O sljedovima videooglasa

Pomoću sljedova videooglasa možete ispričati priču o svojem proizvodu ili robnoj marki tako da korisnicima prikažete niz videozapisa redoslijedom koji sami odredite. Kampanju videooglasa u slijedu možete upotrijebiti za izgradnju interesa, osnaživanje poruke ili izradu objedinjene teme. U ovom se članku objašnjava kako sljedovi videooglasa funkcioniraju, koju vrstu strategija licitiranja i formata oglasa možete koristiti te kako možete vidjeti rezultate kampanje. Saznajte više o tome kako izraditi kampanju u slijedu i riješiti problem s kampanjom u slijedu

Način funkcioniranja

Slijed videooglasa sastoji se od niza videooglasa koje biste željeli prikazati korisniku. Svaka kampanja u slijedu sastoji se od niza "koraka". Unutar svakog koraka slijeda nalazi se grupa oglasa i videooglas. Većina postavki slijeda, kao što su strategija licitiranja i ciljanje, odabire se na razini kampanje, no pravila nizanja, format oglasa i licitaciju odabrat ćete u okviru pojedinog koraka slijeda. Gledatelji će vidjeti vašu kampanju u slijedu kada se pokrene, a oglasi će se prikazati redoslijedom koji ste definirali. 

Ovisno o postavkama koje odaberete prilikom dodavanja koraka slijeda, napredak gledatelja kroz vaš slijed temelji se na pojavljivanjima, pregledima ili preskakanjima. Na primjer, da bi korisnik prešao na drugi korak slijeda, u prvom koraku mora se zabilježiti pojavljivanje videozapisa. (Ako odaberete pojavljivanje kao uvjet za prelazak na sljedeći korak). 

Strategije licitiranja uključuju sljedeće: 

  • Ciljani CPM (preporučeno)
    • Uz ciljani CPM optimiziramo licitacije tako da vašoj publici prikažemo cijelu kampanju u slijedu, što vam može pomoći da ostvarite višu stopu dovršavanja slijeda. 
  • Maksimalni CPV

Formati oglasa uključuju sljedeće: 

  • Umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti
  • Umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti
  • Bumper oglasi
  • Kombinacija gore navedenog

Strategija licitiranja koju odaberete odredit će koje formate oglasa možete koristiti. Pogledajte tablicu u nastavku da biste vidjeli koji su formati dostupni za pojedinu vrstu licitiranja.

Vrsta licitiranja Dostupni formati
Ciljani CPM (tCPM)

Umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti
Umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti Bumper oglasi Kombinacija prethodno navedenih

Maksimalni CPV (CPV) Umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti

Kampanje u slijedu mogu se prikazivati samo na YouTubeu. Kako bi vam pomogle da pronađete pravu publiku, kampanje u slijedu omogućuju vam odabir ciljanja publike i demografskog ciljanja, no kampanje u slijedu ne dopuštaju ciljanje ključnim riječima, položajima ili temama. Nadalje, ciljanje publike i demografsko ciljanje, kao i izuzimanja, mogu se postaviti samo na razini kampanje.

Nadalje, procjene prometa nisu dostupne u kampanjama videooglasa u slijedu

Izvješća za sljedove videooglasa

Možete vidjeti različite mjerne podatke kampanje u slijedu, primjerice pojavljivanja, preglede i klikove na razini kampanje i grupe oglasa (korak slijeda), kao i za druge videokampanje. Te mjerne podatke možete pregledati po koraku kad pregledavate izvješća na razini grupe oglasa.

Da biste pregledali svaki korak u slijedu, interakciju potrebnu za prelazak na sljedeći korak i oglas koraka, možete koristiti i stupac puta "Slijed". Vrste interakcija uključuju pojavljivanja, preglede i preskakanja. 

Kako korisnici napreduju kroz slijed

Mogući korisnici obično će kroz kampanju u slijedu napredovati tako da pregledaju prvi videooglas u slijedu, zatim videooglas za sljedeći korak na temelju prethodnog pojavljivanja ili interakcije s prvim korakom i nastavljajući dok slijed ne završi. 

U nekim će slučajevima korisnici napredovati kampanjom u slijedu tako da pogledaju sljedeći videozapis u koraku slijeda kad se pojavi u drugoj kampanji. Prateći slijed po videooglasu, neovisno o kampanji u kojoj se poslužuje, više će korisnika dovršiti slijed po nižoj cijeni za vas. Napominjemo da ciljanje videooglasa mora biti jednako u obje kampanje da bi se videooglas mogao poslužiti kao dio kampanje u slijedu. 

Napominjemo da možete postaviti ograničenje učestalosti za sljedove videooglasa kako biste ograničili koliko puta korisnici mogu vidjeti vaše sljedove. Prema zadanim postavkama, ograničenje učestalosti postavlja se na jedan slijed po korisniku tijekom 30 dana kada kreirate kampanju videooglasa u slijedu, ali ograničenje učestalosti možete promijeniti u jedan slijed po korisniku u sedam dana. 

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem