Parhaat käytännöt attribuutiomallin muutosten hallintaan

Jos muutat konversiotapahtuman attribuutiomallia, näet luultavasti joitakin muutoksia kampanjaraportoinnissa. Sinun on myös seurattava ja päivitettävä hintatarjouksiasi ja tavoitteitasi.

Odotettavissa olevat muutokset Kampanjat-raportoinnissa

Kun olet vaihtanut attribuutiomallia, saatat havaita muutoksia Kampanjat‑välilehdellä näkyvässä raportoinnissa.

 • Osakrediitit: Konversiokrediitti jaetaan mainosten aikaansaamien aktivoitumisten kesken valitun attribuutiomallin mukaisesti. Tämän seurauksena näet Konversiot- ja Kaikki konv. ‑sarakkeissa ensimmäistä kertaa desimaalilukuja, kun vaihdat muun kuin viimeisen klikkauksen malliin.
  Esimerkki 1
  Valitset lineaarisen mallin. Käyttäjän reitti on avainsana1 > avainsana2, jonka jälkeen hän konvertoituu. Tässä tapauksessa kummankin avainsanan kyseistä konversiota koskevana arvona näkyy Konversiot‑sarakkeessa 0,5.
 • Viive: Google Ads raportoi konversiot mainokseen kohdistuvan toiminnan päivämäärän mukaan. Koska muuhun kuin viimeiseen klikkaukseen perustuvassa attribuutiomallissa konversiokrediitti jaetaan eri aikaan tapahtuneiden aktivoitumisten kesken, kampanjaraportointiisi liittyvä viive saattaa kasvaa. Siksi konversioiden määrässä saattaa näkyä pieni tilapäinen notkahdus muutaman edellisen päivän osalta attribuutiomallin vaihtamisen jälkeen.

  Jos haluat selvittää, miten viive vaikuttaa yrityksesi raportointiin, tutki Reittimittarit-attribuutioraportin Päivää konversioon keskimäärin ‑kohtaa. Suosittelemme, että arvioit kehitystä vasta sitten, kun keskimääräinen konversiota edeltävä vuorokausimäärä on kulunut.
 • Krediittimuutokset: Jos teet attribuutiomalliin muutoksia, voit nähdä konversiokrediitin muutoksia kyseistä konversiotapahtumaa käyttävissä eri kampanjoissa, verkostoissa, mainosryhmissä ja avainsanoissa.

Hintatarjousten ja tavoitteiden päivittäminen

Jos vaihdat attribuutiomalliasi, sinun on päivitettävä kunkin Konversiot-sarakkeeseen kuuluvan konversion hintatarjoukset ja tavoitteet. Muuten konversion attribuution muutos saattaa johtaa yli‑ tai alihinnoitteluun.

Jos käytät vain manuaalisia hintatarjouksia, muutos ei vaikuta kehitykseen positiivisesti eikä negatiivisesti, ennen kuin aloitat optimoinnin uuden datan perusteella. Tavoitteiden muuttaminen on erityisen tärkeää, jos käytät CPA-tavoitteen tai tavoitellun mainostuoton hintatarjousstrategioita. Tätä havainnollistetaan alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki 2

Käytät CPA-tavoitehintatarjousta Vaihdat konversiotapahtumalle dataan perustuvan konversiotapahtumamallin. Sinulla on kaksi kampanjaa, joiden Konversiot-sarakkeessa näkyy seuraavat viimeistä klikkausta koskevat tiedot kahdelta viime viikolta:

 • Brändikampanja (suppilon loppuosa): CPA 5 €, 200 konversiota
 • Yleiskampanja (suppilon alkuosa): CPA 20 €, 50 konversiota

Koska käytät CPA-tavoitehintatarjouksia, edellä olevat tavoitteet koskevat myös hintatarjouksia.

Seuraavaksi katsot Konversiot (nykyinen malli) ‑saraketta, jossa näkyy aiempi dataan perustuvan attribuution kehitys. Näet seuraavat tiedot:

 • Brändikampanja (suppilon loppuosa): CPA 6,67 €, 150 konversiota
 • Yleiskampanja (suppilon alkuosa): CPA 10 €, 100 konversiota

Jos haluat siirtyä viimeiseen klikkaukseen perustuvasta mallista dataan perustuvaan malliin ja jätät CPA‑tavoitteiksi alkuperäiset 5 ja 20 euroa, konversioiden muutokset merkitsevät muutoksia hintatarjouksiin siten, että hintatarjoukset ovat alihintaisia Brändikampanjassa ja ylihintaisia yleisessä kampanjassa.

Hintatarjousten ja tavoitteiden muutosten laskeminen mallien vaihtamisen jälkeen

CPA-tavoite

 1. Tutki Kampanjat-välilehdellä konversiotapahtumien kehitystä juuri valitsemasi attribuutiomallin mukaisesti lisäämällä raportteihin Konversiot (nykyinen malli)- ja Konv.hinta (nykyinen malli) ‑sarakkeet. Katso, miten voit lisätä ja poistaa tilastotaulukon sarakkeita.
 2. Vertaa näitä sarakkeita Konversiot- ja Hinta/konv.-sarakkeisiin nähdäksesi, miten aiemman ja nykyisen mallin luvut eroavat toisistaan.
 3. Laske Hinta/konv.-sarakkeen prosentuaalinen muutos.
 4. Määritä uudet CPA-tavoitteet muokkaamalla aiempia CPA-tavoitteita kyseisen prosenttimäärän mukaisesti kampanjatasollakyseisen prosenttimäärän mukaisesti kampanjatasolla.

Huom. Kun valitset analyysin ajanjaksoa, hyvä nyrkkisääntö on sulkea pois muutama edellinen viikko, jotta voit välttää klikkauksen ja konversion välisen viiveen vaikutuksen.

Esimerkki 3

Muutat konversiotapahtuman attribuutiomallia 1. syyskuuta. Koska sinun kannattaa sulkea analyysista pois 14 viime päivän data (18.–31. elokuuta), käytät CPA-tavoitteen muutosten laskemiseen dataa ajalta 4.–17. elokuuta.

Kampanja Hinta Konversiot Konversiohinta Konversiot (nykyinen malli) Konv.hinta (nykyinen malli) CPA-tavoitteen muokkaus
Yleinen 1 250 € 200 1,25 € 280 0,89 € −29 %
Yleinen 2 500 € 600 0,83 € 520 0,96 € +16 %

Yleinen 1 ‑kampanjassa konversiohinta on laskenut 0,36 €. CPA‑tavoitetta kannattaa siis laskea 29 % (0,36/1,25=0,29).

Yleinen 2 ‑kampanjassa konversiohinta on noussut 0,13 €. CPA‑tavoitetta kannattaa siis nostaa 16 % (0,13/0,83=0,16).

Tavoiteltu mainostuotto

Uudet mainostuottotavoitteet lasketaan samalla tavalla kuin CPA-tavoitteet mutta eri sarakkeiden perusteella:

 1. Tutki Kampanjat-välilehdellä konversiotapahtumien kehitystä juuri valitsemasi attribuutiomallin mukaisesti lisäämällä raportteihin Konv.arvo (nykyinen malli)- ja Konv.arvo/hinta (nykyinen malli) ‑sarakkeet. Katso, miten voit lisätä ja poistaa tilastotaulukon sarakkeita.
 2. Vertaa näitä sarakkeita Konv.arvo- ja Konv.arvo/hinta-sarakkeisiin nähdäksesi, miten aiemman ja nykyisen mallin luvut eroavat toisistaan.
 3. Laske Konv.arvo/hinta-sarakkeen prosentuaalinen muutos.
 4. Määritä uudet mainostuottotavoitteet muokkaamalla aiempia tavoitteita kyseisen prosenttimäärän mukaisesti kampanjatasolla.

Huom. Kun valitset analyysin ajanjaksoa, hyvä nyrkkisääntö on sulkea pois muutama edellinen viikko, jotta voit välttää klikkauksen ja konversion välisen viiveen vaikutuksen.

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun