Tìm hoặc tạo báo cáo vị trí cho Chiến dịch ứng dụng

Nếu đang chạy Chiến dịch ứng dụng, bạn có thể xem báo cáo về vị trí hiển thị quảng cáo của bạn.

Bài viết này giải thích cách tìm và tạo các báo cáo vị trí này trong tài khoản Google Ads của bạn.

Hướng dẫn

Cách tìm báo cáo vị trí được xác định trước

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, hãy chọn Báo cáo từ trang tổng quan, sau đó nhấp vào Báo cáo được xác định trước (Thứ nguyên) từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Khác.
 4. Nhấp vào Vị trí chiến dịch ứng dụng.
 5. Để tải báo cáo của bạn xuống, hãy chọn Tải xuống và sau đó chọn loại tệp.

Cách tạo báo cáo vị trí tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, hãy chọn Báo cáo từ trang tổng quan, rồi nhấp vào Báo cáo.
 3. Chọn biểu tượng dấu cộng bên cạnh "Tùy chỉnh", rồi nhấp vào Bảng.
 4. Trong phân đoạn "Thuộc tính", hãy chọn Vị trí chiến dịch ứng dụng hoặc nhập Vị trí chiến dịch ứng dụng trong thanh tìm kiếm.
 5. Kéo và thả Vị trí chiến dịch ứng dụng vào "Hàng".
 6. Trong phân đoạn "Hiệu suất", hãy chọn Số lần hiển thị hoặc nhập Số lần hiển thị vào thanh tìm kiếm.
 7. Kéo và thả Số lần hiển thị vào "Cột".
 8. Bạn cũng có thể thêm các bộ lọc vào báo cáo của mình bằng cách chọn Bộ lọc và các loại bộ lọc.
 9. Để tải báo cáo của bạn xuống, hãy chọn Tải xuống và sau đó chọn loại tệp.
Hiện tại, số lần hiển thị là chỉ số hiệu suất duy nhất có sẵn trong báo cáo Vị trí chiến dịch ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố