Om annonsekvalitet

Med annonsekvalitet får du tilbakemelding som hjelper deg med å fokusere på å levere riktig budskap til kundene dine. Annonsestyrke har to komponenter: den samlede vurderingen som indikerer hvor effektiv en relevant annonse er, og de bestemte gjøremålene som kan forbedre kvaliteten på annonsen.

Annonsekvalitet-kolonnen

I «Annonser og utvidelser»-vinduet for en kampanje kan du se en tabell med annonsene i den aktuelle kampanjen. Én av kolonnene i tabellen viser Annonsekvalitet. Dette vises som en samlet vurdering, som for eksempel «gjennomsnittlig» eller «utmerket». Du kan klikke på denne vurderingen for å se tilbakemelding om forbedring av annonsen, og da ser du også en link til en side der du kan gjøre endringene.

Under annonseoppretting

Når du oppretter eller redigerer en annonse, kan du se en indikator for annonsekvalitet mens den lages. Denne indikatoren endres dynamisk når du fyller ut elementene til annonsen. Ved siden av indikatoren er det et sett med anbefalinger for å forbedre annonsekvaliteten.

Annonsekvalitet gjør det enklere å lage et best mulig førsteinntrykk

Tenk deg at du oppretter en responsiv søkeannonse, og du ser teksten «Gjør beskrivelsen mer unik» ved siden av indikatoren som representerer kvaliteten til annonsen. Du kan gå tilbake til beskrivelsen og endre den for å forbedre effektiviteten til annonsen dynamisk. Hvis verken indikatoren eller teksten endres, anbefales det at du går gjennom annonsen ytterligere.

Med annonsekvalitet fortsetter forbedringen av annonsene dine selv etter at annonsen er opprettet og publisert. Du kan for eksempel laste opp en rekke nye responsive søkeannonser, der overskriftene er overflødige for noen av dem. I «Annonsekvalitet»-kolonnen kan du se vurderingen «Gjennomsnittlig», med den spesifikke handlingen «Øk lengden på overskriften». Du kan utnytte tilbakemeldingen og følge de nødvendige trinnene for å endre overskriften og øke kvaliteten på annonsen din.

Vanlige problemer

Her er noen vanlige problemer og hvordan du kan løse dem for å forbedre annonsekvaliteten:

  1. Manglende annonsegruppe: Tilordne annonsen din til en annonsegruppe.
  2. Manglende søkeord i annonsegruppen: Legg til søkeord i annonsegruppen din. Den responsive søkeannonsen din vises ikke uten søkeord.
  3. Endelig nettadresse mangler: Legg til en endelig nettadresse i annonsen din.
  4. Overskrifter/beskrivelser er for like: Du må bruke forskjellige tilnærminger for overskrifter og beskrivelser, og du må legge vekt på nye aspekter av det du selger eller de forskjellige kundene du appellerer til. Hvis du legger til mer unike overskrifter og beskrivelser, kan dette føre til at du oppnår bedre resultater.
  5. Overskrifter/beskrivelser er for korte: Legg inn nok detaljer til å fange oppmerksomheten til målgruppen din.
  6. Legg til populære søkeord i overskriftene: Prøv å ta med tekst fra søkeordene dine som vises oftest i annonsegruppen din, i overskriftene dine.
  7. Legg til flere søkeord i beskrivelsene: Prøv å ta med flere søkeord i beskrivelsene for å forbedre resultatene til annonsene dine.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt