Vytvoření místní kampaně

V srpnu 2022 začaly místní kampaně automaticky upgradovat na kampaně typu Maximální výkon. Všechny nové kampaně, jejichž optimalizace se zaměřuje na cíle v prodejně, je třeba vytvořit jako kampaně typu Maximální výkon. Po dokončení upgradu už nebude možné vytvářet nové místní kampaně. Další informace o vytváření kampaní typu Maximální výkon pro cíle v prodejně najdete v centru nápovědy.

Pomocí místních kampaní je možné propojit online reklamy s fyzickou prodejnou. Můžete ji propagovat ve výsledcích vyhledávání Google, v Mapách, na YouTube i na dalších webech.

Google Ads Tutorials: Setting up Local campaigns

Kritéria způsobilosti

Pokud chcete místní kampaně používat, musíte mít v účtu aktivní lokalitu nebo lokalitu affiliate partnera, případně mít s účtem Google Ads propojen Firemní profil.

V zájmu co nejlepšího výkonu by kampaně měly běžet nejméně 30 dní a měly by z jednoho účtu cílit alespoň na 10 lokalit (ty mohou být rozloženy do více kampaní).

Způsobilost k měření prodejů v obchodě pro místní kampaně:

 • Aby mohly místní kampaně používat nákupy v obchodě, mají momentálně vyšší požadavky na limit. V současné době proto všichni inzerenti, kteří splňují obecné požadavky na prodej v obchodě, mohou používat prodeje v obchodě v místních kampaních. Společnost Google se snaží tyto požadavky zlepšovat tak, aby je splňovalo více účtů. Další informace o měření prodejů v obchodě (pro maloobchody a restaurace)
 • Pokud se vám přehledy prodejů v obchodě už zobrazují a máte možnost optimalizovat kampaň s ohledem na prodeje v obchodě, můžete prodeje v obchodě už používat. Pokud tyto možnosti nevidíte, doporučujeme vám vyzkoušet na 45 dní místní kampaň s návštěvami prodejny, aby bylo možné vaše splnění podmínek správně posoudit. Pokud během tohoto období začnete splňovat podmínky k používání prodejů v obchodě, automaticky začnete dostávat přehledy a budete mít přístup k nabídkám.

V tomto článku se dozvíte, jak místní kampaň vytvořit.

Pokyny

1. Vytvoření místní kampaně

Vytvoření nové kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na ikonu plus a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. V zobrazeném okně vyberte možnost Návštěvy a promoakce místní prodejny.
 5. Na dalším panelu můžete zvolit, zda své prodejny vyberete pomocí Firemního profilu nebo lokalit affiliate partnerů (obchody, v nichž se prodávají vaše produkty). U vybrané možnosti aktivujte přepínač.
  • Pokud chcete při vytváření místní kampaně vybrat všechna místa ve Firemním profilu, zaškrtněte možnost „Použít všechna místa v připojeném Firemním profilu“. Jestliže chcete vybrat jen některá, zaškrtnutí políčka zrušte. Pokud plánujete použít stávající skupinu míst, klikněte na možnost Použít skupinu míst. Nebo pomocí možnosti Vytvořit novou skupinu míst požadovaná místa ručně vyberte a skupinu pojmenujte. Skupina se uplatní v rámci kampaně a uloží se, takže ji budete moci použít i příště. Další informace o skupinách míst
  • V případě lokalit affiliate partnerů vyberte existující skupinu míst nebo vytvořte novou. Pokud chcete vytvořit skupinu obsahující všechna místa v rámci řetězce, použijte volbu Vybrat podle řetězce (po uložení může trvat několik minut, než se místa synchronizují). Pokud má skupina obsahovat jen některá místa z řetězce, použijte možnost Vybrat podle konkrétních míst.
  • Geografický okruh cílení se odvodí z fyzické adresy firmy uvedené v kampani. V případě potřeby můžete některé zeměpisné oblasti z kampaně vyloučit.
 6. Klikněte na Pokračovat.

2. Nastavení místní kampaně

Nastavení kampaně

 1. Do pole Název kampaně zadejte název.
 2. Vytvořte textové podklady reklamy:
Podklad Povinný nebo nepovinný Popis
Nadpis Povinný Až pět řádků, které upoutají pozornost potenciálních zákazníků. Je vhodné uvést odlišné, jedinečné nadpisy, aby měly co největší efekt. Povolený počet znaků: 30.
Popis Povinný Až pět řádků, ve kterých shrnete svou nabídku. Povolený počet znaků: 60.
Výzva k akci Povinná Až pět řádků textu, který uživatele vybídne k interakcím s vaší firmou. Povolený počet znaků: 11.
Cílová URL Povinná Adresa URL, na kterou budou uživatelé z reklamy přesměrováni. Musí být platná.
Zobrazovaná cesta Nepovinná

Až dva řádky, které doplní adresu URL zobrazenou v reklamě. Doména musí být stejná jako cílová URL. Pokud toto pole ponecháte prázdné, použije služba Google Ads jako viditelnou URL vaši cílovou URL.

*Můžete uvést 2 cesty

Cílová URL pro mobilní zařízení Nepovinná Adresa URL, na kterou mají být uživatelé přesměrováni. Doporučujeme ji optimalizovat pro mobily. Musí se jednat o platnou URL.
 1. Klikněte na Obrázky a loga. Vyhledejte a nahrajte obrázky, které chcete v reklamách použít. Kampaň se spustí jen tehdy, pokud bude obsahovat alespoň jeden obrázek s poměrem stran 1,91:1 a jedno logo 1:1. Povolené velikosti obrázků a log (maximálně 20 na kampaň):
Poměr stran obrázku Minimální velikost Maximální velikost souboru
1,91:1 600 × 314 5 MB
1:1 314 × 314 5 MB
1:1 (obrázek loga) 116 × 116 5 MB

Obrázky můžete oříznout na poměr stran 1:1 nebo 1,91:1. Povolené formáty: JPG, PNG.

 1. Přidejte video. Video je povinné a musí mít alespoň deset sekund.
  • Zadejte platnou adresu URL YouTube.
 2. Nyní zadejte informace do těchto polí:
  • Jazyky: Podporované jazyky, na které chcete reklamou cílit.
  • Nabídky: Jako výchozí je nastavena strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverze, která se automaticky snaží dosáhnout co největší hodnoty konverzí v rámci vašeho průměrného denního rozpočtu. Pokud zvolíte pouze jednu konverzní akci, například návštěvy prodejny, budou nabídky určovány tak, abyste získali co nejvíce konverzí při vámi stanovené hodnotě konverze. V takovém případě funguje nabízení cen stejně jako u strategie Maximalizovat konverze.
  • Průměrný denní rozpočet: Kolik jste ochotni za reklamní kampaň utratit za den. Více informací o rozpočtech získáte od svého správce účtu.
  • Další nastavení: Tuto část lze rozbalit a nastavit v ní měření nebo konkrétní mobilní adresu URL.
 3. Dole klikněte na Uložit a pokračovat.
 4. Kampaň je připravena. Její nastavení si můžete ještě jednou prohlédnout na další stránce. Kliknutím na Reklamní podklady zobrazíte text a obrázky, které jste pro reklamu nastavili.

Propojení s místním zdrojem produktů

Můžete také propagovat produkty a služby dostupné na jednotlivých místech. Kampaň lze s místním zdrojem produktů propojit tímto postupem. Nejprve ale budete muset v části Firemní údaje vytvořit místní zdroj produktů.

 1. Podle výše uvedeného postupu vytvořte místní kampaň.
 2. Přejděte do dolní části nastavení a rozbalte sekci Další nastavení.
 3. Rozbalte Zdroj produktů a zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 4. Vyberte zdroj produktů.
  • Google Ads (místní zdroj produktů): V případě této možnosti můžete vybrat místní zdroj produktů, který jste vytvořili ve firemních údajích.
  • Merchant Center (místní zdroj produktů): Touto volbou připojíte ke kampani místní produkty z účtu služby Merchant Center. (Tuto možnost mohou zatím využívat jen někteří uživatelé Google Ads. Brzy ale bude zpřístupněna všem.)
   • Vyberte účet Merchant Center.
   • Zadejte nebo vložte seznam ID produktů z vybraného účtu a klikněte na možnost Přidat produkty.
   • Přetažením seřaďte ID tak, aby odpovídala pořadí, v jakém se mají zobrazovat reklamy na příslušné produkty.
Aby kampaň mohla reklamy zobrazovat, je třeba vybrat alespoň 5 produktů na prodejnu. Doporučujeme vybrat 5–10 produktů.

3. Vytvoření dalších reklamních sestav

Pokud máte více než jednu sadu podkladů, můžete vytvořit více reklamních sestav. Tento přístup funguje dobře u podkladů, které představují různé motivy kreativ, a také u těch, které by se měly zobrazovat v rámci specifického rozvrhu. Po vytvoření místní kampaně můžete přidat další reklamní sestavy.

Vytvoření reklamních sestav

 1. V nabídce stránek klikněte na Kampaně. Zobrazí se seznam všech kampaní, které v Google Ads máte.
 2. V něm klikněte na název místní kampaně, do které chcete přidat reklamní sestavy.
 3. Klikněte na Reklamní sestavy.
 4. Novou reklamní sestavu vytvoříte kliknutím na ikonu plus .
 5. Vyplňte všechny podklady (viz podrobnosti výše).
 6. Dole klikněte na Uložit a pokračovat.
Můžete vytvořit automatická pravidla, která reklamní sestavy v určitých časech pozastaví nebo aktivují.

4. Optimalizace nabídek

Místní kampaně používají strategii nabídek Maximalizovat hodnotu konverze. Tato strategie se automaticky snaží v kampani maximalizovat hodnotu konverze z prodejů v obchodě, návštěvy prodejny, kliknutí na tlačítko pro volání nebo vyhledání trasy při dodržení průměrného denního rozpočtu.

Pokyny pro konverzní nabídky

Dostupnost konverzních akcí může záviset na vašem účtu nebo kampani.

 • Pokud je místní kampaň způsobilá k vytváření přehledů nákupů v obchodě, při vytváření nové místní kampaně bude výchozím cílem optimalizace prodejů v obchodě (nabídky). Pokud raději chcete optimalizovat typ konverzí, můžete přejít na návštěvy prodejny. To uděláte zrušením zaškrtnutí políčka Prodeje v obchodě a kliknutím na Návštěvy prodejny. Upozorňujeme, že nelze současně vybrat obě konverzní akce (nákupy v obchodě a návštěvy prodejny). Další informace o měření prodejů v obchodě (pro maloobchody a restaurace)
 • Pokud v účtu měříte návštěvy prodejny, ale nesplňujete podmínky pro prodeje v obchodě, budou v místních kampaních automaticky povoleny nabídky pro návštěvy prodejny. Další informace o zobrazování konverzí z návštěv prodejny
 • Pokud neměříte ani návštěvy prodejny, ani prodeje v obchodě, můžete v místních kampaních používat nabídky pro místní akce (kliknutí na tlačítko pro volání, vyhledání trasy nebo kombinace obou možností). Další informace o konverzích z místních akcí

Aby nabídky zaměřené na dosažení maximální hodnoty konverze správně fungovaly, je potřeba u konverzních akcí nastavit hodnotu konverze.

 • Ve výchozím nastavení je hodnota konverze pro všechny konverzní akce nastavena na 1.
 • Nabídka se v rámci stanoveného rozpočtu bude optimalizovat s ohledem na maximální hodnotu konverze.
 • Pokud zvolíte jenom jednu konverzní akci (např. návštěvy prodejny), cílem nabídek bude maximalizovat celkový počet konverzí s ohledem na zadanou konverzní hodnotu.
 • Pokud máte více cílů (například návštěvy prodejny a místní akce), doporučujeme přiřadit hodnoty, které odrážejí relativní hodnotu jednotlivých cílů pro vaši firmu. Pokud například používáte výchozí hodnotu 1 pro návštěvy prodejny i místní akce, budou se nabídky optimalizovat s ohledem na oba cíle rovnoměrně. Pokud nastavíte hodnotu návštěvy prodejny na odhadovanou výši tržeb, kterou vám přinesla návštěva prodejny, měli byste také aktualizovat výchozí hodnotu místních akcí odrážející odhadované tržby nebo relativní hodnotu způsobenou touto akcí.

Optimalizace výkonu

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false