Giới thiệu về các quy tắc hạn chế truy cập đối với quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại

Nếu bạn đang chạy quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại bằng Google Ads và nhận thấy số lần hiển thị thấp hoặc giảm, nguyên nhân có thể là do những nội dung thay đổi gần đây mà chúng tôi đã thực hiện. Những nội dung thay đổi đó đã ảnh hưởng đến thời điểm quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thể xuất hiện. Bài viết này giải thích một số quy tắc hạn chế truy cập mà bạn có thể gặp phải.

Các nhà quảng cáo đang chạy quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thể nhận thấy số lần hiển thị giảm đối với một số quảng cáo thuộc loại này. Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại ngừng hiển thị, còn trong các trường hợp khác, bạn có thể thấy số lần hiển thị giảm. Để mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho cả người dùng và nhà quảng cáo, chúng tôi đã áp dụng một số quy tắc hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại, chẳng hạn như:

  • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại hiển thị trong các ngành dọc nhạy cảm (ví dụ: hỗ trợ kỹ thuật từ xa)
  • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại nhắm mục tiêu các từ khóa nhất định (ví dụ: từ khóa có lồng ghép thương hiệu hoặc từ khóa được xác định là có nguy cơ cao bị lạm dụng: "Số điện thoại hỗ trợ của chương trình chăm sóc sức khỏe").

    Lưu ý

    • Việc tăng giá thầu sẽ không cải thiện hiệu quả hoạt động của quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại bị ảnh hưởng bởi những quy tắc hạn chế này.
    • Nếu bạn nhận thấy số lần hiển thị của quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại bị ảnh hưởng, hãy thử sử dụng tiện ích cuộc gọi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố