Om videoannonssekvenser

Med videoannonssekvenser kan du berätta om din produkt eller ditt varumärke genom att visa användare en serie videor i den ordning som du anger. Du kan använda en annonskampanj med videosekvenser för att väcka intresse, förstärka ett budskap eller skapa ett enhetligt tema. I den här artikeln beskriver vi hur videoannonssekvenser fungerar, vilken typ av budstrategier och annonsformat du kan använda och hur du kan visa kampanjens resultat. Läs mer om hur du skapar en sekvenskampanj och hur du felsöker sekvenskampanjer

Så fungerar det

En videoannonssekvens består av en serie videoannonser som du vill visa för en användare. Varje sekvenskampanj består av en serie steg. I varje steg i en sekvens finns en annonsgrupp och en videoannons. De flesta inställningarna för en sekvens görs på kampanjnivå, som budstrategi och inriktning, men du väljer sekvensregler, annonsformat och bud i varje steg av sekvensen. Tittarna ser din sekvenskampanj när den är igång och annonserna visas i den ordning som du har definierat. 

Beroende på vilka inställningar du väljer när du lägger till sekvenssteg baseras tittarens väg genom sekvensen på exponeringar, visningar eller överhoppningar. Om en person till exempel ska förflyttas till det andra steget i sekvensen måste alltså en exponering räknas för videon i det första steget. (Om du väljer exponering som villkor för att gå vidare till nästa steg.) 

Budstrategier omfattar följande: 

  • Mål-CPM (rekommenderas)
    • Med Mål-CPM optimerar vi buden så att hela sekvenskampanjen visas för målgruppen, vilket kan hjälpa dig att få en högre slutförandefrekvens för sekvensen. 
  • Högsta CPV

Annonsformat: 

  • Överhoppningsbara in stream-annonser
  • Inte överhoppningsbara in stream-annonser
  • Bumperannonser
  • En kombination av ovanstående

Den budstrategi du väljer avgör vilka annonsformat du kan använda. I tabellen nedan ser du vilka format som är tillgängliga för varje typ av bud.

Budgivningstyp Tillgängliga format
Mål-CPM (mCPM)

Överhoppningsbara in stream-annonser
Inte överhoppningsbara in stream-annonser Bumperannonser En kombination av ovanstående

Högsta CPV (CPV) Överhoppningsbara in stream-annonser

Sekvenskampanjer kan bara visas på YouTube. För att hjälpa dig att hitta rätt målgrupp kan du med sekvenskampanjer välja målgruppsinriktning och demografisk inriktning. Du kan däremot inte använda inriktning med sökord, placeringar eller ämnen i sekvenskampanjer. Målgruppsinriktning och demografisk inriktning samt uteslutningar kan dessutom endast ställas in på kampanjnivå.

Dessutom är trafikberäkningar inte tillgängliga i sekvenskampanjer med videoannonser.

Rapportering för videoannonssekvenser

Du kan se olika mätvärden för sekvenskampanjen, som exponeringar, visningar och klick på kampanj- och annonsgruppsnivå (sekvensstegsnivån), precis som för andra videokampanjer. Dessa mätvärden visas per steg när du visar rapporter på annonsgruppsnivå.

Du kan också använda kolumnen Sekvenssökväg för att granska varje steg i din sekvens, vilken interaktionen som krävs för att gå vidare till nästa steg och stegets annons. Interaktionstyper omfattar exponeringar, visningar och överhoppningar. 

Hur användare förflyttar sig genom sekvensen

Normalt rör sig potentiella kunder genom din sekvenskampanj och ser den första videoannonsen i din sekvens och sedan videoannonsen för nästa steg baserat på föregående exponering eller interaktion med det första steget. Sedan fortsätter de tills sekvensen är klar. 

I vissa fall rör sig användare framåt i sekvenskampanjen genom att visa nästa video i ett sekvenssteg när den förekommer i en annan kampanj. Om vi följer sekvensen efter videoannons, oavsett vilken kampanj som visar den, så ser fler användare hela sekvensen till en lägre kostnad för dig. Tänk på att videoannonsens mål måste vara samma i båda kampanjer för att annonsen ska kunna visas som en del av sekvenskampanjen. 

Tänk på att du kan ställa in ett frekvenstak för videoannonssekvenser för att begränsa hur många gånger personer ser dina sekvenser. Som standard är frekvenstaket inställt på en sekvens per person under en 30-dagarsperiod när du skapar en sekvenskampanj med videoannonser, men du kan ändra frekvenstaket till en sekvens per person under en sjudagarsperiod. 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt