แก้ไขแคมเปญในพื้นที่

เมื่อสร้างแคมเปญในพื้นที่แล้ว คุณจะโฆษณาร้านค้าผ่านเครือข่ายจำนวนมากของ Google ได้ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญหรือเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าของแคมเปญ

วิธีการ

เข้าถึงแคมเปญ

ขั้นตอนในการเข้าถึงแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บเพื่อดูรายการแคมเปญ Google Ads ทั้งหมดของคุณ
 3. คลิกชื่อแคมเปญในพื้นที่เพื่อดูภาพรวมของแคมเปญในรายการนี้

เปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ

 1. คลิกการตั้งค่าเพื่อดูและแก้ไขพารามิเตอร์การดำเนินการที่ตั้งค่าไว้เมื่อสร้างแคมเปญ
 2. คลิกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อขยายการ์ด
 3. เลือกตัวเลือกหรือป้อนค่าใหม่ โดยการตั้งค่าเหล่านี้ประกอบด้วย
  • ชื่อแคมเปญ
  • สถานะ
  • ภาษา
  • กลยุทธ์การเสนอราคา
  • งบประมาณ
  • วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
  • สถานที่
 4. คลิกบันทึกที่ด้านขวาล่างของการ์ดเพื่อใช้การตั้งค่าใหม่
 5. ทำขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำในทุกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

คุณโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในแต่ละสถานที่ตั้งได้โดยเชื่อมต่อกับฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ตัวเลือกนี้จะสร้างโฆษณาสำหรับสถานที่ตั้งแต่ละแห่งตามข้อมูลฟีด 

คุณจะต้องสร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในส่วน "ข้อมูลธุรกิจ" ก่อนจึงจะเริ่มต้นได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่แคมเปญแล้วเปิดแคมเปญในพื้นที่ที่มีอยู่
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. เลื่อนไปที่ด้านล่างของการตั้งค่า แล้วขยายการตั้งค่าเพิ่มเติม
 5. ขยาย "ฟีดผลิตภัณฑ์" เลือกช่องใช้ฟีดผลิตภัณฑ์สำหรับแคมเปญนี้
 6. เลือกแหล่งที่มาของฟีด
  1. Google Ads (ฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่): เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะเลือกฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่สร้างใน "ข้อมูลธุรกิจ" ได้
  2. Merchant Center (ฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่): เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ในบัญชี Merchant Center กับแคมเปญนี้ได้
   1. เลือกบัญชี Merchant Center
   2. ป้อนหรือวางรายการรหัสผลิตภัณฑ์จากบัญชีนี้ แล้วคลิกเพิ่มผลิตภัณฑ์
   3. ลากรหัสให้อยู่ในลำดับที่คุณต้องการให้แสดงเป็นโฆษณา

แก้ไขเนื้อหา

ขั้นตอนในการแก้ไขเนื้อหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในพื้นที่จากแผงการนำทาง
 3. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกชื่อกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไขเนื้อหา
 5. คุณจะตรวจสอบเนื้อหาคร่าวๆ ได้ในหน้า "เนื้อหาโฆษณา"
 6. นอกจากนี้คุณยังคลิกแท็บแสดงตัวอย่างเพื่อดูลักษณะของโฆษณาใน Google Maps, ดิสเพลย์, การค้นหา หรือ YouTube ได้ด้วย
 7. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ด้านบนรายการเนื้อหาเพื่อแก้ไข
 8. คุณแก้ไข แทนที่ หรือนำเนื้อหาต่อไปนี้ออกได้ในหน้า "เนื้อหาโฆษณา"
  • URL สุดท้าย
  • เส้นทางที่แสดง
  • บรรทัดแรก
  • คำอธิบาย
  • คำกระตุ้นการตัดสินใจ
  • รูปภาพ
  • วิดีโอ
 9. คลิกบันทึกและต่อไป

แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนในการแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

ขอแนะนำให้กำหนดเป้าหมายแคมเปญในพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายกว้างๆ และแคมเปญในพื้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ Conversion ออฟไลน์โดยอัตโนมัติ
 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายในเมนูหน้าเว็บเพื่อดูรายการกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญ
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข หรือกลุ่มเป้าหมายที่ด้านล่าง
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข เพื่อเรียกดูกลุ่มโฆษณา
 4. เลือกกลุ่มโฆษณา แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มโฆษณานั้น
 5. คลิกบันทึก

ยกเว้นสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ขั้นตอนในการยกเว้นสถานที่ตั้ง

การกำหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งจริงของธุรกิจซึ่งระบุไว้สำหรับแคมเปญของคุณ โดยคุณจะยกเว้นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากแคมเปญได้หากต้องการ

 1. คลิกชื่อแคมเปญหรือประเภทแคมเปญที่คุณจะยกเว้นสถานที่ตั้งจากแผงการนำทาง
 2. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บเพื่อดูและแก้ไขสถานที่ตั้งแคมเปญ
 3. คลิกแท็บยกเว้นเพื่อดูสถานที่ตั้งของแคมเปญที่ยกเว้น
 4. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข หรือแก้ไขสถานที่ตั้งเพื่อยกเว้นสถานที่ตั้ง
 5. กรอกข้อมูลในช่อง "ป้อนสถานที่ตั้งที่ต้องการยกเว้น" และเลือกจากรายการที่ระบบจะเติมคำให้ขณะพิมพ์
  • หากต้องการยกเว้นสถานที่ตั้งหลายแห่ง ให้คลิกเพิ่มสถานที่ตั้งเป็นกลุ่ม โดยป้อนเมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ได้ในแต่ละบรรทัด จากนั้นคลิกค้นหาเพื่อหาสถานที่ตั้งเฉพาะ คลิกยกเว้นที่สถานที่ตั้งแต่ละแห่งเพื่อทำการยกเว้น หรือคลิกยกเว้นทั้งหมดเพื่อยกเว้นผลการค้นหาทั้งหมดจากการค้นหา
 6. คลิกบันทึกเพื่อยืนยันและเพิ่มตำแหน่งลงในรายการ

แก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้งภายในแคมเปญ

ขั้นตอนในการแก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้ง

 1. คลิกชื่อแคมเปญหรือประเภทแคมเปญที่จะแก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้งจากแผงการนำทาง
 2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บ
 3. คลิกการ์ดประเภทสถานที่ตั้งเพื่อขยาย
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจาก “เลือกสถานที่ตั้งสำหรับแคมเปญนี้” และเลือกใช้กลุ่มสถานที่ตั้ง
 5. เลือกใช้กลุ่มสถานที่ตั้งหรือสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งเพื่อตั้งค่ากลุ่มสถานที่ตั้งให้กับแคมเปญ
  • สำหรับ “ใช้กลุ่มสถานที่ตั้ง” ให้ทำดังนี้
   1. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มที่ต้องการนำไปใช้
   2. เลือกกลุ่มที่จะนำไปใช้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากชื่อของกลุ่ม
   3. คลิกบันทึก
  • สำหรับ “สร้างกลุ่มสถานที่ตั้ง” ให้ทำดังนี้
   1. ป้อนชื่อให้กลุ่มในช่อง “ชื่อของกลุ่มสถานที่ตั้ง”
   2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ตั้งสำหรับกลุ่มใหม่
   3. เลือกสถานที่ตั้งให้กับกลุ่มโดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากสถานที่ตั้ง
   4. คลิกบันทึกเพื่อสร้างกลุ่มและนำไปใช้กับแคมเปญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว