เกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

โฆษณาวิดีโอต่อเนื่องจะช่วยให้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ด้วยการแสดงให้ผู้ใช้เห็นวิดีโอแบบเป็นชุดตามลำดับที่คุณกำหนดได้ คุณจะใช้แคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมข้อความ หรือสร้างธีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง ประเภทกลยุทธ์การเสนอราคาและรูปแบบโฆษณาที่คุณใช้ได้ รวมถึงวิธีดูผลลัพธ์ของแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแคมเปญต่อเนื่องและการแก้ปัญหาแคมเปญต่อเนื่อง

วิธีการทำงาน

โฆษณาวิดีโอต่อเนื่องประกอบไปด้วยชุดโฆษณาวิดีโอที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ใช้ โดยแคมเปญต่อเนื่องแต่ละแคมเปญประกอบไปด้วยชุด "ขั้นตอน" ภายในแต่ละขั้นตอนของลำดับหนึ่งๆ จะมีกลุ่มโฆษณาและโฆษณาวิดีโอ การตั้งค่าของลำดับส่วนใหญ่จะเลือกที่ระดับแคมเปญ เช่น กลยุทธ์การเสนอราคาและการกำหนดเป้าหมาย แต่คุณจะเลือกรูปแบบโฆษณาและราคาเสนอภายในแต่ละขั้นตอนของลำดับ ขณะที่แคมเปญต่อเนื่องทำงานอยู่ ผู้ใช้จะเห็นขั้นตอนแรกในลำดับ หลังจากเห็นขั้นตอนแรกแล้ว ก็จะดูขั้นตอนที่ 2, 3 ไปได้เรื่อยๆ จนกว่าทุกขั้นตอนของลำดับในแคมเปญจะแสดงจนครบ 

เพื่อช่วยคุณบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ เราได้เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาต่อเนื่องเพื่อให้แสดงได้อย่างครบถ้วน โปรดทราบว่าความต่อเนื่องของขั้นตอนต่างๆ ในลำดับจะขึ้นอยู่กับการแสดงผล (ไม่ใช่การดู การมีส่วนร่วม หรือเมตริกอื่นๆ) ตัวอย่างเช่น ระบบต้องนับการแสดงผลสำหรับวิดีโอในขั้นตอนแรก ผู้ใช้จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในลำดับได้

กลยุทธ์การเสนอราคาได้แก่ 

  • CPM เป้าหมาย (แนะนำ)
    • เมื่อใช้ CPM เป้าหมาย เราจะเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอเพื่อแสดงแคมเปญต่อเนื่องทั้งแคมเปญต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับอัตราความสำเร็จของลำดับที่สูงขึ้น 
  • CPM สูงสุด
  • CPV สูงสุด

รูปแบบโฆษณาได้แก่ 

  • โฆษณา TrueView ในสตรีม
  • โฆษณาบัมเปอร์
  • โฆษณา TrueView ในสตรีมและโฆษณาบัมเปอร์รวมกัน

กลยุทธ์การเสนอราคาที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบโฆษณาที่คุณจะใช้ได้ ดูตารางด้านล่างเพื่อดูว่าการเสนอราคาแต่ละประเภทจะใช้โฆษณารูปแบบใดได้บ้าง

ประเภทการเสนอราคา รูปแบบที่ใช้ได้
CPM สูงสุด (CPM) บัมเปอร์
CPV สูงสุด (CPV) TrueView ในสตรีม
CPM เป้าหมาย (tCPM) ในสตรีม บัมเปอร์ หรือทั้ง 2 อย่าง

แคมเปญต่อเนื่องจะทำงานได้เฉพาะใน YouTube โดยจะช่วยให้คุณพบกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยการให้เลือกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลประชากร แต่ทั้งนี้แคมเปญต่อเนื่องไม่อนุญาตการกำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ด ตำแหน่ง หรือหัวข้อ นอกจากนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลประชากร (รวมถึงการยกเว้น) ยังตั้งค่าได้ที่ระดับแคมเปญเท่านั้น

การรายงานสำหรับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

คุณจะดูเมตริกต่างๆ ของแคมเปญต่อเนื่อง เช่น การแสดงผล การดู และคลิกได้ที่ระดับแคมเปญและกลุ่มโฆษณา (ขั้นตอนของลำดับ) เช่นเดียวกับแคมเปญวิดีโออื่นๆ โดยจะดูเมตริกเหล่านี้ผ่านขั้นตอนเมื่อคุณดูการรายงานระดับกลุ่มโฆษณาได้

ผู้ใช้จะมีความคืบหน้าผ่านลำดับของคุณอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะมีความคืบหน้าผ่านแคมเปญต่อเนื่อง โดยดูโฆษณาวิดีโอแรกของลำดับก่อน ตามด้วยขั้นตอนที่ 2 และโฆษณาวิดีโอของขั้นตอนที่ 2 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าลำดับจะเสร็จสมบูรณ์

ในบางกรณี ผู้ใช้จะมีความคืบหน้าผ่านแคมเปญต่อเนื่องโดยการดูวิดีโอถัดไปในขั้นตอนของลำดับเมื่อปรากฏในแคมเปญอื่น การดูตามลำดับจากโฆษณาวิดีโอโดยไม่สนใจแคมเปญที่แสดงจะช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากดูลำดับจนครบโดยที่คุณเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง โปรดทราบว่าการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาวิดีโอต้องเป็นแบบเดียวกันในทั้ง 2 แคมเปญเพื่อให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อเนื่องได้ 

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการกำหนดความถี่สูงสุดของลำดับจะจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้จะเห็นลำดับของคุณเป็น 1 ลำดับต่อ 1 คนในช่วงเวลา 30 วัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว