Giới thiệu về tính năng sắp xếp theo trình tự quảng cáo video

Với tính năng sắp xếp theo trình tự quảng cáo video, bạn có thể kể câu chuyện về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình bằng cách hiển thị cho mọi người một loạt video theo thứ tự mà bạn xác định. Bạn có thể sử dụng chiến dịch theo trình tự quảng cáo video để xây dựng sở thích, củng cố thông điệp hoặc tạo chủ đề hợp nhất. Bài viết này giải thích cách thức sắp xếp theo trình tự quảng cáo video, loại chiến lược đặt giá thầu và định dạng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng, cũng như cách để xem kết quả chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch theo trình tự và khắc phục sự cố có liên quan đến chiến dịch theo trình tự

Cách hoạt động

Trình tự quảng cáo video bao gồm một loạt quảng cáo video mà bạn muốn hiển thị cho một người. Mỗi chiến dịch theo trình tự bao gồm một loạt “bước”. Trong mỗi bước của một trình tự là một nhóm quảng cáo và một quảng cáo video. Hầu hết tùy chọn cài đặt của một trình tự đều được chọn ở cấp chiến dịch — chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu và nhắm mục tiêu — nhưng bạn sẽ chọn định dạng quảng cáo và giá thầu trong mỗi bước của trình tự. Sau khi chiến dịch theo trình tự của bạn bắt đầu chạy, mọi người sẽ thấy bước đầu tiên trong trình tự. Sau khi một người thấy bước đầu tiên trong trình tự, họ có thể thấy bước thứ hai, và tiếp tục như vậy cho đến khi mọi bước của trình tự trong chiến dịch được hiển thị. 

Để giúp bạn kể câu chuyện của thương hiệu, chúng tôi tối ưu hóa chiến dịch theo trình tự quảng cáo để hiển thị toàn bộ chiến dịch. Lưu ý rằng việc di chuyển qua các bước trong trình tự sẽ dựa trên số lần hiển thị (chứ không dựa trên lượt xem, mức độ tương tác hay các chỉ số khác). Ví dụ: để một người chuyển sang bước thứ hai trong trình tự của bạn thì video trong bước đầu tiên phải được tính một lần hiển thị.

Chiến lược đặt giá thầu bao gồm: 

  • CPM mục tiêu (Đề xuất)
    • Với CPM mục tiêu, chúng tôi tối ưu hóa giá thầu để hiển thị toàn bộ chiến dịch theo trình tự cho đối tượng, giúp bạn nhận được tỷ lệ hoàn thành trình tự cao hơn. 
  • CPM tối đa
  • CPV tối đa

Định dạng quảng cáo bao gồm: 

  • Quảng cáo TrueView trong luồng
  • Quảng cáo đệm
  • Kết hợp quảng cáo TrueView trong luồng và quảng cáo đệm

Chiến lược đặt giá thầu mà bạn chọn sẽ xác định định dạng quảng cáo có thể sử dụng. Hãy xem bảng bên dưới để xem định dạng nào có sẵn cho từng loại đặt giá thầu.

Loại đặt giá thầu Định dạng có sẵn
CPM tối đa (CPM) Bộ đệm
CPV tối đa (CPV) TrueView trong luồng
CPM mục tiêu (tCPM) Trong luồng, đệm hoặc cả hai

Chiến dịch theo trình tự chỉ có thể chạy trên YouTube. Để giúp bạn tìm đúng đối tượng, chiến dịch theo trình tự cho phép bạn chọn tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng và nhân khẩu học. Tuy nhiên, các chiến dịch theo trình tự không cho phép nhắm mục tiêu với từ khóa, vị trí hoặc chủ đề. Hơn nữa, bạn chỉ có thể đặt tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng và nhân khẩu học, cũng như loại trừ, ở cấp chiến dịch.

Báo cáo cho trình tự quảng cáo video

Bạn có thể xem các chỉ số khác nhau của chiến dịch theo trình tự, chẳng hạn như lần hiển thị, lượt xem và lần nhấp ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo (bước trong trình tự), giống như với các chiến dịch video khác. Bạn có thể thấy các chỉ số này trong từng bước khi xem báo cáo cấp nhóm quảng cáo của mình.

Mọi người di chuyển qua trình tự như thế nào

Thông thường, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự, bắt đầu bằng việc xem quảng cáo video đầu tiên của trình tự, sau đó chuyển sang bước thứ hai và quảng cáo video của bước này, và tiếp tục như vậy cho đến khi trình tự hoàn tất.

Trong một số trường hợp, mọi người sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự bằng cách xem video tiếp theo trong một bước của trình tự khi video này xuất hiện trong một chiến dịch khác. Bằng cách theo trình tự của quảng cáo video, sẽ có thêm nhiều người hoàn thành trình tự với chi phí thấp hơn cho bạn, bất kể chiến dịch nào đang phân phát quảng cáo video này. Lưu ý rằng, để phân phát như một phần của chiến dịch theo trình tự, tùy chọn nhắm mục tiêu của quảng cáo video phải giống nhau trong cả hai chiến dịch . 

Bạn cũng cần lưu ý rằng giới hạn tần suất cho trình tự sẽ giới hạn số lần thấy các trình tự còn 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 30 ngày.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố