แก้ไขชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชี Google Ads

วิธีการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกเครื่องมือและการตั้งค่า
  3. คลิก Conversion ในเมนูแบบเลื่อนลง "การวัดผล"
  4. คลิกชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในแผงการนำทางด้านซ้าย
  5. คลิกชื่อชุดการกระทำที่คุณต้องการแก้ไข
  6. หากต้องการนำรายการชุดใดออก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการนำออก จากนั้นคลิกลบ​ในเมนูแบบเลื่อนลง "แก้ไข"
    หมายเหตุ: คุณจะนำชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ออกไม่ได้หากเชื่อมโยงกับแคมเปญอยู่
  7. หากต้องการสร้างชุดใหม่ ให้คลิกปุ่มบวก  เพื่อเพิ่มชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่ แล้วทำตามวิธีการที่แสดงขึ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว