Uređivanje skupova radnji konverzije

U ovom se članku objašnjava kako urediti skupove radnji konverzije na Google Ads računu.

Upute

Da biste uredili skupove radnji konverzije, slijedite korake u nastavku:

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Kliknite odjeljak Alati i postavke.
  3. U odjeljku "Mjerenja" kliknite Konverzije na padajućem izborniku.
  4. U navigacijskom oknu slijeva kliknite Skupovi radnji konverzije.
  5. Kliknite naziv skupa koji želite urediti.
  6. Da biste uklonili skup, odaberite potvrdne okvire pokraj skupova radnji konverzije koje želite ukloniti i na padajućem izborniku "Uredi" kliknite Ukloni.
    Napomena: skup radnji konverzije ne možete ukloniti ako je pridružen kampanji.
  7. Da biste izradili novi skup, kliknite gumb s plusom  i dodajte novi skup radnji konverzije i slijedite upute.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem