แก้ไขแคมเปญในพื้นที่

เมื่อสร้างแคมเปญในพื้นที่แล้ว คุณจะโฆษณาร้านค้าผ่านเครือข่ายจำนวนมากของ Google ได้ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญหรือเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าของแคมเปญ

วิธีการ

เข้าถึงแคมเปญ

ขั้นตอนในการเข้าถึงแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บเพื่อดูรายการแคมเปญ Google Ads ทั้งหมดของคุณ
 3. คลิกชื่อแคมเปญในพื้นที่เพื่อดูภาพรวมของแคมเปญในรายการนี้

เปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ

 1. คลิกการตั้งค่าเพื่อดูและแก้ไขพารามิเตอร์การดำเนินการที่ตั้งค่าไว้เมื่อสร้างแคมเปญ
 2. คลิกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อขยายการ์ด
 3. เลือกตัวเลือกหรือป้อนค่าใหม่ โดยการตั้งค่าเหล่านี้ประกอบด้วย
  • ชื่อแคมเปญ
  • สถานะ
  • ภาษา
  • กลยุทธ์การเสนอราคา
  • งบประมาณ
  • วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
  • สถานที่
 4. คลิกบันทึกที่ด้านขวาล่างของการ์ดเพื่อใช้การตั้งค่าใหม่
 5. ทำขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำในทุกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

คุณโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในแต่ละสถานที่ตั้งได้โดยเชื่อมต่อกับฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ตัวเลือกนี้จะสร้างโฆษณาแคตตาล็อกสินค้าในพื้นที่ตามข้อมูลฟีด

คุณจะต้องสร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในส่วน "ข้อมูลธุรกิจ" ก่อนจึงจะเริ่มต้นได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่แคมเปญแล้วเปิดแคมเปญในพื้นที่ที่มีอยู่
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. เลื่อนไปที่ด้านล่างของการตั้งค่าแล้วขยายแสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม
 5. ขยาย "ฟีดผลิตภัณฑ์" เลือกช่องใช้ฟีดผลิตภัณฑ์สำหรับแคมเปญนี้
 6. เลือกแหล่งที่มาของฟีด
  • Google Ads (ฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่): เลือกฟีดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่สร้างใน "ข้อมูลธุรกิจ"

แก้ไขเนื้อหา

ขั้นตอนในการแก้ไขเนื้อหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในพื้นที่จากแผงการนำทาง
 3. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกชื่อกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไขเนื้อหา
 5. คุณตรวจสอบเนื้อหาคร่าวๆ ได้ในหน้า "เนื้อหาโฆษณา"
  • นอกจากนี้คุณยังคลิกแท็บแสดงตัวอย่างเพื่อดูลักษณะของโฆษณาใน Google Maps, เครือข่ายดิสเพลย์, เครือข่ายการค้นหา หรือ YouTube ได้ด้วย
 6. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ด้านบนรายการเนื้อหาเพื่อแก้ไข
 7. คุณแก้ไข แทนที่ หรือนำเนื้อหาต่อไปนี้ออกได้ในหน้า "เนื้อหาโฆษณา"
  • URL สุดท้าย
  • เส้นทางที่แสดง
  • บรรทัดแรก
  • คำอธิบาย
  • คำกระตุ้นการตัดสินใจ
  • รูปภาพ
  • วิดีโอ
 8. คลิกบันทึกและต่อไป

แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนในการแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

ขอแนะนำให้กำหนดเป้าหมายแคมเปญในพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายกว้างๆ และแคมเปญในพื้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ Conversion ออฟไลน์โดยอัตโนมัติ คุณจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไว้เพื่อการสังเกตการณ์ (แนะนำ) หรือเพิ่มเป็นตัวกรองก็ได้
 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายในเมนูหน้าเว็บเพื่อดูรายการกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญ
 2. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข หรือกลุ่มเป้าหมายที่ด้านล่าง
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข เพื่อเรียกดูกลุ่มโฆษณา
 4. เลือกกลุ่มโฆษณา แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มโฆษณานั้น
 5. คลิกบันทึก

ยกเว้นสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ขั้นตอนในการยกเว้นสถานที่ตั้ง

การกำหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งจริงของธุรกิจซึ่งระบุไว้สำหรับแคมเปญของคุณ โดยเลือกยกเว้นสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บางแห่งจากแคมเปญได้ตามต้องการ 

 1. คลิกชื่อแคมเปญหรือประเภทแคมเปญที่คุณจะยกเว้นสถานที่ตั้งจากแผงการนำทาง
 2. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บเพื่อดูและแก้ไขสถานที่ตั้งแคมเปญ
 3. คลิกแท็บยกเว้นเพื่อดูสถานที่ตั้งของแคมเปญที่ยกเว้น
 4. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข หรือแก้ไขสถานที่ตั้งเพื่อยกเว้นสถานที่ตั้ง
 5. กรอกข้อมูลในช่อง "ป้อนสถานที่ตั้งที่ต้องการยกเว้น" และเลือกจากรายการที่ระบบจะเติมคำให้ขณะพิมพ์
  • หากต้องการยกเว้นสถานที่ตั้งหลายแห่ง ให้คลิกเพิ่มสถานที่ตั้งเป็นกลุ่ม โดยป้อนเมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ได้ในแต่ละบรรทัด จากนั้นคลิกค้นหาเพื่อหาสถานที่ตั้งเฉพาะ คลิกยกเว้นที่สถานที่ตั้งแต่ละแห่งเพื่อทำการยกเว้น หรือคลิกยกเว้นทั้งหมดเพื่อยกเว้นผลการค้นหาทั้งหมดจากการค้นหา
 6. คลิกบันทึกเพื่อยืนยันและเพิ่มตำแหน่งลงในรายการ

แก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้งภายในแคมเปญ

ขั้นตอนในการแก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้ง

 1. คลิกชื่อแคมเปญหรือประเภทแคมเปญที่จะแก้ไขกลุ่มสถานที่ตั้งจากแผงการนำทาง
 2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บ
 3. คลิกการ์ดประเภทสถานที่ตั้งเพื่อขยาย
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจาก “เลือกสถานที่ตั้งสำหรับแคมเปญนี้” และเลือกใช้กลุ่มสถานที่ตั้ง
 5. เลือกใช้กลุ่มสถานที่ตั้งหรือสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งเพื่อตั้งค่ากลุ่มสถานที่ตั้งให้กับแคมเปญ
  • สำหรับ “ใช้กลุ่มสถานที่ตั้ง” ให้ทำดังนี้
   1. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มที่ต้องการนำไปใช้
   2. เลือกกลุ่มที่จะนำไปใช้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากชื่อของกลุ่ม
   3. คลิกบันทึก
  • สำหรับ “สร้างกลุ่มสถานที่ตั้ง” ให้ทำดังนี้
   1. ป้อนชื่อให้กลุ่มในช่อง “ชื่อของกลุ่มสถานที่ตั้ง”
   2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ตั้งสำหรับกลุ่มใหม่
   3. เลือกสถานที่ตั้งให้กับกลุ่มโดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากสถานที่ตั้ง
   4. คลิกบันทึกเพื่อสร้างกลุ่มและนำไปใช้กับแคมเปญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว