Riešenie problémov so značkovaním celého webu

Na dosiahnutie najpresnejších meraní kampaní v službe Google Ads používajte celowebovú značku, ktorá bude môcť nastaviť súbory cookie na rovnakej doméne ako váš web (nazývajú sa súbory cookie hostiteľskej domény). Ak máte aktivované automatické značkovanie, tieto súbory cookie hostiteľskej domény budú môcť po kliknutí uložiť parametre GCLID (identifikátor kliknutia Google) a AUID (identifikátor inzerenta).Tieto súbory cookie ukladajú jedinečný identifikátor používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web. Keď sa potom spustia rovnaké značky na stránke konverzie, na správne meranie konverzií sa použijú uložené parametre GCLID a AUID.

Ak ste už implementovali niektoré z našich riešení celowebovej značky (t. j. globálna značka webu (gTag), Správca značiek Google alebo Google Analytics) a váš účet je napriek tomu nahlásený, podľa nasledujúcich pokynov zabezpečte správne meranie konverzií.

Skontrolujte, či máte povolené automatické značkovanie

Ak chcete presne merať konverzie, vo svojom účte Google Ads musíte povoliť automatické značkovanie. Googlu to umožní po kliknutí na reklamu automaticky pridať na vašu vstupnú stránku parametre GCLID a AUID, ktoré budú potom uložené v súbore cookie hostiteľskej domény nasadenom jedným z našich riešení značkovania celého webu. Pokyny nájdete tu. Funkčnosť automatického značkovania môžete skontrolovať aj podľa týchto pokynov.

Automatické značkovanie je kompatibilné s parametrami ValueTrack. Ak potrebujete pridať do webovej adresy ďalšie parametre, prečítajte si tento článok.

Skontrolujte, či sa na všetkých vašich stránkach spúšťa celowebová značka

Na všetkých vstupných stránkach je potrebné riešenie sledovania celého webu, aby sa získaval parameter GCLID a ukladal sa do súboru cookie hostiteľskej domény. Ak niektoré vstupné stránky neobsahujú celowebovú značku, niektoré kliknutia vedúce k týmto stránkam nemožno sledovať. Ak chcete skontrolovať, ktoré vstupné stránky sa vo vašich reklamách používajú, v ponuke stránok vľavo kliknite na Vstupné stránky.

Ak chcete zistiť odhadované percento kliknutí, pri ktorých sa konverzie dajú sledovať pomocou súboru cookie hostiteľskej domény na vstupnej stránke (ide o najpresnejší spôsob sledovania konverzií), pozrite si pomer kompatibility sledovania konverzií. Pomer nižší ako 100 % znamená, že niektoré konverzie sa v niektorých prehliadačoch nesledujú. Viac sa dozviete v článku Vysvetlenie pomeru kompatibility sledovania konverzií.

Ak používate Správcu značiek Google, nezabudnite aktivovať prepájač konverzií

Značka prepájača konverzií sa používa na ukladanie údajov o kliknutiach do súborov cookie hostiteľskej domény pridružených k vašej doméne. Vďaka tomu môžete efektívne merať konverzie. Značku prepájača konverzií nasaďte na všetky stránky, na ktoré môžu byť návštevníci presmerovaní po kliknutí na reklamu alebo promo. Odporúčame spúšťať značku prepájača konverzií na všetkých stránkach.

Skontrolujte predchádzajúce značky na vašich stránkach konverzie

Uistite sa, že ste zo svojich stránok konverzie odstránili všetky staršie značky (t. j. staré sledovanie konverzií v službe Google Ads alebo staré značky Floodlight), aby ste sa vyhli dvojitému započítavaniu. Môžete to skontrolovať pomocou nástroja Google Tag Assistant. Vo svojom účte Google Ads prejdite na možnosti Nástroje > Konverzie > vyberte konverziu > Webové stránky. Prejdite na odkaz na webovú stránku a skontrolujte, či tam sú staré značky. Ak áno, odstráňte ich a ponechajte len celowebovú značku*.

* Platí iba vtedy, ak používate globálnu značku webu (gTag) alebo Správcu značiek Google. Ak používate možnosť prepojenia účtu Google Analytics s účtom Google Ads, starú značku môžete ponechať.

Ak používate Google Analytics, skontrolujte, či sú vlastníctva správne prepojené s účtom Ads

Pri prepájaní vlastníctiev účtu Analytics s účtom Google Ads sa uistite, že vlastníctva účtu Analytics sú prepojené s tým účtom Google Ads, v ktorom boli konverzie vytvorené. Ak boli konverzie vytvorené v účte správcu Google Ads (MKC), vlastníctva účtu Analytics musia byť prepojené s týmto účtom, a nie s podradenými účtami používajúcimi tieto konverzné akcie MKC.

Skontrolujte viaceré domény alebo viaceré účty Google Ads

Ak máte v účte Google Ads viacero domén, uistite sa, že v každej z nich máte riešenie celowebovej značky. Ak používate riešenie prepojenia účtu Google Ads s účtom Google Analytics, účet Google Ads prepojte so všetkými účtami a zobrazeniami účtu Google Analytics.

Ak máte viacero účtov Google Ads, skontrolujte, či sú všetky konverzie vo všetkých účtoch pokryté riešením celowebovej značky. Je možné, že služba Google Analytics nie je prepojená so všetkými účtami, prípadne máte viacero domén, pričom niektoré z nich obsahujú celowebové značky a niektoré nie.

Skontrolujte domény stránok konverzie

Stránka konverzie musí byť v rovnakej doméne ako vstupná stránka reklamy, inak budete musieť implementovať sledovanie viacerých domén (pokyny na sledovanie konverzií v službe Google Ads pomocou značky gTag, pokyny pre Google Analytics, pokyny pre Správcu značiek Google). Skúste nájsť spoločnú charakteristiku, napr. inú doménu, cestu alebo subdoménu. Rozlišujeme tri prípady:

  • rovnaká doména ako vstupná stránka: nie je potrebná žiadna zmena;
  • doména zákazníka odlišná od vstupnej stránky: zákazník potrebuje riešenie pre viaceré domény;
  • doména tretej strany: dlhodobo to nebude fungovať, pokiaľ príslušná tretia strana nechce implementovať celowebové značky.

Skontrolujte, či sú na stránkach konverzie stále k dispozícii súbory cookie

Na presné meranie konverzií musia byť parametre GCLID a AUID uložené v súboroch cookie hostiteľskej domény na vstupných stránkach k dispozícii v prehliadači aj na vašich stránkach konverzie. Súbory cookie preto musia byť k dispozícii v prehliadači, keď zákazník uskutoční konverziu. So svojím tímom vývojárov sa uistite, že váš web súbory cookie neodstráni, skôr než sa zákazník dostane na stránky konverzie. (Pomocou nástrojov pre vývojárov môžete otestovať konverzie a skontrolovať, či sa parametre GCLID a AUID uložia do súboru cookie.)

Skontrolujte, či ste neodstránili časť značky využívajúcu kód JavaScript

Použitie značky <img> (známa aj ako implementácia typu Iba pixely) môže ovplyvniť sledovanie v niektorých prehliadačoch. Na svojom webe preto používajte kompletnú celowebovú značku využívajúcu kód JavaScript.

Zrušte spúšťanie sledovania konverzií v rámci prvku iframe

Nepoužívajte existujúce značky (napr. značky Floodlight alebo iné riešenia sledovania) na nasadenie značky sledovania konverzií (známe aj ako podmienené spájanie značiek). Tieto značky sa budú spúšťať z inej domény, a preto sa nimi nasadené súbory cookie nebudú považovať za súbory cookie hostiteľskej domény.

Skontrolujte všetky kroky uvedené vyššie na všetkých vašich weboch (vrátane mobilného webu)

Ak vaše kampane Google Ads smerujú návštevnosť do rôznych domén webov a/alebo máte mobilné verzie týchto webov, je dôležité správne nainštalovať celowebové značky na všetkých vašich weboch. Skontrolujte tiež všetky kroky uvedené v tomto dokumente, aby sa presne merali všetky konverzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory