Giới thiệu về tính năng sắp xếp quảng cáo dạng video theo trình tự

Với tính năng sắp xếp quảng cáo dạng video theo trình tự, bạn có thể giới thiệu cho mọi người câu chuyện về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình bằng cách hiển thị một loạt video theo thứ tự mà bạn xác định. Bạn có thể sử dụng chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự để thu hút sự quan tâm, củng cố thông điệp hoặc tạo một chủ đề thống nhất. Bài viết này giải thích cách thức sắp xếp quảng cáo dạng video theo trình tự, loại chiến lược đặt giá thầu và định dạng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng, cũng như cách để xem kết quả chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch theo trình tự và cách khắc phục sự cố liên quan đến chiến dịch theo trình tự

Trước khi bắt đầu

Xin lưu ý rằng chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự khác với các Chiến dịch video khác ở những điểm sau:

 • Bạn không thể nhắm mục tiêu các từ khóa, chủ đề hoặc vị trí, nhưng bạn có thể loại trừ các từ khóa, chủ đề hoặc vị trí ở cấp chiến dịch.
 • Nếu một người đã xem một video quảng cáo của chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự trong một chiến dịch khác, thì họ sẽ không phải xem lại video đó trong trình tự này nữa.
 • Theo mặc định, giới hạn tần suất cho trình tự quảng cáo dạng video là 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 7 ngày. Bạn có thể thay đổi giới hạn tần suất thành 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 30 ngày. Bạn không thể chỉnh sửa giới hạn tần suất sau khi lưu chiến dịch.
 • Hệ thống không thể ước tính lưu lượng truy cập của các chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự.

Cách hoạt động

Quảng cáo dạng video theo trình tự bao gồm một chuỗi quảng cáo dạng video mà bạn muốn hiển thị cho một người. Mỗi chiến dịch theo trình tự bao gồm một chuỗi “các bước”. Trong đó, mỗi bước của trình tự bao gồm một nhóm quảng cáo và một quảng cáo dạng video. Hầu hết các tùy chọn cài đặt (chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu và tiêu chí nhắm mục tiêu) cho một trình tự đều được chọn ở cấp chiến dịch, nhưng bạn sẽ chọn các quy tắc sắp xếp theo trình tự, định dạng quảng cáo và giá thầu ở mỗi bước trong trình tự của bạn. Người xem sẽ thấy chiến dịch theo trình tự của bạn khi chiến dịch đó đã khởi động và các quảng cáo sẽ hiển thị theo thứ tự mà bạn đã xác định.

Các bước mà người dùng trải qua trong trình tự sẽ dựa trên lượt hiển thị, lượt xem hoặc lượt bỏ qua, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt mà bạn chọn khi thêm các bước trong trình tự. Ví dụ: để một người chuyển sang bước thứ hai trong trình tự của bạn, video trong bước đầu tiên phải có một lượt hiển thị được tính (nếu bạn chọn lượt hiển thị là điều kiện để chuyển sang bước tiếp theo).

Mẫu cho chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự

Các mẫu trình tự sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trình tự quảng cáo dạng video. Sau khi bạn chọn một mẫu, Google Ads sẽ giúp bạn tạo trình tự (đồng thời hướng dẫn về các định dạng quảng cáo và thời lượng quảng cáo bạn có thể đưa vào trình tự đó).

Lưu ý: Các mẫu này sẽ hướng dẫn bạn trong khi bạn đang tạo một chiến dịch theo trình tự, và bạn chỉ có thể sử dụng các mẫu này trong quá trình thiết lập chiến dịch. Các mẫu này không xuất hiện trong báo cáo Google Ads của bạn hoặc khi bạn đang chỉnh sửa chiến dịch.

Bạn có thể sử dụng 4 mẫu sau:

 • Giới thiệu và củng cố: Giới thiệu thương hiệu bằng một quảng cáo dài dạng video, sau đó củng cố thông điệp bằng một quảng cáo ngắn dạng video.
 • Khơi gợi sự quan tâm và truyền cảm hứng: Gợi nhắc người xem bằng một quảng cáo ngắn dạng video, sau đó truyền cảm hứng cho họ bằng một quảng cáo dài dạng video.
 • Thu hút và định hướng: Thu hút người xem bằng một quảng cáo ngắn dạng video, truyền cảm hứng cho họ bằng một quảng cáo dài dạng video, sau đó thúc đẩy họ hành động bằng một quảng cáo ngắn khác dạng video.
 • Tương tác và phân biệt: Chia câu chuyện về thương hiệu thành nhiều phần hoặc kể cùng một câu chuyện từ nhiều góc độ bằng 4 quảng cáo ngắn dạng video.

Các mẫu này áp dụng thông tin chi tiết từ nghiên cứu của Ipsos về cách sử dụng cấu trúc câu chuyện để kể những câu chuyện hay hơn và tạo các quảng cáo hiệu quả hơn.

Các chiến lược đặt giá thầu và định dạng quảng cáo có thể sử dụng

Chiến lược đặt giá thầu

 • CPM mục tiêu (nên dùng)
  • Với chiến lược CPM mục tiêu, Google Ads tối ưu hóa giá thầu để hiển thị toàn bộ chiến dịch theo trình tự cho đối tượng của bạn. Nhờ đó, bạn có thể đạt được tỷ lệ xem hết trình tự cao hơn.
 • CPV tối đa
  • Với CPV tối đa, bạn đặt số tiền cao nhất mà bạn muốn trả cho mỗi lượt xem quảng cáo dạng video của mình.

Định dạng quảng cáo

 • Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
 • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua
 • Quảng cáo đệm
 • Quảng cáo kết hợp các định dạng trên

Chiến lược đặt giá thầu mà bạn chọn sẽ xác định các định dạng quảng cáo có thể sử dụng. Hãy xem bảng dưới đây để biết bạn có thể sử dụng những định dạng nào cho từng loại chiến lược đặt giá thầu.

Chiến lược đặt giá thầu Định dạng có thể sử dụng
CPM mục tiêu (tCPM)

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

Quảng cáo kết hợp các định dạng trên

CPV tối đa Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Chiến dịch theo trình tự chỉ có thể chạy trên YouTube. Để giúp bạn tìm đúng đối tượng, chiến dịch theo trình tự cho phép bạn chọn tùy chọn nhắm mục tiêu theo Đối tượng và Thông tin nhân khẩu học. Tuy nhiên, các chiến dịch theo trình tự không cho phép nhắm mục tiêu theo từ khóa, vị trí hoặc chủ đề. Hơn nữa, bạn chỉ có thể đặt tùy chọn nhắm mục tiêu cũng như tùy chọn loại trừ theo Đối tượng và theo Thông tin nhân khẩu học ở cấp chiến dịch.

Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng tính năng ước tính lưu lượng truy cập trong các chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự.

Báo cáo về quảng cáo dạng video theo trình tự

Bạn có thể xem các chỉ số khác nhau của chiến dịch theo trình tự, chẳng hạn như số lượt hiển thị, lượt xem và lượt nhấp ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo (bước trong trình tự), giống như với các chiến dịch video khác. Bạn có thể thấy các chỉ số này trong mỗi bước khi xem báo cáo ở cấp nhóm quảng cáo.

Bạn cũng có thể sử dụng cột "Đường dẫn trình tự" để xem lại từng bước trong trình tự của mình, hành động tương tác mà người dùng cần thực hiện để chuyển sang bước tiếp theo và quảng cáo trong bước đó. Các loại hành động tương tác bao gồm lượt hiển thị, lượt xem và lượt bỏ qua.

Cách người dùng di chuyển qua trình tự

Thông thường, khách hàng tiềm năng sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự, xem quảng cáo dạng video đầu tiên trong trình tự, sau đó xem quảng cáo dạng video cho bước tiếp theo dựa trên lượt hiển thị hoặc hành động tương tác trước đó với bước đầu tiên, và tiếp tục như vậy cho đến khi hết trình tự.

Trong một số trường hợp, mọi người sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự bằng cách xem video tiếp theo trong một bước của trình tự khi video này nằm trong một chiến dịch khác. Bằng cách theo trình tự của quảng cáo dạng video, sẽ có thêm nhiều người hoàn thành trình tự với chi phí thấp hơn, bất kể chiến dịch nào đang phân phát quảng cáo dạng video này. Hãy nhớ rằng để phân phát quảng cáo dạng video như một phần của chiến dịch theo trình tự, tiêu chí nhắm mục tiêu của quảng cáo dạng video đó trong cả hai chiến dịch phải giống nhau.

Xin lưu ý rằng bạn có thể đặt giới hạn tần suất cho quảng cáo dạng video theo trình tự để giới hạn số lần mọi người nhìn thấy trình tự đó. Theo mặc định, hệ thống đặt giới hạn tần suất thành 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 7 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi giới hạn tần suất thành 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 30 ngày.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false