O sljedovima videooglasa

Pomoću sljedova videooglasa možete ispričati priču o svojem proizvodu ili robnoj marki tako da korisnicima prikažete niz videozapisa redoslijedom koji sami odredite. Kampanju videooglasa u slijedu možete upotrijebiti za izgradnju interesa, osnaživanje poruke ili izradu objedinjene teme. U ovom se članku objašnjava kako sljedovi videooglasa funkcioniraju, koju vrstu strategija licitiranja i formata oglasa možete koristiti te kako možete vidjeti rezultate kampanje. Saznajte više o tome kako izraditi kampanju u slijedu i riješiti problem s kampanjom u slijedu

Način rada

Slijed videooglasa sastoji se od niza videooglasa koje biste željeli prikazati korisniku. Svaka kampanja u slijedu sadrži niz "koraka". U svakom koraku slijeda nalazi se grupa oglasa i videooglas. Većina postavki slijeda odabire se na razini kampanje, primjerice strategija licitiranja i ciljanje, no format oglasa i licitaciju odabrat ćete u okviru pojedinog koraka slijeda. Nakon pokretanja kampanje u slijedu korisnici će vidjeti prvi korak slijeda. Kad korisnik pogleda prvi korak slijeda, može vidjeti drugi korak i tako sve dok se ne prikaži svi koraci slijeda u kampanji. 

Kako bismo vam pomogli da ispričate priču o svojoj robnoj marki, optimiziramo kampanje oglasa u slijedu tako da se prikazuju u cijelosti. Napominjemo da se napredovanje kroz korake slijeda temelji na pojavljivanjima (ne na pregledima, angažmanu ili drugim mjernim podacima). Na primjer, da bi korisnik prešao na drugi korak slijeda, u prvom koraku mora se zabilježiti pojavljivanje videozapisa.

Strategije licitiranja uključuju sljedeće: 

  • Ciljani CPM (preporučeno)
    • Uz ciljani CPM optimiziramo licitacije tako da vašoj publici prikažemo cijelu kampanju u slijedu, što vam može pomoći da ostvarite višu stopu dovršavanja slijeda. 
  • Maksimalni CPM
  • Maksimalni CPV.

Formati oglasa uključuju sljedeće: 

  • umetnute oglase TrueView
  • bumper oglase
  • kombinaciju umetnutih oglasa TrueView i bumper oglasa.

Strategija licitiranja koju odaberete odredit će koje formate oglasa možete koristiti. Pogledajte tablicu u nastavku da biste vidjeli koji su formati dostupni za pojedinu vrstu licitiranja.

Vrsta licitiranja Dostupni formati
Maksimalni CPM (CPM) Bumper oglas
Maksimalni CPV (CPV) Umetnuti oglas TrueView
Ciljani CPM (tCPM) Umetnuti, bumper ili oba formata oglasa

Kampanje u slijedu mogu se prikazivati samo na YouTubeu. Kako bi vam pomogle da pronađete pravu publiku, kampanje u slijedu omogućuju vam odabir ciljanja publike i demografskog ciljanja, no kampanje u slijedu ne dopuštaju ciljanje ključnim riječima, položajima ili temama. Nadalje, ciljanje publike i demografsko ciljanje, kao i izuzimanja, mogu se postaviti samo na razini kampanje.

Izvješćivanje za sljedove videooglasa

Možete vidjeti različite mjerne podatke kampanje u slijedu, primjerice pojavljivanja, preglede i klikove na razini kampanje i grupe oglasa (korak slijeda), kao i za druge videokampanje. Te mjerne podatke možete pregledati po koraku kad pregledavate izvješća na razini grupe oglasa.

Kako korisnici napreduju kroz slijed

Mogući korisnici obično će kroz kampanju u slijedu napredovati tako da pregledaju prvi videooglas u slijedu, a zatim prijeđu na drugi korak i videooglas u njemu i tako sve dok slijed ne završi.

U nekim će slučajevima korisnici napredovati kampanjom u slijedu tako da pogledaju sljedeći videozapis u koraku slijeda kad se pojavi u drugoj kampanji. Prateći slijed po videooglasu, neovisno o kampanji u kojoj se poslužuje, više će korisnika dovršiti slijed po nižoj cijeni za vas. Napominjemo da ciljanje videooglasa mora biti jednako u obje kampanje da bi se videooglas mogao poslužiti kao dio kampanje u slijedu. 

Imajte na umu i da ograničenje učestalosti prikazivanja sljedova ograničava broj prikazivanja vaših sljedova korisnicima na jedan slijed po osobi u 30-dnevnom razdoblju.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem