Felsöka webbplatstäckande taggning

För att mätningen av dina Google Ads-kampanjer ska bli så korrekt som möjligt bör du använda en webbplatstäckande tagg som kan placera cookies på samma domän som webbplatsen (kallas för ursprungsplatsens cookie). Om du har aktiverat automatisk taggning kan dessa ursprungsplatsens cookies lagra GCLID-parametern (Googles klickidentifierare") och AUID-parametern (annonsörens användar-id) när ett klick sker. Dessa cookies lagrar en unik identifierare för en användare eller det annonsklick som ledde användaren till webbplatsen. När samma taggar sedan aktiveras på konverteringssidan används den lagrade GCLID-och AUID-parametern för att mäta konverteringarna på rätt sätt.

Om du redan har implementerat en av våra webbplatstäckande tagglösningar (global webbplatstagg (gTag), Google Taggstyrning eller Google Analytics) och ditt konto fortfarande flaggas kan du följa stegen nedan för att säkerställa att dina konverteringar mäts korrekt.

Kontrollera att du har aktiverat automatisk taggning

För att konverteringarna ska mätas korrekt behöver du aktivera automatisk taggning i ditt Google Ads-konto. På så sätt kan Google automatiskt lägga till GCLID- och AUID-parametern på din målsida när någon klickar på en annons. Parametern lagras sedan i en förstapartscookie som implementeras via en av våra webbplatstäckande tagglösningar. Se anvisningar här. Du kan också kontrollera att den automatiska taggningen fungerar genom att följa dessa anvisningar.

Automatisk taggning fungerar med ValueTrack-parametrar. Läs denna artikel om du behöver lägga till ytterligare parametrar i din webbadress.

Kontrollera att alla sidor innehåller en webbplatstäckande tagg som aktiveras

Du måste implementera en webbplatstäckande tagg på alla målsidor för att samla in GCLID-parametern och lagra den i en förstapartscookie. Om vissa målsidor inte innehåller någon webbplatstäckande tagg går det inte att spåra vissa klick som leder till dem. Klicka på Målsidor på sidmenyn till vänster för att kontrollera vilka målsidor som används i dina annonser.

Du kan titta på kompatibilitetsfrekvensen för konverteringsspårning för att se den uppskattade procentandelen av klick där konverteringar kan spåras med ursprungsplatsens cookie på målsidan, vilket är det mest exakta sättet att spåra konverteringar. En frekvens som är lägre än 100 % innebär att vissa av dina konverteringar inte spåras i vissa webbläsare. Du kan läsa mer i Förstå kompatibilitetsfrekvensen för konverteringsspårning.

Glöm inte att aktivera konverteringslänkning om du använder Google Taggstyrning

Taggen för konverteringslänkning används för att lagra klickdata i förstapartscookies som har koppling till din domän. Denna funktion gör att konverteringarna mäts effektivt. Använd en tagg för konverteringslänkning på alla sidor där besökarna kan hamna efter att de klickat på en annons eller kampanj. Vi rekommenderar att du aktiverar taggen för konverteringslänkning på alla sidor.

Kontrollera om det finns tidigare taggar på konverteringssidorna

Se till att du har tagit bort alla äldre taggar (gamla taggar för Google Ads-konverteringsspårning eller gamla Floodlight-taggar) från dina konverteringssidor så att konverteringarna inte räknas dubbelt. Du kan kontrollera detta i Google Tag Assistant, eller välja Verktyg > Konverteringar > Välj en konvertering > Webbsidor i ditt Google Ads-konto. Klicka på webbsideslänken och kontrollera om det finns några gamla taggar. Ta i så fall bort dem och behåll bara den webbplatstäckande taggen*.

*Gäller endast om du använder en global webbplatstagg (gTag) eller Google Taggstyrning. Om du har länkat Google Analytics till Google Ads kan du behålla den äldre taggen.

Om du använder Google Analytics kontrollerar du att egendomarna är korrekt länkade till annonserna

När du länkar Analytics-egendomar till ditt Google Ads-konto bör du se till att Analytics-egendomarna är länkade till det Google Ads-konto där konverteringarna skapas. Om konverteringar skapas i ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC) måste Analytics-egendomarna länkas till detta konto i stället för till de underordnade konton som använder dessa MCC-konverteringsåtgärder.

Kontrollera om det finns flera domäner eller flera Google Ads-konton

Om du har fler än en domän i ditt Google Ads-konto bör du se till att det finns en webbplatstäckande tagglösning på dem alla. Om du har länkat Google Ads till Google Analytics bör du kontrollera att du har länkat alla Google Analytics-konton/Google Analytics-visningar till ditt Google Ads-konto.

Om du har fler än ett Google Ads-konto bör du se till att alla konverteringar i konton omfattas av en webbplatstäckande tagglösning. Google Analytics har kanske inte länkats till alla konton, eller så kanske du har flera domäner varav vissa innehåller webbplatstäckande taggar och andra inte.

Kontrollera konverteringssidornas domän

Konverteringssidan måste finnas på samma domän som målsidan för annonsen. I annat fall behöver du implementera spårning över flera domäner (se anvisningar för gTag för Google Ads-konverteringsspårninganvisningar för Google Analytics, anvisningar för Google Taggstyrning). Kontrollera om det finns ett mönster, till exempel en annan domän, sökväg eller underdomän. Det finns tre olika situationer där detta kan förekomma:

  • Samma domän som målsidan: Du behöver inte ändra något.
  • Din domän, men inte samma som målsidans: Kunden behöver en lösning över flera domäner.
  • Tredjepartsdomän: Detta fungerar inte på lång sikt om inte tredje part är villig att implementera webbplatstäckande taggar.

Kontrollera att cookies fortfarande är tillgängliga på konverteringssidorna

För att konverteringarna ska mätas korrekt måste de GCLID- och AUID-parametrar som lagras i ursprungsplatsens cookies på dina målsidor vara tillgängliga i webbläsaren på konverteringssidorna också. Detta förutsätter att cookies är tillgängliga i webbläsaren när kunderna konverterar. Kontakta utvecklingsteamet för att se till att din webbplats inte raderar cookies innan kunderna når konverteringssidorna. (Du kan använda utvecklarverktygen för att testa konverteringar och kontrollera om GCLID- och AUID-parametern sparas i en cookie.)

Kontrollera att du inte har tagit bort JavaScript-avsnittet i taggen

Användning av <img>-taggen (pixelbaserad implementering) kan påverka spårningen i vissa webbläsare. Se därför till att du använder hela den webbplatstäckande JavaScript-taggen på din webbplats.

Aktivera inte konverteringsspårning inifrån en iframe

Använd inte befintliga taggar (till exempel Floodlight-taggar eller andra spårningslösningar) för att implementera taggen för konverteringsspårning (så kallad seriekoppling). Dessa taggar aktiveras från en annan domän och de cookies som implementeras betraktas inte som förstapartscookies.

Följ alla steg ovan på alla dina webbplatser (inräknat din mobilwebbplats)

Om dina Google Ads-kampanjer skickar trafik till olika webbplatsdomäner och/eller du har mobilversioner av dessa webbplatser är det viktigt att du installerar webbplatstäckande taggar korrekt på dem alla. Tänk också på att följa alla steg i detta dokument för att säkerställa att alla konverteringar mäts korrekt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt