Tietoja Videomainosten sarjoista

Videomainosten sarjan avulla voit kertoa tuotteen tai brändin tarinan näyttämällä käyttäjille joukon videoita itse valitsemassasi järjestyksessä. Videomainosten sarjakampanjalla voit herättää kiinnostusta, vahvistaa yrityksesi viestiä tai luoda yhdistävän teeman. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Videomainosten sarja toimii, millaisia hintatarjousstrategioita ja mainosmuotoja voit käyttää sekä miten voit tutkia kampanjasi tuloksia. Lue lisää sarjakampanjan luomisesta ja vianetsinnästä.

Näin se toimii

Videomainosten sarja koostuu Videomainoksista, jotka haluat näyttää käyttäjälle. Sarjakampanja sisältää useita vaiheita, joista jokaisessa on mainosryhmä ja Videomainos. Useimmat sarjan asetuksista valitaan kampanjatasolla (esim. hintatarjousstrategia ja kohdistus), mutta sarjan säännöt, mainosmuoto ja hintatarjous valitaan erikseen kullekin vaiheelle. Kun olet aloittanut sarjakampanjasi, mainokset näkyvät katsojille valitsemassasi järjestyksessä.

Katsojat etenevät sarjassa impressioiden, katselukertojen tai ohitusten perusteella riippuen siitä, millaiset asetukset olet valinnut vaiheita lisätessäsi. Jotta katsoja voi esimerkiksi siirtyä sarjan toiseen vaiheeseen, ensimmäisen vaiheen videolle on kirjattava impressio (jos olet valinnut impression seuraavaan vaiheeseen siirtymisen ehdoksi).

Videomainosten sarjan mallit

Sarjamalleista saat osviittaa Videomainosten sarjan luomiseen. Kun olet valinnut mallin Google Adsissa, saat apua sarjan koostamiseen (sekä neuvoja siihen, mitä mainosmuotoja ja minkä pituisia mainoksia sarjassa kannattaa käyttää).

Sarjamallit ohjaavat sinua sarjakampanjan luomisen aikana, eivätkä ne ole käytettävissä tämän vaiheen jälkeen. Mallit eivät näy Google Ads ‑raporteissa eivätkä kampanjan muokkaamisen aikana.

Näin mallit toimivat

Käytettävissä on neljä mallia:

 • Esittele ja vahvista: Esittele brändisi pitkällä Videomainoksella ja vahvista sitten viestiäsi lyhyellä Videomainoksella.
 • Kannusta ja innosta: Kannusta katsojia lyhyellä Videomainoksella ja innosta heitä pitkällä Videomainoksella.
 • Herätä kiinnostusta ja ohjaa: Herätä katsojien huomio lyhyellä Videomainoksella, innosta heitä pitkällä Videomainoksella ja ohjaa heitä sitten toimimaan toisella lyhyellä Videomainoksella.
 • Aktivoi ja erotu muista: Jaa brändisi tarina useaan osaan tai kerro sama tarina eri näkökulmista neljällä lyhyellä Videomainoksella.

Mallit pohjautuvat Ipsosin tutkimuksiin siitä, millaisten narratiivisten rakenteiden avulla voidaan kertoa parempia tarinoita ja luoda tehokkaampia mainoksia.

Hintatarjousstrategiat ja mainosmuodot

Hintatarjousstrategiat

 • Tuhannen impression hintatavoite (tCPM) (suositus)
  • Kun valitset tuhannen impression hintatavoitteen, hintatarjoukset optimoidaan siten, että yleisö näkee sarjakampanjasi kokonaan. Tämä voi lisätä niiden käyttäjien prosenttiosuutta, jotka katsovat sarjaan loppuun asti.
 • Korkein katselukertakohtainen hinta (CPV)

Mainosmuodot

 • Ohitettava In-Stream-mainos
 • Ei-ohitettava In-Stream-mainos
 • Puskurimainos
 • Edellä olevien yhdistelmät.

Valitsemasi hintatarjousstrategia määrittää, mitä mainosmuotoja voit käyttää. Katso alla olevasta taulukosta, mitkä mainosmuodot ovat käytettävissä kunkin hintatarjoustyypin kanssa.

Hintatarjousstrategia Käytettävissä olevat muodot
tCPM

Ohitettavat In-Stream-mainokset
Ei-ohitettavat In-Stream-mainokset
Puskurimainokset
Näiden yhdistelmät

Korkein CPV Ohitettava In-Stream-mainos

Sarjakampanjoita voidaan näyttää vain YouTubessa. Jotta oikean yleisön löytäminen olisi helpompaa, voit käyttää sarjakampanjassa yleisökohdistusta ja demografista kohdistusta. Sen sijaan avainsanoihin, sijoitteluihin ja aiheisiin kohdistaminen ei ole mahdollista. Lisäksi yleisökohdistus ja demografinen kohdistus (sekä poissulkemiset) voidaan määrittää vain kampanjatasolla.

Liikennearviot eivät ole käytettävissä Videomainosten sarjakampanjoissa.

Videomainosten sarjojen raportointi

Samoin kuin muissa Videokampanjoissa, voit nähdä erilaisia sarjakampanjaasi koskevia mittareita (kuten impressiot, katselukerrat ja klikkaukset) niin kampanja- kuin mainosryhmätasolla (sarjan vaiheen tasolla). Näet kutakin vaihetta koskevat mittarit mainosryhmätason raporteista.

Lisäksi voit tarkistaa Sarjan reitti ‑sarakkeesta sarjan kunkin vaiheen, seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen vaadittavan toiminnan sekä vaiheen mainoksen. Valittavissa olevat toimintatyypit ovat impressiot, katselukerrat ja ohitukset.

Miten sarjan katsominen etenee?

Sarjakampanjan katsominen etenee yleensä niin, että potentiaalinen asiakas näkee ensin sarjan ensimmäisen Videomainoksen. Kun ensimmäisessä vaiheessa on kirjattu impressio tai muu toiminta, katsoja siirtyy toisen vaiheen Videomainokseen. Tämä toistuu, kunnes koko sarja on katsottu.

Joissain tapauksissa käyttäjä voi edetä kampanjassa katsomalla sarjan seuraavan vaiheen videon osana jotakin toista kampanjaa. Käyttäjä näkee aina sarjassa seuraavana olevan Videomainoksen riippumatta siitä, missä kampanjassa mainos näytetään. Tämä parantaa niiden käyttäjien prosenttiosuutta, jotka katsovat sarjan loppuun, ja vähentää kampanjoiden kustannuksia. Muista, että tämä onnistuu vain, jos Videomainoksen kohdistus on sama molemmissa kampanjoissa.

Voit halutessasi asettaa Videomainosten sarjoille näyttötiheyden rajoituksen ja rajoittaa näin sitä, kuinka monta kertaa käyttäjät voivat nähdä sarjasi. Näyttötiheyden rajoituksen oletusasetus on yksi sarja käyttäjää kohden 7 päivän aikana, mutta voit muuttaa rajoitusta siten, että käyttäjä voi nähdä yhden sarjan 30 päivän aikana.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun