Upravljanje izvješćima o pozivima kampanja

Svim aspektima izvješća o pozivima, uključujući proširenja za pozive, proširenja za lokaciju i kampanje za pozive iz oglasa, može se upravljati na razini jednog računa.

Kako uključiti izvješća o pozivima za sve kampanje

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na lijevom navigacijskom izborniku kliknite Sve kampanje.
  3. Kliknite Postavke na izborniku stranica, a zatim kliknite karticu Postavke računa.
  4. U odjeljku "Izvješća o pozivima" odaberite Uključeno.

Izvješća o pozivima sada su dostupna za sve oglase samo za pozive, proširenja za pozive i proširenja za lokacije na vašem računu.

Kako isključiti izvješća o pozivima za sve kampanje

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na lijevom navigacijskom izborniku kliknite Sve kampanje.
  3. Kliknite Postavke na izborniku stranica, a zatim kliknite karticu Postavke računa.
  4. U odjeljku "Izvješća o pozivima" odaberite Isključeno.

Izvješća o pozivima sada su isključena za sve oglase samo za pozive, proširenja za pozive i proširenja za lokacije na vašem računu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem