Google Ads attiecinājuma modeļa nomaiņas paraugprakse

Iegūstiet vairāk nekā tikai pēdējo klikšķi — efektīvāka pakalpojuma Google Ads izmantošana

Pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas uz reklāmguvumu veidu Google Ads kontā sekojiet šajā rakstā norādītajai paraugpraksei.

Šajā rakstā iekļautās tēmas

Kādas izmaiņas sagaidāmas Google Ads kontā

Pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas pamanīsit vairākas izmaiņas, kas saistītas ar pārskatiem cilnē Kampaņas.

 • Decimālskaitļos izteikta vērtība. Attiecīgā reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta starp iesaistītajiem meklēšanas reklāmu klikšķiem atbilstoši atlasītajam attiecinājuma modelim. Tāpēc jūs pirmo reizi slejā Reklāmguvumi ieraudzīsit decimālskaitļus.

  Piemērs: tiek atlasīts lineārs modelis. Lietotājs veic darbības secībā 1. vispārīgais atslēgvārds > 2. vispārīgais atslēgvārds un rada reklāmguvumu. Šajā gadījumā katrs atslēgvārds slejā Reklāmguvumi tiks norādīts ar vērtību 0,5.
   
 • Aizkavēšanās laiks. Google Ads reģistrē reklāmguvumus saskaņā ar datumu, kurā notiek mijiedarbība ar reklāmu. Šis modelis nav pēdējā klikšķa attiecinājuma modelis, tāpēc reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta vairākām mijiedarbībām, no kurām katra ir notikusi citā laikā; līdz ar to var pieaugt aizkavēšanās laiks, kas saistīts ar jūsu kampaņu pārskatiem. Tāpēc dažas dienas pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas var tikt novērots īslaicīgs un neliels reklāmguvumu skaita kritums.

  Lai izprastu, kā aizkavēšanās laiks ietekmē jūsu uzņēmuma pārskatus, iepazīstieties ar aizkavēšanas laika pārskatu sadaļā Rīki > Meklēšanas attiecinājums > Aizkavēšanās laiks. Pirms novērtēt veiktspēju, ieteicams pagaidīt, līdz paiet vidējais aizkavēšanās laiks, kas reģistrēts jūsu kontiem.
   

Kāpēc mainīt cenas un mērķauditorijas atlasi

Ja maināt Google Ads attiecinājuma modeli, ieteicams atjaunināt cenas un mērķauditorijas atlasi katram slejā Reklāmguvumi iekļautajam reklāmguvumam. Pretējā gadījumā reklāmguvumu attiecinājuma modeļa maiņa var būt par iemeslu pārāk augstām/zemām cenām.

Ja izmantojat tikai manuālo cenu noteikšanu, veiktspēja netiks ietekmēta (ne pozitīvi, ne negatīvi) līdz brīdim, kamēr nesāksit optimizāciju, pamatojoties uz jaunajiem datiem. Taču mērķauditorijas atlases maiņai ir īpaša nozīme, ja izmantojat viedo cenu noteikšanu, kā redzams 1. piemērā.

1. piemērs

Jūs izmantojat viedo cenu noteikšanu. Jūs reklāmguvumu darbībām nomaināt attiecinājuma modeli uz tādu, kas ir pamatots ar datiem. Jums ir divas kampaņas, kurām slejā Reklāmguvumi ir redzami tālāk norādītie veiktspējas rādītāji (par pēdējām divām nedēļām).

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 5 ASV dolāri, 200 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 20 ASV dolāri, 50 reklāmguvumi

Tā kā jūs izmantojat viedo cenu noteikšanu, iepriekš norādītās mērķauditorijas atlases tiek izmantotas arī cenu noteikšanai. 

Pieņemsim, ka slejā Reklāmguvumi (pašreizējais modelis), kas atspoguļo ar datiem pamatota attiecinājuma vēsturisko veiktspēju, ir redzami tālākie rādītāji.

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 6,67 ASV dolāri, 150 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 10 ASV dolāri, 100 reklāmguvumi

Ja jūs pārietu no pēdējā klikšķa attiecinājuma modeļa uz datu pamatotu modeli un nemainītu sākotnējos MPI mērķus (5 un 20 ASV dolārus), reklāmguvumu līmeņa izmaiņas iekļautu cenu izmaiņu kopu, kas novestu pie pārāk zemām cenām zīmola kampaņā un pārāk augstām cenām vispārīgajā reklāmas tīkla kampaņā.

Cenu un mērķauditorijas atlases korekciju aprēķināšana

Lai aplūkotu reklāmguvuma darbības veiktspēju, kas atbilst jaunajam attiecinājuma modelim, pievienojiet saviem pārskatiem slejas Reklāmguvumi (pašreizējais modelis) un Maksa/reklāmguv. (pašreizējais modelis). Uzziniet, kā pievienot slejas.

Salīdziniet šīs slejas ar slejām Reklāmguvumi un Maksa/reklāmguv., un varēsit redzēt modeļu radītās izmaiņas. Iestatiet jaunos mērķa MPI kampaņas līmenī, pamatojoties uz slejām Reklāmguvumi (pašreizējais modelis) un Maksa/reklāmguv. (pašreizējais modelis) Lai to neietekmētu aizkavēšanās laiks, izslēdziet no analīzes pēdējās 14 dienas.

2. piemērs

1. septembrī jūs nomaināt attiecinājuma modeli reklāmguvuma darbībai. Analīzē ieteicams neiekļaut pēdējo 14 dienu (18.–31. augusts) datus, tāpēc jūs izmantojat 4.–17. augusta datus, lai aprēķinātu mMPI korekcijas.

 

Kampaņa Maksa Reklāmguvumi Maksa/reklāmguv. Reklāmguvumi (pašreizējais modelis) Maksa par reklāmguv. (pašreizējais modelis) mMPI korekcija
1. vispārīgā 250€ 200 1,25€ 280 0,89€ +29%
2. vispārīgā 500€ 600  0,83€ 520 0,96€ +16%

1. vispārīgajai kampaņai maksa par reklāmguvumu samazinās par 0,36 eiro. Lai pielāgotos šim samazinājumam, samaziniet mMPI par 29% (0,36/1,25 = 0,29).

2. vispārīgajai kampaņai maksa par reklāmguvumu palielinās par 0,13 eiro. Lai pielāgotos šim palielinājumam, palieliniet mMPI par 16% (0,13/0,83 = 0,16).

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.