แก้ปัญหาการติดแท็กทั่วเว็บไซต์

เพื่อให้การวัดผลแคมเปญ Google Ads ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด โปรดใช้แท็กทั่วเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ตั้งค่าคุกกี้ในโดเมนเดียวกับเว็บไซต์ได้ (เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง) หากคุณเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเหล่านั้นจะจัดเก็บพารามิเตอร์ GCLID ("หมายเลขระบุคลิกของ Google") และ AUID ("รหัสผู้ใช้ของผู้ลงโฆษณา") หลังเกิดการคลิกได้ คุกกี้เหล่านี้จะเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้หรือการคลิกโฆษณาที่นำผู้ใช้มาที่เว็บไซต์ จากนั้น เมื่อแท็กเดียวกันเริ่มทำงานในหน้า Conversion แท็กจะใช้ GCLID และ AUID ที่จัดเก็บไว้เพื่อให้วัด Conversion ได้อย่างเหมาะสม

หากคุณติดตั้งโซลูชันแท็กทั่วเว็บไซต์ (นั่นคือ แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ (gTag), Google Tag Manager หรือ Google Analytics) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว และบัญชียังได้รับแจ้งว่ามีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรับประกันว่า Conversion จะได้รับการวัดอย่างถูกต้อง

ตรวจดูว่าคุณเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติแล้ว

คุณต้องเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติในบัญชี Google Ads เพื่อให้วัด Conversion ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ วิธีนี้จะช่วยให้ Google เพิ่มพารามิเตอร์ GCLID และ AUID ลงในหน้า Landing Page ได้โดยอัตโนมัติหลังจากเกิดการคลิกโฆษณา ซึ่งระบบจะจัดเก็บไว้ในคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งโซลูชันการติดแท็กทั่วเว็บไซต์รายการใดรายการหนึ่งของเราใช้งานอยู่ ดูวิธีการที่นี่ นอกจากนี้คุณยังตรวจดูได้ว่าการติดแท็กอัตโนมัติทำงานอยู่จริงหรือไม่โดยทำตามวิธีการเหล่านี้

การติดแท็กอัตโนมัติใช้งานร่วมกับพารามิเตอร์ ValueTrack ได้ หากคุณจำเป็นต้องเพิ่มพารามิเตอร์ลงใน URL โปรดดูบทความนี้

ตรวจดูว่าหน้าเว็บทุกหน้ามีแท็กทั่วเว็บไซต์ที่เริ่มใช้งานอยู่หรือไม่

คุณต้องมีโซลูชันการติดตามทั่วเว็บไซต์ในหน้า Landing Page ทุกหน้าเพื่อรวบรวม GCLID และจัดเก็บไว้ในคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง หากหน้า Landing Page บางหน้าไม่มีแท็กทั่วเว็บไซต์ ระบบจะติดตามการคลิกบางส่วนที่ไปยังหน้าดังกล่าวไม่ได้ ในการตรวจสอบว่ามีการใช้หน้า Landing Page ใดในโฆษณา ให้คลิก "หน้า Landing Page" จากเมนูหน้าเว็บทางซ้าย

คุณดู "อัตราความเข้ากันได้ของเครื่องมือวัด Conversion" เพื่อดูเปอร์เซ็นต์โดยประมาณของคลิกที่ระบบติดตาม Conversion ได้โดยใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งในหน้า Landing Page ซึ่งเป็นวิธีติดตาม Conversion ที่แม่นยำที่สุด อัตราที่น้อยกว่า 100% หมายความว่าระบบไม่ได้ติดตาม Conversion บางรายการในบางเบราว์เซอร์ คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยอ่านทำความเข้าใจอัตราความเข้ากันได้ของเครื่องมือวัด Conversion

หากใช้ Google Tag Manager อย่าลืมเปิดใช้ Conversion Linker

แท็ก Conversion Linker ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการคลิกในคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณ ซึ่งฟังก์ชันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะวัด Conversion อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แท็ก Conversion Linker ในหน้าเว็บใดก็ได้ที่ผู้เข้าชมอาจเข้าไปหลังจากคลิกโฆษณาหรือโปรโมชัน ทั้งนี้เราแนะนำให้คุณทำให้แท็ก Conversion Linker เริ่มทำงานในหน้าเว็บทุกหน้า

ตรวจสอบแท็กก่อนหน้าในหน้า Conversion

ตรวจดูว่าคุณได้นำแท็กเดิมออก (นั่นคือ แท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads เดิม หรือแท็ก Floodlight เดิม) จากหน้า Conversion เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำแล้ว ทั้งนี้คุณจะตรวจสอบได้โดยใช้ Google ผู้ช่วยแท็ก และในบัญชี Google Ads โดยให้ไปที่เครื่องมือ > Conversion > เลือก Conversion > หน้าเว็บ ไปที่ลิงก์หน้าเว็บแล้วดูว่ามีแท็กเดิมอยู่หรือไม่ หากมี ให้นำออก แล้วเก็บเอาไว้เฉพาะแท็กทั่วเว็บไซต์*

*มีผลเฉพาะเมื่อใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ (gTag) หรือ Google Tag Manager หากใช้ Google Analytics ที่ลิงก์กับตัวเลือก Google Ads คุณจะเก็บแท็กเดิมไว้ได้

หากใช้ Google Analytics ให้ตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้ลิงก์กับ Ads อย่างถูกต้อง

เมื่อลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics กับบัญชี Google Ads ให้ตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ลิงก์กับบัญชี Google Ads ที่สร้าง Conversion เหล่านั้น หากสร้าง Conversion ในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) พร็อพเพอร์ตี้ Analytics ต้องลิงก์กับบัญชีนั้น ไม่ใช่กับบัญชีย่อยที่ใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ MCC

ตรวจสอบโดเมนหลายโดเมนหรือบัญชี Google Ads หลายบัญชี

หากคุณมีมากกว่า 1 โดเมนในบัญชี Google Ads โปรดตรวจดูว่ามีโซลูชันแท็กทั่วเว็บไซต์ในทุกโดเมน หากใช้ Google Ads ที่ลิงก์กับโซลูชัน Google Analytics ให้ดูว่าคุณลิงก์บัญชี/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ทั้งหมดกับบัญชี Google Ads แล้ว

หากคุณมีบัญชี Google Ads มากกว่า 1 บัญชี ให้ดูว่าโซลูชันแท็กทั่วเว็บไซต์ครอบคลุม Conversion ทั้งหมดในแต่ละบัญชี อาจเป็นไปได้ว่า Google Analytics ไม่ได้ลิงก์กับทุกบัญชี หรือคุณมีโดเมนหลายโดเมน โดยบางโดเมนมีแท็กทั่วเว็บไซต์ ขณะที่บางโดเมนไม่มี

ตรวจสอบโดเมนของหน้า Conversion

หน้า Conversion จะต้องเป็นโดเมนเดียวกันกับหน้า Landing Page ของโฆษณา ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องติดตั้งใช้งานการติดตามผลแบบข้ามโดเมน (วิธีการสำหรับ gTag สำหรับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads วิธีการสำหรับ Google Analytics วิธีการสำหรับ Google Tag Manager) ลองดูว่ามีรูปแบบ เช่น โดเมน เส้นทาง หรือโดเมนย่อยอื่นหรือไม่ โดยเราจะแยกความแตกต่างได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

  • โดเมนเดียวกับหน้า Landing Page: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
  • โดเมนของคุณ แต่ไม่เหมือนกับหน้า Landing Page: คุณต้องการโซลูชันข้ามโดเมน
  • โดเมนของบุคคลที่สาม: จะไม่ทำงานในระยะยาว เว้นแต่ว่าบุคคลที่สามตั้งใจจะติดตั้งแท็กทั่วเว็บไซต์

ตรวจสอบว่ายังมีคุกกี้อยู่ในหน้า Conversion หรือไม่

เพื่อให้วัด Conversion ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ GCLID และ AUID ที่บันทึกในคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งในหน้า Landing Page จะต้องมีอยู่ในเบราว์เซอร์และหน้า Conversion เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ คุกกี้จึงต้องมีอยู่ในเบราว์เซอร์เมื่อลูกค้าทำ Conversion ตรวจสอบกับทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะไม่ลบคุกกี้ก่อนที่ลูกค้าจะไปที่หน้า Conversion (ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบ Conversion และตรวจดูว่าระบบจะแนบ GCLID และ AUID กับคุกกี้หรือไม่)

ตรวจดูว่าคุณไม่ได้นำส่วน JavaScript ของแท็กออก

การใช้แท็ก <img> (หรือที่เรียกว่าการใช้งานพิกเซลเท่านั้น) อาจส่งผลกระทบต่อการติดตามในบางเบราว์เซอร์ อย่าลืมใช้แท็กทั่วเว็บไซต์ JavaScript แบบเต็มในเว็บไซต์

อย่าเริ่มการทำงานของเครื่องมือวัด Conversion จากภายใน iframe

อย่าใช้แท็กที่มีอยู่ (เช่น แท็ก Floodlight หรือโซลูชันการติดตามอื่นๆ) เพื่อใช้งานแท็กเครื่องมือวัด Conversion (หรือที่เรียกว่าการผูกหลายแท็กไว้กับแท็กเดียว) แท็กเหล่านี้จะเริ่มทำงานจากโดเมนอื่น ดังนั้นคุกกี้ที่ใช้งานจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง

อย่าลืมตรวจสอบทุกขั้นตอนข้างต้นในทุกเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่)

หากแคมเปญ Google Ads ส่งการเข้าชมไปยังโดเมนเว็บไซต์ต่างๆ กัน และ/หรือคุณมีเว็บไซต์เหล่านั้นในเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรติดตั้งแท็กทั่วเว็บไซต์ในแต่ละเว็บไซต์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบทุกขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเอกสารเพื่อให้ Conversion ทั้งหมดจะได้รับการวัดผลอย่างถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว