Отстраняване на неизправности с маркирането за целия сайт

За най-точно измерване на кампаниите Ви в Google Ads уверете се, че използвате маркер за целия сайт, който ще може да задава „бисквитки“ от домейна на сайта Ви (т.нар. „бисквитки“ на посещавания домейн). Ако сте активирали автоматично маркиране, тези „бисквитки“ на посещавания домейн ще могат да съхраняват параметрите „идентификатор на Google за кликване“ (GCLID) и „идентификационен номер на потребителя за рекламодателя“ (AUID), след като се осъществи кликване. Те съхраняват уникален идентификатор за потребител или кликването върху рекламата, довело потребителя на сайта Ви. След това, когато същите маркери се задействат на страницата за реализация, тя ще използва съхранените GCLID и AUID, за да измерва правилно реализациите.

Ако вече сте приложили някое от решенията ни за маркер за целия сайт (като например общ маркер на сайта (gTag), Мениджър на маркери на Google или Google Анализ с помощта на общ маркер на сайта), но профилът Ви продължава да се сигнализира, изпълнете следните стъпки, за да се уверите, че реализациите Ви се измерват точно.

Проверете дали сте активирали автоматичното маркиране

За да измервате точно реализациите, трябва да активирате автоматично маркиране в профила си в Google Ads. Това ще позволи на Google автоматично да добави параметрите GCLID и AUID към целевата Ви страница, след като се осъществи кликване върху реклама, което ще бъде запазено в „бисквитка“ на посещавания домейн, използвана от някое от решенията ни за маркиране за целия сайт. Инструкции тук. Можете да проверите дали автоматичното маркиране действително работи и като изпълните тези инструкции.

Автоматичното маркиране е съвместимо с параметрите на ValueTrack. Ако трябва да добавите допълнителни параметри към URL адреса си, прочетете тази статия.

Проверете дали маркер за целия сайт се задейства на всичките Ви страници

Необходимо е решение за проследяване за целия сайт на всички страници, за да се събере GCLID и да се съхранява в „бисквитка“ на посещавания домейн. Ако някои целеви страници не съдържат маркер за целия сайт, някои кликвания, водещи до тях, не могат да бъдат проследени. За да проверите кои целеви страници се използват в рекламите Ви, кликнете върху „Целеви страници“ в лявото странично меню.

Можете да разгледате „процента на съвместимост за проследяването на реализациите“, за да видите прогнозния процент кликвания, при които реализациите могат да бъдат проследявани с „бисквитки“ на посещавания домейн на целевата страница, което е най-точният начин за проследяване на реализациите. Процент под 100% означава, че някои от реализациите Ви не се проследяват в някои браузъри. Също така, ако използвате наследени маркери, в отчета може да видите, че трябва да надстроите маркерите си до общ маркер на сайта или да използвате Мениджър на маркери на Google. Можете да научите повече, като прочетете Разясняване на процента на съвместимост за проследяването на реализациите.

Активирайте инструмента за свързване на реализации, ако използвате Мениджър на маркери на Google

Маркерът на инструмента за свързване на реализации се използва за съхраняване на данни за кликвания в „бисквитките“ на посещавания домейн, свързани с домейна Ви. Тези функции помагат да се гарантира ефективното измерване на реализациите. Разположете маркер на инструмента за свързване на реализации на всяка страница, на която може да се озоват посетители, след като кликнат върху реклама или промоция. Препоръчително е маркерът на инструмента за свързване на реализации да се задейства на всички страници.

Проверете за наследени маркери на страниците си за реализация

Уверете се, че сте премахнали всички наследени маркери (като например стари маркери на Google Ads за проследяване на реализациите или стари маркери на Floodlight) от страниците за реализация, за да се избегне двойно преброяване. За да проверите това, можете да използвате Google Помощник за маркери. В профила си в Google Ads отворете Инструменти > Реализации > Изберете реализация > Уеб страници. Отворете връзката на уеб страницата и проверете дали има стари маркери. Ако е така, премахнете ги и запазете само маркера за целия сайт (например общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google)*.

* Ако използвате опцията за свързване на Google Анализ и Google Ads, можете да запазите наследения маркер Analytics.js, но трябва да настроите Google Анализ посредством общ маркер на сайта.

Ако използвате Google Анализ, уверете се, че собственостите са свързани правилно с Google Ads

Когато свързвате собствености в Google Анализ с профила си в Google Ads, уверете се, че това става, където са създадени реализациите. Ако реализациите са създадени в профил на мениджър в Google Ads (МКЦ), собственостите в Google Анализ трябва да бъдат свързани с този профил, а не с дъщерните профили, които използват намиращите се в МКЦ действия, водещи до реализация.

Проверете за няколко домейна или няколко профила в Google Ads

Ако имате повече от един домейн в профила си в Google Ads, уверете се, че във всеки от тях имате решение за маркиране за целия сайт. Ако използвате решението за свързване на Google Ads и Google Анализ, уверете се, че сте свързали всички профили/показвания в Google Анализ в профила си в Google Ads.

Ако имате повече от един профил в Google Ads, уверете се, че всички реализации във всеки профил са обхванати от решение за маркер за целия сайт. Възможно е Google Анализ да не е свързан с всички профили или да имате няколко домейна, някои от които съдържат маркери за целия сайт, докато други – не.

Проверете домейна на страниците за реализация

Страницата за реализация трябва да има същия домейн като целевата страница на рекламата. В противен случай трябва да приложите кръстосано проследяване на домейни (инструкции за проследяване на реализациите с gTag за Google Ads, инструкции за Google Анализ, инструкции за Мениджър на маркери на Google). Опитайте да видите дали има модел, напр. различен домейн, път или поддомейн. Можем да разграничим три случая:

  • Домейнът и целевите страници са едни и същи: Не е необходима промяна
  • Домейн на клиент, но не същият като целевата страница: Клиентът има нужда от решение за проследяване между домейни
  • Домейн на трета страна: Това не е подходящо в дългосрочен план, освен ако третата страна е склонна да приложи маркери за целия сайт.

Проверете дали „бисквитките“ все още са налице на страниците за реализация

За да измервате точно реализациите, параметрите GCLID и AUID, записани в „бисквитките“ на посещавания домейн на целевите страници, трябва да бъдат налице и в браузъра на страниците Ви за реализация. За тази цел „бисквитките“ трябва да са налице в браузъра, когато клиент извършва реализация. Обърнете се към екипа си за програмиране, за да се уверите, че „бисквитките“ не се изтриват от сайта Ви, преди клиентите да стигнат до страниците за реализация (можете да използвате Инструментите за програмисти, за да тествате реализациите и да проверите дали GCLID ще бъде предаван чрез URL адреса и съхраняван в „бисквитка“).

Проверете дали не сте премахнали частта за JavaScript от маркера си

Използването на маркер <img> (познато още като внедряване от типа „само пиксели“) може да окаже въздействие върху проследяването в определени браузъри, затова уверете се, че използвате пълния маркер за целия сайт за JavaScript на уебсайта си.

Не задействайте проследяването на реализациите от вътрешността на вложена рамка

Не ги поставяйте във вложени рамки, тъй като това може да затрудни точното измерване. Вложени рамки може да се използват, когато на страницата Ви има вградени формуляри или портали за плащане/вход. Маркерите, внедрени във вложени рамки, може също да изискват актуализиране на настройките за SameSite, както е описано в публикацията в блога на Chrome, с която се съобщава въвеждането на новите изисквания през 2020 г.

Не използвайте съществуващи маркери (например маркери на Floodlight или други решения за проследяване) за внедряването на маркера за проследяване на реализациите (познато още като „верижно свързване“). Тези маркери ще се задействат от друг домейн и затова внедрените им „бисквитки“ няма да се считат за бисквитки на посещавания домейн.

Не забравяйте да проверите всички стъпки по-горе във всичките си сайтове (включително мобилния сайт)

Ако кампаниите Ви в Google Ads изпращат трафик към различни домейни на сайтове и/или имате мобилна версия на тези сайтове, важно е във всички сайтове да инсталирате правилно маркери за целия сайт. Също така проверете всички стъпки, описани в тези статии, за да се уверите, че всички реализации се измерват точно.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си