Apie vaizdo įrašo skelbimų sekos nustatymą

Naudodami vaizdo įrašo skelbimų sekos nustatymo funkciją galite papasakoti produkto ar prekės ženklo istoriją rodydami žmonėms vaizdo įrašų seriją savo nustatyta tvarka. Naudodami vaizdo įrašo skelbimų sekos kampaniją galite didinti susidomėjimą, sustiprinti pranešimą ar sukurti bendrą temą. Šiame straipsnyje aiškinama, kaip veikia vaizdo įrašo skelbimų sekos nustatymo funkcija, kokių tipų kainų siūlymo strategijas ir skelbimų formatus galite naudoti ir kaip galite peržiūrėti kampanijos rezultatus. Sužinokite daugiau, kaip kurti sekos kampaniją ir šalinti jos triktis

Kaip tai veikia

Vaizdo įrašo skelbimų seką sudaro vaizdo įrašo skelbimų, kuriuos norite rodyti žmonėms, serija. Kiekvieną sekos kampaniją sudaro veiksmų serija. Į kiekvieną sekos veiksmą įtraukiami skelbimų grupė ir vaizdo įrašo skelbimas. Dauguma sekos nustatymų pasirenkami kampanijos lygiu, pvz., kainų siūlymo strategija ir taikymo nustatymai, bet sekos nustatymo taisykles, skelbimo formatą ir kainos pasiūlymą turite pasirinkti kiekvienam sekos veiksmui. Paleidus sekos kampaniją, žiūrintieji ją matys, o skelbimai bus rodomi nustatytu eiliškumu.

Atsižvelgiant į nustatymus, pasirinktus pridedant sekos veiksmus, žiūrinčiojo atliekami sekos veiksmai bus vertinami pagal skelbimų parodymus, peržiūras arba praleidimus. Pavyzdžiui, kad žmogui būtų rodomas antrasis sekos veiksmas, turi būti įskaičiuotas pirmojo veiksmo vaizdo įrašo parodymas (jei kaip kito veiksmo atlikimo sąlygą pasirinkote parodymą).

Vaizdo įrašo skelbimų sekos nustatymo šablonai

Naudodami sekos šablonus sužinosite, kaip sukurti vaizdo įrašo skelbimų seką. Kai pasirinksite šabloną sistemoje „Google Ads“, padėsime jums sukurti seką (taip pat pateiksime rekomendacijų dėl skelbimų formatų ir skelbimų ilgių įtraukimo į seką).

Sekos šablonai padės sukurti sekos kampaniją ir juos galima naudoti tik kuriant kampaniją. Šablonai nerodomi „Google Ads“ ataskaitose arba redaguojant kampaniją.

Kaip veikia šablonai

Galite rinktis iš 4 šablonų:

 • „Introduce & reinforce“: ilgu vaizdo įrašo skelbimu pristatykite prekės ženklą, tada trumpu vaizdo įrašo skelbimu sustiprinkite savo pranešimą.
 • „Prompt & inspire“: trumpu vaizdo įrašo skelbimu paskatinkite žiūrinčiuosius, tada ilgu vaizdo įrašo skelbimu juos įkvėpkite.
 • „Attract & direct“: trumpu vaizdo įrašo skelbimu patraukite žiūrinčiųjų dėmesį, ilgu vaizdo įrašo skelbimu juos įkvėpkite, o tada dar vienu trumpu vaizdo įrašo skelbimu paraginkite juos veikti.
 • „Engage & differentiate“: padalykite prekės ženklo pasakojimą į kelias dalis arba papasakokite tą pačią istoriją keliais aspektais, naudodami keturis trumpus vaizdo įrašo skelbimus.

Šablonuose atspindimos „Ipsos“ tyrimo įžvalgos, kaip pasitelkiant pasakojimų struktūrą papasakoti geresnes istorijas ir sukurti efektyvesnius skelbimus.

Galimos kainų siūlymo strategijos ir skelbimų formatai

Kainų siūlymo strategijos

 • Tikslinis MUT (rekomenduojama)
  • Naudodami tikslinį MUT optimizuojame kainos pasiūlymus, kad auditorijai būtų rodoma visa sekos kampanija. Tai gali padėti padidinti sekos užbaigimo rodiklį.
 • Maksimalus MUŽ

Skelbimų formatai

 • Praleidžiamieji skelbimai sraute
 • Nepraleidžiamieji skelbimai sraute
 • Trumpi vaizdo įrašo skelbimai
 • Minėtų skelbimų derinys

Pagal pasirinktą kainų siūlymo strategiją nustatoma, kuriuos skelbimų formatus galite naudoti. Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi pasiekiami formatai pagal kiekvieną kainų siūlymo tipą.

Kainų siūlymo strategija Pasiekiami formatai
Tikslinis MUT (tMUT)

Praleidžiamieji skelbimai sraute;
nepraleidžiamieji skelbimai sraute;
trumpi vaizdo įrašo skelbimai;
minėtų skelbimų derinys.

Didžiausias MUŽ (MUŽ) Praleidžiamieji skelbimai sraute

Sekos kampanijas galima vykdyti tik sistemoje „YouTube“. Kad lengviau rastumėte tinkamą auditoriją, vykdydami sekos kampanijas galite pasirinkti taikymą pagal auditoriją ir demografinius rodiklius, bet vykdant sekos kampanijas neleidžiama taikyti pagal raktinius žodžius, paskirties vietas ar temas. Be to, taikymą pagal auditoriją ir demografinius rodiklius bei išskyrimus galima nustatyti tik kampanijos lygiu.

Ir dar, vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijose nepasiekiami srauto įvertinimai.

Vaizdo įrašo skelbimų sekų ataskaitų teikimas

Galite peržiūrėti skirtingų tipų sekos kampanijos metriką, pvz., parodymus, peržiūras ir paspaudimus kampanijos ir skelbimų grupės (sekos veiksmo) lygiais, kaip vykdydami kitas vaizdo įrašų kampanijas. Šią metriką galima peržiūrėti pagal kiekvieną veiksmą peržiūrint skelbimų grupės lygio ataskaitas.

Naudodami stulpelį „Sekos kelias“ taip pat galite peržiūrėti kiekvieną sekos veiksmą, kitam veiksmui atlikti būtiną sąveiką ir veiksmo skelbimą. Galimi sąveikų tipai yra parodymai, peržiūros ir praleidimai.

Kaip žmonės atlieka sekos veiksmus

Paprastai potencialūs klientai sekos kampanijos veiksmus atlieka peržiūrėdami pirmą sekos vaizdo įrašo skelbimą, tada – kito veiksmo vaizdo įrašo skelbimą, priklausantį nuo ankstesnio veiksmo parodymo arba sąveikos, ir tęsdami veiksmus, kol seka užbaigiama.

Tam tikrais atvejais žmonės atlieka sekos kampanijos veiksmus peržiūrėdami kitą sekos veiksmo vaizdo įrašą, kai jis rodomas kitoje kampanijoje. Vykdant seką pagal vaizdo įrašo skelbimą, neatsižvelgiant į kampaniją, kurioje jis teikiamas, daugiau žmonių užbaigs seką ir tai jums mažiau kainuos. Atminkite, kad vaizdo įrašo skelbimo taikymo nustatymas turi būti toks pat abiejose kampanijose, kad vaizdo įrašo skelbimas būtų teikiamas kaip sekos kampanijos dalis.

Atminkite, kad galite nustatyti vaizdo įrašo skelbimų sekų dažnumo ribą, kad apribotumėte sekų peržiūrų skaičių. Pagal numatytuosius nustatymus dažnumo riba yra nustatyta kaip viena seka vienam asmeniui per 7 dienų laikotarpį, tačiau dažnumo ribą galite pakeisti į vieną seką vienam asmeniui per 30 dienų laikotarpį.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta