Par videoreklāmu secību

Izmantojot secīgās videoreklāmas, varat pastāstīt lietotājiem par savu produktu vai pakalpojumu, rādot viņiem videoklipu virkni jūsu noteiktā secībā. Secīgu videoreklāmu kampaņu varat izmantot, lai radītu interesi, uzsvērtu reklāmas vēstījumu vai izveidotu vienotu tēmu. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā darbojas secīgas videoreklāmas, kāda veida cenu noteikšanas stratēģijas un reklāmas formātus varat izmantot un kā varat skatīt kampaņas rezultātus. Uzziniet vairāk par secīgu reklāmu kampaņas izveidi un problēmu novēršanu šī veida kampaņās.

Darbības principi

Videoreklāmu secību veido virkne videoklipu, ko vēlaties parādīt lietotājiem. Katru secīgo reklāmu kampaņu veido “darbību” virkne. Katrā secības darbībā ir reklāmu kopa un videoreklāma. Vairākums secības iestatījumu tiek atlasīti kampaņas līmenī, piemēram, cenu noteikšanas stratēģija un mērķauditorijas atlase, taču secības kārtulas, reklāmas formāts un cena ir jāatlasa katrā secības darbībā. Skatītāji redzēs jūsu secīgo reklāmu kampaņu, tikko tiks sākta tās darbība, un reklāmas tiks rādītas jūsu noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no iestatījumiem, ko izvēlaties, pievienojot secības darbības, skatītāja virzība jūsu iestatītajā secībā ir pamatota ar reklāmu seansiem, skatījumiem vai izlaišanas reizēm. Piemēram, lai lietotājs pārietu uz jūsu secības otro darbību, secības pirmajā darbībā ir jātiek uzskaitītam videoklipa seansam (ja seanss ir norādīts kā nosacījums pāriešanai uz nākamo darbību).

Tālāk norādītas dažas cenu noteikšanas stratēģijas.

  • Mērķa MPT (ieteicams)
    • Izmantojot mērķa MPT, cenas tiek optimizētas tā, lai mērķauditorijai tiktu parādīta visa secīgo reklāmu kampaņa, tādējādi nodrošinot augstāku secības izpildes līmeni.
  • Maksimālā MPS

Tālāk norādīti daži reklāmu formāti.

  • Izlaižamas klipā ievietotās reklāmas
  • Neizlaižamas klipā ievietotās reklāmas
  • Buferreklāmas
  • Iepriekš minēto formātu kombinācija

Jūsu atlasītā cenu noteikšanas stratēģija noteiks, kurus reklāmas formātus varēsit izmantot. Skatiet tālāk norādīto tabulu, lai noskaidrotu, kuri reklāmas formāti ir pieejami katram cenu noteikšanas veidam.

Cenu noteikšanas veids Pieejamie formāti
Mērķa MPT (mMPT)

Izlaižamas klipā ievietotās reklāmas
Neizlaižamas klipā ievietotās reklāmas Buferreklāmas Iepriekš minēto formātu kombinācija

Maksimālā MPS (MPS) Izlaižamas klipā ievietotās reklāmas

Secīgo reklāmu kampaņas darbojas tikai pakalpojumā YouTube. Lai palīdzētu jums atrast pareizo mērķauditoriju, secīgu reklāmu kampaņām varat izvēlēties mērķauditorijas atlasi un demogrāfisko mērķauditorijas atlasi, taču secīgu reklāmu kampaņām nav atļauta mērķauditorijas atlase, izmantojot atslēgvārdus, izvietojumus vai tēmas. Turklāt mērķauditorijas atlase un demogrāfiskā mērķauditorijas atlase, tāpat kā izslēgšana, var tikt iestatīta tikai kampaņas līmenī.

Turklāt secīgo videoreklāmu kampaņām nav pieejami datplūsmas aprēķini.

Videoreklāmu secību pārskati

Kampaņas un reklāmu kopas (secības darbības) līmenī secīgu reklāmu kampaņai (līdzīgi kā citām video kampaņām) varat skatīt dažādus rādītājus, piemēram, seansus, skatījumus un klikšķus. Šos rādītājus varat skatīt atbilstoši katrai darbībai reklāmu kopas līmeņa pārskatos.

Varat arī izmantot sleju “Secības ceļš”, lai pārskatītu katru secības darbību, pārejai uz nākamo darbību nepieciešamo mijiedarbību un darbības reklāmu. Mijiedarbības veidu skaitā ir reklāmu seansi, skatījumi un izlaišanas reizes.

Kā lietotājiem tiek rādīta secība

Jūsu potenciālajiem klientiem, skatot secīgo reklāmu kampaņu, parasti vispirms tiks parādīta pirmā secības videoreklāma, pēc tam, pamatojoties uz iepriekšējo seansu vai mijiedarbību ar pirmo darbību, tiks parādīta nākamās darbības videoreklāma utt. Šis princips tiek ievērots, līdz ir parādīta visa secība.

Dažos gadījumos secīgo reklāmu kampaņā lietotāji tiek novirzīti uz nākamo secības darbības videoreklāmu, ja tā tiek rādīta citā kampaņā. Turpinot skatīt secību pa vienai videoreklāmai neatkarīgi no tā, kurā kampaņā attiecīgā videoreklāma tiek rādīta, vairāk lietotāju pabeigs skatīties secību un samazināsies jūsu izmaksas. Ņemiet vērā, ka videoreklāmas mērķauditorijas atlasei ir jābūt vienādai abās kampaņās, lai videoreklāma tiktu rādīta kā secīgu reklāmu kampaņas daļa.

Ņemiet vērā, ka varat iestatīt videoreklāmu secības rādīšanas biežuma ierobežojumu, lai noteiktu secību rādīšanas reižu skaitu lietotājiem. Pēc noklusējuma rādīšanas biežuma ierobežojums ir viena secība katram lietotājam ik pēc 30 dienām, ja izveidojat secīgo videoreklāmu kampaņu, bet varat mainīt šo ierobežojumu, iestatot vienu secību katram lietotājam ik pēc 7 dienām.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.