Tietoja Videomainosten sarjoista

Videomainosten sarjan avulla voit kertoa tuotteen tai brändin tarinan näyttämällä käyttäjille joukon videoita itse valitsemassasi järjestyksessä. Videomainosten sarjakampanjalla voit herättää kiinnostusta, vahvistaa yrityksesi viestiä tai luoda yhdistävän teeman. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Videomainosten sarja toimii, millaisia hintatarjousstrategioita ja mainosmuotoja voit käyttää sekä miten voit tutkia kampanjasi tuloksia. Lue lisää sarjakampanjan luomisesta ja vianetsinnästä.

Näin se toimii

Videomainosten sarja koostuu Videomainoksista, jotka haluat näyttää käyttäjälle. Sarjakampanja sisältää useita vaiheita, joista jokaisessa on mainosryhmä ja Videomainos. Useimmat sarjan asetuksista valitaan kampanjatasolla (esimerkiksi hintatarjousstrategia ja kohdistus), mutta sarjan säännöt, mainosmuoto ja hintatarjous valitaan erikseen kullekin vaiheelle. Kun olet käynnistänyt sarjakampanjasi, mainokset näytetään katsojille määrittämässäsi järjestyksessä. 

Käyttäjät etenevät sarjassa impressioiden, katselukertojen tai ohitusten perusteella riippuen siitä, millaiset asetukset olet valinnut vaiheita lisätessäsi. Jotta käyttäjä voi esimerkiksi siirtyä sarjan toiseen vaiheeseen, ensimmäisen vaiheen videolle on kirjattava impressio (jos olet valinnut impression seuraavaan vaiheeseen siirtymisen ehdoksi). 

Käytettävissä on seuraavat hintatarjousstrategiat: 

  • tuhannen näyttökerran hintatavoite (tCPM) (suositus)
    • Kun valitset tuhannen näyttökerran hintatavoitteen, hintatarjoukset optimoidaan siten, että sarjakampanjasi näytetään yleisölle kokonaisuudessaan. Tämä voi lisätä niiden käyttäjien prosenttiosuutta, jotka katsovat sarjaan loppuun asti. 
  • korkein katselukertakohtainen hinta (CPV).

Käytettävissä on seuraavat mainosmuodot: 

  • ohitettava In-Stream-mainos
  • Ei-ohitettava In-Stream-mainos
  • Puskurimainos
  • Edellä olevien yhdistelmät.

Valitsemasi hintatarjousstrategia määrittää, mitä mainosmuotoja voit käyttää. Katso alla olevasta taulukosta, mitkä tiedostomuodot ovat käytettävissä kunkin hintatarjoustyypin kanssa.

Hintatarjoustyyppi Käytettävissä olevat muodot
tCPM

Ohitettavat In-Stream-mainokset
Ei-ohitettavat In-Stream-mainokset Puskurimainokset Näiden yhdistelmät

Korkein CPV Ohitettava In-Stream-mainos

Sarjakampanjoita voidaan näyttää vain YouTubessa. Jotta oikean yleisön löytäminen olisi helpompaa, voit käyttää sarjakampanjassa yleisökohdistusta ja demografista kohdistusta. Sen sijaan avainsanoihin, sijoitteluihin ja aiheisiin kohdistaminen ei ole mahdollista. Lisäksi yleisökohdistus ja demografinen kohdistus (sekä poissulkemiset) voidaan määrittää vain kampanjatasolla.

Liikennearviot eivät ole käytettävissä Videomainosten sarjakampanjoissa.

Videomainosten sarjojen raportointi

Samoin kuin muissa Videokampanjoissa, voit nähdä erilaisia sarjakampanjaasi koskevia mittareita (kuten impressiot, katselukerrat ja klikkaukset) niin kampanja- kuin mainosryhmätasolla (sarjan vaiheen tasolla). Näet kutakin vaihetta koskevat mittarit mainosryhmätason raporteista.

Lisäksi voit tarkistaa "Sarjan reitti" ‑sarakkeesta sarjan kunkin vaiheen, seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen vaadittavan toiminnan sekä vaiheen mainoksen. Voit valita toiminnaksi impressiot, katselukerrat tai ohitukset. 

Miten sarjan katsominen etenee?

Sarjakampanjan katsominen etenee yleensä niin, että potentiaalinen asiakas näkee ensin sarjan ensimmäisen Videomainoksen. Kun ensimmäisessä vaiheessa on kirjattu impressio tai muu toiminta, katsoja siirtyy toisen vaiheen Videomainokseen. Tämä toistuu, kunnes koko sarja on katsottu. 

Joissakin tapauksissa käyttäjä voi edetä kampanjassa katsomalla sarjan seuraavan vaiheen videon, kun se näytetään osana jotakin toista kampanjaa. Käyttäjä näkee aina sarjassa seuraavana olevan Videomainoksen riippumatta siitä, missä kampanjassa mainos näytetään. Tämä parantaa niiden käyttäjien prosenttiosuutta, jotka katsovat sarjan loppuun, ja vähentää kampanjoiden kustannuksia. Muista, että tämä onnistuu vain, jos Videomainoksen kohdistus on sama molemmissa kampanjoissa. 

Halutessasi voit määrittää Videomainosten sarjoille näyttötiheyden rajoituksen ja näin rajoittaa sitä, kuinka monta kertaa käyttäjät voivat nähdä sarjasi. Kun luot Videomainosten sarjakampanjaa, näyttötiheyden rajoitus on oletuksena yksi sarja käyttäjää kohden 30 päivän aikana, mutta voit muuttaa näyttötiheyden rajoitusta siten, että käyttäjälle voidaan näyttää yksi sarja 7 päivän aikana. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun