Postavljanje lokalne kampanje

U ovom se članku opisuje kako izraditi lokalnu kampanju.

Prije početka

Da biste mogli postaviti lokalnu kampanju, trebate ispuniti preduvjete za konverzije posjeta trgovini. Opcija postavljanja lokalne kampanje prikazat će se samo za račune koji zadovoljavaju te uvjete. Više informacija potražite u ovom vodiču i pitajte predstavnika računa jesu li posjeti trgovini dostupni na vašoj lokaciji.

Prije početka proučite naš vodič s najboljim primjerima iz prakse. Kampanje bi se trebale prikazivati najmanje 30 dana i ciljati deset ili više lokacija po računu (može se rasporediti na više kampanja).

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 3. Kliknite ikonu plusa a zatim odaberite Nova kampanja.
 4. U prozoru "Nova kampanja" odaberite Posjeti lokalnim trgovinama i promocije.
 5. Na sljedećoj ploči možete odabrati upotrebu Google My Businessa za odabir lokacija trgovine ili lokacija afilijacije da biste odabrali trgovine u kojima se prodaju vaši proizvodi. Kliknite izborni gumb pored željene opcije.
  • Za Google My Businessmožete odabrati sve lokacije na računu za lokalnu kampanju tako da potvrdite opciju "Upotrijebite sve lokacije na svom povezanom Google My Business računu". Možete i poništiti okvir da biste odabrali određeni podskup lokacija. Kliknite Koristi grupu lokacija da biste primijenili postojeću grupu ili Izradi novu grupu lokacija da biste ručno sastavili i imenovali postavljenu lokaciju. Te će se postavke primijeniti na vašu kampanju i spremiti kao grupa lokacija koja se može upotrebljavati više puta. Saznajte više o grupama lokacija
  • Ako odaberete "lokacije afilijacije", u prozoru "Odaberite lanac" kliknite zemlju lokacije, a zatim lanac lokacije. Možete koristiti sve lance računa ili njihov podskup.
  • Ciljanje u geografskom radijusu zaključit će se na temelju fizičkih lokacija tvrtke navedenih za vašu kampanju. Po potrebi možete izuzeti određene geografske lokacije iz kampanje.
 6. Kliknite Nastavi.
 7. Unesite naziv kampanje u polje "Naziv kampanje".
 8. Unesite tekstualne elemente oglasa, uključujući sljedeće:
  • Naslov: obavezan je, možete ih imati najviše pet. Naslov može imati najviše 30 znakova.
   • Unesite najviše pet redaka teksta da biste privukli pozornost potencijalnih kupaca. Za najbolje rezultate svaki naslov treba biti jedinstven i razlikovati se od drugih.
  • Naslov: obavezan je, možete ih imati najviše pet. Opis može imati najviše 60 znakova.
   • Unesite najviše pet redaka teksta koji opisuje vašu ponudu. 
  • Poziv na radnju: obavezan je, možete ih imati najviše pet. Poziv na radnju može imati najviše 11 znakova.
   • Unesite najviše pet redaka teksta u kojem informirate korisnike kako ostvariti interakciju s vašom tvrtkom.
  • Završni URL: obavezan je, potrebno je unijeti važeći URL.
   • Unesite URL na koji želite da oglas preusmjeri korisnike.
  • Put prikaza: nije obavezan, možete navesti dva puta
   • Unesite najviše dva retka teksta da biste dovršili URL koji će korisnici moći vidjeti na vašem oglasu. Domena mora biti ista kao domena završnog URL-a. Ako polje ostavite prazno, Google Ads će koristiti završni URL kao URL za prikaz.
  • Završni URL za mobilne uređaje: nije obavezan, URL mora biti važeći.
   • Unesite URL na koji vodite korisnike. Razmislite o tome je li ciljana web-lokacija prilagođena mobilnim uređajima.
  • Kliknite okvir Slike i logotipi da biste pretražili i prenijeli slike za oglase.
   • Da bi se kampanja prikazivala, mora imati barem jednu sliku omjera 1,91 : 1 i jedan logotip omjera 1 : 1.
  • Prihvatljive su sljedeće veličine slika i logotipa (najviše 20 po kampanji):
   • slika omjera 1.91 : 1
    • minimalna veličina: 600 x 314
    • najveća veličina datoteke: 5 MB
   • slika omjera 1 : 1
    • minimalna veličina: 314 x 314
    • najveća veličina datoteke: 5 MB
   • logotip omjera 1 : 1
    • minimalna veličina: 116 x 116
    • najveća veličina datoteke: 5 MB
  • Slike možete obrezati tako da odgovaraju razlučivosti od 1 : 1 ili 1,91 : 1. Prihvaćeni formati: jpg, png.
  • Videozapis: obavezan je, mora trajati najmanje 10 sekundi
   • Unesite važeći YouTube URL.
 9. Unesite informacije za sljedeće postavke:
  • Jezici: jezici koji ispunjavaju uvjete i koje želite ciljati svojim oglasom
  • Licitiranje: zadana je strategija licitiranja povećavanje vrijednosti konverzije, što će automatski povećati broj posjeta trgovini u okviru dnevnog proračuna.
  • Dnevni proračun: koliko ste dnevno spremni potrošiti na oglasnu kampanju. Kontaktirajte upravitelja računa za pomoć s proračunom.
  • Dodatne postavke: proširivi odjeljak u koji možete unijeti URL za praćenje ili određeni mobilni URL.
 10. Na dnu kliknite Spremi i nastavi.
 11. Vaše će kampanje sada biti spremne. Na sljedećoj stranici možete pregledati postavke kampanje. Kliknite Elementi oglasa da biste pregledali tekst i slike koje ste postavili za oglas.

Izrada dodatnih grupa oglasa

Ako imate više skupova elemenata oglasa, možete izraditi više grupa oglasa. Ovaj pristup dobro funkcionira za elemente koji predstavljaju različite teme oglasa ili bi se trebali prikazivati prema određenom rasporedu. Da biste izradili dodatne grupe oglasa:

 1. Kliknite Kampanje na izborniku stranica da biste vidjeli cjeloviti popis kampanja u Google Adsu.
 2. Na popisu kliknite naziv lokalne kampanje da biste pregledali njezin sažetak.
 3. Kliknite Grupe oglasa.
 4. Kliknite ikonu plusa da biste izradili novu grupu oglasa.
 5. Ispunite sve elemente (pogledajte gore navedene pojedinosti).
 6. Na dnu kliknite Spremi i nastavi.

Grupe oglasa mogu se po želji zakazati za pauziranje ili omogućivanje u određeno vrijeme. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje automatskih pravila

Optimizacija i licitiranje

Lokalne kampanje upotrebljavaju strategiju licitiranja za povećanje vrijednosti konverzija koja će automatski povećati broj posjeta trgovini koje vaša kampanja želi ostvariti u okviru dnevnog proračuna.

Da biste pregledali ukupnu vrijednost konverzije koju vaša kampanja ostvaruje, postavite vrijednost za radnju konverzije posjeta trgovini. Zadana je vrijednost postavljena na 1 USD, ali možete je promijeniti u odjeljku "Konverzije" u izborniku "Alati". 

Kako urediti postavke radnje konverzije posjeta trgovini

 

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Pronađite radnju konverzije posjeta trgovini koju želite urediti na popisu i kliknite naziv te radnje. Vidjet ćete postavke za radnju konverzije.
 5. Kliknite Uredi postavke.
 6. Kliknite postavku, unesite izmjene i kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak za sve preostale postavke koje trebate urediti.
  Kliknite Konverzije da biste koristili postavku "Vremenski okvir konverzije". Kliknite Konverzije nakon pregleda da biste koristili postavku "Vremenski okvir konverzije nakon pregleda".
 7. Kliknite Gotovo.

Izvješćivanje

Lokalne kampanje koriste strojno učenje za određivanje najboljeg položaja oglasa na Google pretraživačkoj mreži, Google prikazivačkoj mreži, YouTubeu i Kartama. Lokalne kampanje izvješćuju o konverzijama kao o skupnom broju za sve te kanale. U Izvješću po trgovini pogledajte posjete trgovini i druge lokalne konverzije radnjom kategorizirane po lokaciji trgovine.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem