Отстраняване на неизправности с маркирането в целия сайт

За най-точно измерване на кампаниите Ви в Google Ads, уверете се, че използвате маркер в целия сайт, който ще може да задава „бисквитки“ от домейна на сайта Ви (т.нар. „бисквитки“ на посещавания домейн). Ако сте активирали автоматичното маркиране, тези „бисквитки“ на посещавания домейн ще могат да съхраняват параметъра GCLID, след като се осъществи кликване. След това, когато същите маркери се задействат на страницата за реализация, тя ще използва съхранения GCLID, за да измерва правилно реализациите.

Ако вече сте приложили някое от решенията ни за маркер в целия сайт (т.е. Общ маркер на сайта (gTag), Мениджър на маркери на Google или Google Анализ), но профилът Ви още се сигнализира, изпълнете следните стъпки, за да се уверите, че реализациите Ви се измерват точно.

Проверете дали сте активирали автоматичното маркиране

За да измервате точно реализациите, трябва да активирате автоматичното маркиране в профила си в Google Ads. Това ще позволи на Google автоматично да добави параметъра GCLID към целевата Ви страница, след като се осъществи кликване върху реклама, което ще бъде запазено в „бисквитка“ на посещавания домейн, използвана от някое от решенията ни за маркиране в целия сайт. Инструкции тук. Можете да проверите дали автоматичното маркиране действително работи и като изпълните тези инструкции.

Автоматичното маркиране е съвместимо с параметрите на ValueTrack. Ако трябва да добавите допълнителни параметри към URL адреса си, прочетете тази статия.

Проверете за предишни маркери на страниците си за реализация

Уверете се, че сте премахнали всички предишни маркери (т.е. стари маркери на Google Ads за проследяване на реализациите или стари маркери на Floodlight) от страниците за реализация, за да се избегне двойно преброяване. За да проверите това, можете да използвате Google Помощник за маркери. В профила си в Google Ads отворете Инструменти > Реализации > Изберете реализация > Уеб страници. Отворете връзката на уеб страницата и проверете дали има стари маркери. Ако е така, премахнете ги и запазете само маркера в целия сайт*.

*Приложимо само при използване на общия маркер на сайта (gTag) или Мениджъра на маркери на Google. Ако използвате опцията за свързване на Google Анализ и Google Ads, можете да запазите стария си маркер.

Ако използвате Мениджър на маркери на Google, не забравяйте да активирате инструмента за свързване на реализации

Маркерът на инструмента за свързване на реализации се използва за съхраняване на данни за кликвания в „бисквитките“ на посещавания домейн, свързани с домейна Ви. Тези функции помагат да се гарантира ефективното измерване на реализациите. Разположете маркер на инструмента за свързване на реализации на всяка страница, на която може да се озоват посетители, след като кликнат върху реклама или промоция. Всъщност препоръчваме да задействате маркера на инструмента за свързване на реализации на всички страници.

Проверете за няколко домейна или няколко профила в Google Ads

Ако имате повече от един домейн в профила си в Google Ads, уверете се, че във всеки от тях имате решение за маркиране в целия сайт. Ако използвате решението за свързване на Google Ads и Google Анализ, уверете се, че сте свързали всички профили/показвания в Google Анализ в профила си в Google Ads.

Ако имате повече от един профил в Google Ads, уверете се, че всички реализации във всеки профил са обхванати от решение за маркер в целия сайт. Възможно е Google Анализ да не е свързан с всички профили или да имате няколко домейна, някои от които съдържат маркери в целия сайт, докато други – не.

Проверете домейна на страниците за реализация

Страницата за реализация трябва да бъде същият домейн като целевата страница на рекламата, в противен случай трябва да приложите кръстосано проследяване на домейни (инструкции за проследяване на реализациите с gTag за Google Adsинструкции за Google Анализ, инструкции за Мениджър на маркери на Google). Опитайте да видите дали има модел, напр. различен домейн, път или поддомейн. Можем да разграничим три случая:

  • Домейнът и целевите страници са едни и същи: Не е необходима промяна
  • Домейн на клиент, но не същият като целевата страница: Клиентът има нужда от решение за проследяване между домейни
  • Домейн на трета страна: Това не е подходящо в дългосрочен план, освен ако третата страна е склонна да приложи маркери в целия сайт.

Проверете дали „бисквитките“ все още са налице на страниците за реализация

За да измервате точно реализациите, параметрите GCLID, записани в „бисквитките“ на посещавания домейн на целевите страници, трябва да бъдат налице и в браузъра на страниците Ви за реализация. За тази цел „бисквитките“ трябва да са налице в браузъра, когато клиент извършва реализация. Обърнете се към екипа си за програмиране, за да се уверите, че „бисквитките“ не се изтриват от сайта Ви, преди клиентите да стигнат до страниците за реализация (можете да използвате Инструментите за програмисти, за да тествате реализациите и да проверите дали GCLID ще бъде свързан с „бисквитка“).

Проверете дали не сте премахнали частта за JavaScript от маркера си

Използването на маркер <img> (познато още като внедряване от типа „само пиксели“) може да окаже въздействие върху проследяването в определени браузъри, затова уверете се, че използвате пълния маркер в целия сайт за JavaScript на уебсайта си.

Проверете дали всичките Ви реализации преминават през маркер в целия сайт

Ако имате повече от едно действие, водещо до реализация, уверете се, че всички преминават през маркер в целия сайт. Възможно е да използвате смесица от старо и ново (gtag.js) проследяване на реализациите или даден домейн да използва конкретно проследяване на реализациите, което не е свързано, но е в същия профил.

Проверете дали маркер в целия сайт се задейства на всичките Ви страници

Необходимо е решение за проследяване в целия сайт на всички целеви страници, за да се събере gclid и да се съхранява в „бисквитка“ на посещавания домейн. Ако някои целеви страници не съдържат маркер в целия сайт, кликванията, водещи до тях, не могат да бъдат проследени. За да проверите кои целеви страници се използват в рекламите Ви, отворете Отчети > Отчети > + (нов отчет) > Таблица и изберете „Ред“ за Целева страница и „Графа“ за Кликвания за последните 14 дни. След това можете да използвате Google Помощник за маркери, за да проверите съществуващите маркери на тези страници.

Не задействайте проследяването на реализациите от вътрешността на вложена рамка

Не използвайте съществуващи маркери (напр. маркери на Floodlight или други решения за проследяване) за внедряването на маркера за проследяване на реализациите (познато още като „верижно свързване“). Тези маркери ще се задействат от друг домейн и затова внедрените им „бисквитки“ няма да се считат за бисквитки на посещавания домейн.

Не забравяйте да проверите всички стъпки по-горе във всичките си сайтове (включително мобилния сайт)

Ако кампаниите Ви в Google Ads изпращат трафик към различни домейни на сайтове и/или имате мобилна версия на тези сайтове, важно е във всички сайтове да инсталирате правилно маркери в целия сайт. Също така проверете всички стъпки, описани в този документ, за да се уверите, че всички реализации се измерват точно.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си