O določanju zaporedja prikazovanja videooglasov

Z zaporedjem videooglasov lahko ljudem posredujete zgodbo o svojem izdelku ali blagovni znamki, tako da jim prikažete niz videoposnetkov v vrstnem redu, ki ga sami določite. Z oglaševalsko akcijo z zaporednim prikazovanjem videooglasov lahko ustvarite zanimanje, okrepite sporočilo ali ustvarite združevalno temo. V tem članku je pojasnjeno delovanje zaporedja prikazovanja videooglasov, kakšne strategije ponudb in oblike oglasov lahko uporabite ter kako si lahko ogledate rezultate oglaševalske akcije. Več o ustvarjanju oglaševalske akcije z zaporednim prikazovanjem oglasov in odpravljanju težav, povezanih s temi z oglaševalskimi akcijami

Delovanje

Zaporedje prikazovanja videooglasov je sestavljeno iz nizov videooglasov, ki jih želite prikazati uporabniku. Vsaka oglaševalska akcija z zaporednim prikazovanjem oglasov je sestavljena iz nizov »korakov«. V vsakem koraku zaporedja sta skupina oglasov in videooglas. Večina nastavitev zaporedja se izbere na ravni oglaševalske akcije – na primer strategija ponujanja in ciljanje – vendar boste obliko oglasa ter ponudbo izbrali znotraj posameznega koraka zaporedja. Ko se oglaševalska akcija z zaporednim prikazovanjem oglasov prikazuje, bodo ljudje videli prvi korak zaporedja. Ko uporabnik vidi prvi korak zaporedja, si lahko ogleda drugi korak in tako naprej, dokler se ne prikažejo vsi koraki zaporedja v vaši oglaševalski akciji. 

Da boste lažje povedali zgodbo svoje blagovne znamke, poskušamo optimizirati oglaševalske akcije z zaporednim prikazovanjem oglasa, da bi se prikazale v celoti. Upoštevajte, da napredovanje skozi korake vašega zaporedja temelji na prikazih (ne na ogledih, dejavnosti ali drugih meritvah). Da se uporabnik na primer pomakne na drugi korak v vašem zaporedju, se mora za videoposnetek v prvem koraku zabeležiti prikaz.

Strategije ciljanja vključujejo naslednje: 

  • Ciljni CPM (priporočeno)
    • S strategijo ciljnega CPM-ja optimiziramo ponudbe, da se vaši ciljni skupine prikaže celotna oglaševalska akcija z zaporednim prikazovanjem oglasov, tako da lažje dosežete višjo stopnjo dokončanja zaporedja. 
  • Najvišji CPM
  • Najvišji CPV

Oblike oglasov so naslednje: 

  • Oglasi TrueView v okviru videoposnetka
  • Odbojni oglasi
  • Kombinacija oglasov TrueView v okviru videoposnetka in odbojnih oglasov

Izbrana strategija ponujanja določa, katere oblike oglasov lahko uporabite. Oglejte si spodnjo tabelo, v kateri je prikazano, katere oblike so na voljo za posamezno vrsto ponujanja.

Vrsta ponudb Oblike, ki so na voljo
Najvišji CPM (CPM) Odbojni oglasi
Najvišji CPV (CPV) Oglasi TrueView v okviru videoposnetka
Ciljni CPM (tCPM) Oglasi v okviru videoposnetka, odbojni oglasi ali obe vrsti

Oglaševalske akcije z zaporednim prikazovanjem oglasov se lahko prikazujejo samo v YouTubu. Da boste lažje našli pravo ciljno skupino, lahko z oglaševalskimi akcijami z zaporednim prikazovanjem oglasov izberete ciljanje na ciljne skupine in demografske kategorije, vendar pa oglaševalske akcije z zaporednim prikazovanjem oglasov ne dovoljujejo ciljanja s ključnimi besedami, umestitvami ter temami. Poleg tega je ciljanje na ciljne skupine in demografske kategorije ter tudi izključitve mogoče nastaviti samo na ravni oglaševalske akcije.

Poročanje za zaporedja videooglasov

Za oglaševalsko akcijo z zaporednim prikazovanjem oglasov si lahko ogledate različne meritve, kot so prikazi, ogledi ter kliki na ravni oglaševalske akcije in skupine oglasov (korak zaporedja), enako kot za druge oglaševalske akcije z videooglasi. Te meritve si je v poročilih na ravni skupine oglasov mogoče ogledati za posamezen korak.

Kako se gledalci pomikajo skozi zaporedje

Običajno se bodo vaše potencialne stranke skozi vašo oglaševalsko akcijo z zaporednim prikazovanjem oglasov pomikale tako: najprej bodo videle prvi videooglas vašega zaporedja, nato se bodo pomaknile naprej na naslednji korak in njegov videooglas in tako naprej do konca zaporedja.

V nekaterih primerih se bodo uporabniki skozi vašo oglaševalsko akcijo z zaporednim prikazovanjem oglasov pomikali tako, da bodo videli naslednji video v koraku zaporedja, ko bo ta prikazan v drugi oglaševalski akciji. S sledenjem zaporedju po videooglasih, ne glede na to, katera oglaševalska akcija ga prikaže, bo več uporabnikov dokončalo zaporedje, vi pa boste ustvarili manj stroškov. Upoštevajte, da mora biti ciljanje videooglasa enako v obeh oglaševalskih akcijah, da se bo lahko prikazoval kot del oglaševalske akcije z zaporednim prikazovanjem oglasov. 

Poleg tega tudi upoštevajte, da omejitev pogostosti za zaporedje določa, da posamezen uporabnik lahko vidi samo 1 zaporedje v obdobju 30 dni.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave