai zemām cenām.

Ja izmantojat tikai manuālo cenu noteikšanu, veiktspēja netiks ietekmēta (ne pozitīvi, ne negatīvi) līdz brīdim, kamēr nesāksiet optimizāciju, pamatojoties uz jaunajiem datiem. Tomēr mērķu maiņa ir īpaši būtiska, ja izmantojat mērķa MPI vai mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģiju, kā norādīts tālāk sniegtajā piemērā.

2. piemērs

Jūs izmantojat mērķa MPI cenu noteikšanu. Jūs reklāmguvumu darbībām nomaināt attiecinājuma modeli uz attiecinājumu, kas pamatots ar datiem. Jums ir divas kampaņas, kurām slejā “Reklāmguvumi” ir redzami tālāk norādītie pēdējā klikšķa veiktspējas rādītāji (par pēdējām divām nedēļām).

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 5 ASV dolāri, 200 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 20 ASV dolāri, 50 reklāmguvumi

Tā kā izmantojat mērķa MPI cenu noteikšanu, iepriekš norādītie mērķi tiek izmantoti arī cenu noteikšanai.

Pieņemsim, ka slejā “Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)”, kas atspoguļo ar datiem pamatota attiecinājuma vēsturisko veiktspēju, ir redzami tālāk minētie rādītāji.

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 6,67 ASV dolāri, 150 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 10 ASV dolāri, 100 reklāmguvumi

Ja jūs pārietu no attiecinājuma modeļa “Pēdējais klikšķis” uz modeli, kas pamatots ar datiem, un nemainītu sākotnējos mMPI mērķus (5 un 20 ASV dolāri), reklāmguvumu izmaiņas radītu vairākas cenu izmaiņas, kas novestu pie pārāk zemām cenām zīmola kampaņā un pārāk augstām cenām vispārīgajā kampaņā.

Cenu un mērķu korekciju aprēķināšana pēc pāriešanas uz citu modeli

Mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģijai

 1. Cilnē “Kampaņas” skatiet reklāmguvumu darbību veiktspējas datus, kuru pamatā ir jaunais atlasītais attiecinājuma modelis, un pievienojiet saviem pārskatiem slejas “Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)” un “Maksa/reklāmguv. (pašreizējais modelis)”. Uzziniet, kā pievienot un noņemt slejas statistikas tabulā.
 2. Salīdziniet šīs slejas ar slejām “Reklāmguvumi” un “Maksa/reklāmguv.", lai skatītu atšķirības starp iepriekšējo un pašreizējo modeli.
 3. Aprēķiniet procentuālo izmaiņu vērtību slejā “Maksa/reklāmguv.”.
 4. Iestatiet jaunus MPI mērķus, kampaņas līmenī pielāgojot iepriekšējos MPI mērķus atbilstoši šīm procentuālajām izmaiņām, kā norādīts tālāk sniegtajā piemērā.

Piezīme. Analīzei atlasot datumu diapazonu, ieteicams neiekļaut dažas pēdējās nedēļas, lai aizkavēšanās laiks neietekmētu klikšķu un reklāmguvumu rādītājus.

3. piemērs

Jūs nomaināt attiecinājuma modeli reklāmguvuma darbībai 1. septembrī. Tā kā analīzē nav ieteicams iekļaut datus par pēdējām 14 dienām (par 18.-31. augustu), lai aprēķinātu mērķa MPI korekcijas, jūs izmantojat datus no 4. līdz 17. augustam.

Kampaņa Maksa Reklāmguvumi Maksa/reklāmguv. Reklāmguvumi (pašreizējais modelis) Maksa par reklāmguv. (pašreizējais modelis) mMPI korekcija
1. vispārīgā 250 ASV dolāri 200 1,25 ASV dolāri 280 0,89 ASV dolāri -29%
2. vispārīgā 500 ASV dolāri 600 0,83 ASV dolāri 520 0,96 ASV dolāri +16%

1. vispārīgajai kampaņai maksa par reklāmguvumu samazinās par 0,36 ASV dolāriem. Lai pielāgotos šim samazinājumam, samaziniet mMPI par 29% (0,36/1,25 = 0,29).

2. vispārīgajai kampaņai maksa par reklāmguvumu palielinās par 0,13 ASV dolāriem. Lai pielāgotos šim palielinājumam, palieliniet mMPI par 16% (0,13/0,83 = 0,16).

Mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģijai

Darbības, kas jāveic, lai aprēķinātu jaunus RTA mērķus, ir līdzīgas iepriekšējā piemērā norādītajām, taču dažas slejas atšķiras, kā aprakstīts tālāk.

 1. Cilnē “Kampaņas” skatiet reklāmguvumu darbību veiktspējas datus, kuru pamatā ir jaunais atlasītais attiecinājuma modelis, un pievienojiet saviem pārskatiem slejas “Reklāmguv. vērtība (pašreizējais modelis)” un “Reklāmguv. vērtība/maksa (pašreizējais modelis)”. Uzziniet, kā pievienot un noņemt slejas statistikas tabulā.
 2. Salīdziniet šīs slejas ar slejām “Reklāmguv. vērtība” un “Reklāmguv. vērtība/maksa", lai skatītu atšķirības starp iepriekšējo un pašreizējo modeli.
 3. Aprēķiniet izmaiņu procentuālo vērtību slejā “Reklāmguv. vērtība/maksa”.
 4. Iestatiet jaunus RTA mērķus, kampaņas līmenī pielāgojot iepriekšējos RTA mērķus atbilstoši šīm procentuālajām izmaiņām.

Piezīme. Analīzei atlasot datumu diapazonu, ieteicams neiekļaut dažas pēdējās nedēļas, lai aizkavēšanās laiks neietekmētu klikšķu un reklāmguvumu rādītājus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.