เกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

โฆษณาวิดีโอต่อเนื่องช่วยให้คุณบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ด้วยการแสดงให้ผู้ใช้เห็นชุดวิดีโอตามลำดับที่คุณกำหนด คุณจะใช้แคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมข้อความ หรือสร้างธีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง ประเภทกลยุทธ์การเสนอราคาและรูปแบบโฆษณาที่คุณใช้ได้ รวมถึงวิธีดูผลลัพธ์ของแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและแก้ปัญหาแคมเปญต่อเนื่อง

วิธีการทำงาน

โฆษณาวิดีโอต่อเนื่องประกอบไปด้วยชุดโฆษณาวิดีโอที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ใช้ แคมเปญต่อเนื่องแต่ละแคมเปญประกอบไปด้วยชุด "ขั้นตอน" ภายในแต่ละขั้นตอนของลำดับหนึ่งๆ จะมีกลุ่มโฆษณาและโฆษณาวิดีโอ การตั้งค่าของลำดับส่วนใหญ่จะเลือกในระดับแคมเปญ เช่น กลยุทธ์การเสนอราคาและการกำหนดเป้าหมาย แต่คุณจะเลือกกฎการเรียงลำดับ รูปแบบโฆษณา และราคาเสนอภายในแต่ละขั้นตอนของลำดับ ผู้ชมจะเห็นแคมเปญต่อเนื่องเมื่อแคมเปญทำงานและโฆษณาจะแสดงตามลำดับที่คุณกำหนดไว้ 

เส้นทางของผู้ชมในลำดับจะอิงตามการแสดงผล การดู หรือการข้าม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกเมื่อเพิ่มขั้นตอนของลำดับ ตัวอย่างเช่น ระบบต้องนับการแสดงผลสำหรับวิดีโอในขั้นตอนแรก ผู้ใช้จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในลำดับได้ (ในกรณีที่เลือกการแสดงผลเป็นเงื่อนไขในการย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป) 

กลยุทธ์การเสนอราคาได้แก่ 

  • CPM เป้าหมาย (แนะนำ)
    • เมื่อใช้ CPM เป้าหมาย เราจะเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอเพื่อแสดงแคมเปญต่อเนื่องทั้งแคมเปญต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับอัตราความสำเร็จของลำดับที่สูงขึ้น 
  • CPV สูงสุด

รูปแบบโฆษณาได้แก่ 

  • โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้
  • โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้
  • โฆษณาบัมเปอร์
  • ทั้งหมดข้างต้นรวมกัน

กลยุทธ์การเสนอราคาที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบโฆษณาที่คุณจะใช้ได้ ดูตารางด้านล่างเพื่อดูว่าการเสนอราคาแต่ละประเภทจะใช้โฆษณารูปแบบใดได้บ้าง

ประเภทการเสนอราคา รูปแบบที่ใช้ได้
CPM เป้าหมาย (tCPM)

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้
โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ โฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาทั้งหมดนี้รวมกัน

CPV สูงสุด (CPV) โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้

แคมเปญต่อเนื่องจะทำงานได้เฉพาะใน YouTube โดยจะช่วยให้คุณพบกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยการให้เลือกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลประชากร แต่ทั้งนี้แคมเปญต่อเนื่องไม่อนุญาตการกำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ด ตำแหน่ง หรือหัวข้อ นอกจากนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลประชากร (รวมถึงการยกเว้น) ยังตั้งค่าได้ที่ระดับแคมเปญเท่านั้น

นอกจากนี้ ค่าประมาณการเข้าชมยังไม่พร้อมใช้งานในแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

การรายงานสำหรับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

คุณจะดูเมตริกต่างๆ ของแคมเปญต่อเนื่อง เช่น การแสดงผล การดู และคลิกได้ที่ระดับแคมเปญและกลุ่มโฆษณา (ขั้นตอนของลำดับ) เช่นเดียวกับแคมเปญวิดีโออื่นๆ โดยจะดูเมตริกเหล่านี้ผ่านขั้นตอนเมื่อคุณดูการรายงานระดับกลุ่มโฆษณาได้

นอกจากนี้คุณยังใช้คอลัมน์ "เส้นทางของลำดับ" เพื่อตรวจสอบแต่ละขั้นตอนในลำดับ การโต้ตอบที่ผู้ชมต้องทำเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป รวมถึงโฆษณาของขั้นตอน โดยประเภทการโต้ตอบมีทั้งการแสดงผล การดู และการข้าม 

ผู้ใช้เลื่อนผ่านลำดับต่างๆ ในแคมเปญอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเลื่อนผ่านลำดับต่างๆ ในแคมเปญต่อเนื่องโดยเริ่มจากการดูโฆษณาวิดีโอแรกในลำดับ จากนั้นจึงไปยังโฆษณาวิดีโอในขั้นตอนต่อไปซึ่งขึ้นอยู่กับการแสดงผลหรือการโต้ตอบกับขั้นตอนแรก แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆ จนครบตามลำดับ 

แต่ในบางกรณี ผู้ใช้ก็เลื่อนผ่านลำดับต่างๆ ในแคมเปญต่อเนื่องด้วยการดูวิดีโอถัดไปในขั้นตอนของลำดับในแคมเปญอื่น การแสดงลำดับจากโฆษณาวิดีโอโดยไม่กำหนดว่าต้องเป็นของแคมเปญใดจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ดูลำดับจนครบโดยที่คุณเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง โปรดทราบว่าการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาวิดีโอต้องเป็นแบบเดียวกันในทั้ง 2 แคมเปญเพื่อให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อเนื่องได้ 

นอกจากนี้คุณยังตั้งค่าความถี่สูงสุดสำหรับลำดับโฆษณาวิดีโอเพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการดูลำดับได้อีกด้วย เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง ความถี่สูงสุดสำหรับลำดับโฆษณาวิดีโอโดยค่าเริ่มต้นคือ 1 ลำดับต่อ 1 คนในช่วง 30 วัน ซึ่งคุณเปลี่ยนให้เป็น 1 ลำดับต่อ 1 คนในช่วง 7 วันได้ 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว