Edytowanie kampanii lokalnej

Po skonfigurowaniu kampanii lokalnej możesz reklamować swój sklep w wielu sieciach Google. Możesz także wprowadzać zmiany, które poprawią skuteczność kampanii lub dostosują ją do zmieniających się potrzeb Twojej firmy.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić i zmienić ustawienia kampanii.

Instrukcje

Uzyskiwanie dostępu do kampanii

Procedura uzyskiwania dostępu do kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie, by zobaczyć pełną listę kampanii Google Ads.
 3. Na liście kliknij nazwę kampanii lokalnej, by wyświetlić jej przegląd.

Zmień ustawienia kampanii

Procedura zmiany ustawień kampanii

 1. Kliknij Ustawienia, by wyświetlić i edytować parametry operacyjne skonfigurowane podczas tworzenia kampanii.
 2. Kliknij dowolną kategorię, aby rozwinąć jej kartę.
 3. Wybierz opcje lub wpisz nowe wartości. Dostępne są takie ustawienia:
  • Nazwa kampanii
  • Stan
  • Języki
  • Strategia ustalania stawek
  • Budżet
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia
  • Lokalizacje
 4. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu karty, by zastosować nowe ustawienia.
 5. Powtórz kroki 2–4 dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.

Łączenie z plikiem danych o produktach dostępnych lokalnie

Procedura łączenia z plikiem danych o produktach dostępnych lokalnie

Możesz promować produkty i usługi dostępne w poszczególnych lokalizacjach, łącząc kampanię z plikiem danych o produktach dostępnych lokalnie. Umożliwi nam to tworzenie reklam poszczególnych lokalizacji na podstawie treści pliku danych.

Zanim zaczniesz, musisz w sekcji „Firmowe bazy danych” utworzyć plik danych o produktach dostępnych lokalnie.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Przejdź do sekcji Kampanie i otwórz jedną z dostępnych kampanii lokalnych.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do dołu stronę ustawień i rozwiń Dodatkowe ustawienia.
 5. Rozwiń „Plik danych o produktach”. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku danych o produktach w tej kampanii.
 6. Wybierz źródło pliku danych.
  1. Google Ads (plik danych o produktach dostępnych lokalnie): dzięki tej opcji możesz wybrać plik danych o produktach dostępnych lokalnie utworzony w sekcji „Firmowe bazy danych”.
  2. Merchant Center (plik danych o produktach dostępnych lokalnie): korzystając z tej opcji, możesz połączyć z kampanią produkty z konta Merchant Center.
   1. Wybierz konto Merchant Center.
   2. Wpisz lub wklej listę identyfikatorów produktów z tego konta i kliknij Dodaj produkty.
   3. Przeciągaj identyfikatory w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane jako reklamy.

Edytowanie zasobów

Procedura edytowania zasobów

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie lokalne w panelu użytkownika.
 3. W menu kliknij Grupy reklam.
 4. Kliknij nazwę grupy reklam, której zasoby chcesz edytować.
 5. Możesz szybko sprawdzić swoje zasoby na stronie „Zasoby reklamy”.
  • Możesz też kliknąć kartę podglądu, by zobaczyć, jak Twoja reklama wygląda w Mapach Google, sieci reklamowej, sieci wyszukiwania lub YouTube.
 6. Aby edytować zasoby, kliknij ikonę ołówka Edytuj nad ich listą.
 7. Na stronie „Zasoby reklamy” możesz edytować, wymieniać lub usuwać dowolne zasoby, takie jak:
  • Końcowy adres URL
  • Ścieżka wyświetlania
  • Nagłówek
  • Opis
  • Wezwanie do działania
  • Obrazy
  • Filmy
 8. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Edytowanie list odbiorców

Procedura edytowania list odbiorców

Zalecamy kierowanie kampanii lokalnych na szerokie grono odbiorców. Takie kampanie będą automatycznie optymalizowane pod kątem konwersji offline.
 1. W menu kliknij Odbiorcy, by wyświetlić listy odbiorców kampanii.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj lub opcję Odbiorcy na dole strony.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj, by przeglądać grupy reklam.
 4. Wybierz grupę reklam, a następnie wybierz jedną z jej grup odbiorców.
 5. Kliknij Zapisz.

Wykluczanie lokalizacji geograficznych

Procedura wykluczania lokalizacji

Kierowanie geograficzne w określonym promieniu będzie przeprowadzane na podstawie fizycznych lokalizacji firmy podanych w ustawieniach kampanii. W razie potrzeby możesz wykluczyć z kampanii niektóre lokalizacje.

 1. W panelu użytkownika kliknij nazwę lub typ kampanii, z której wykluczasz lokalizacje.
 2. W menu kliknij Lokalizacje, aby wyświetlić i edytować lokalizacje kampanii.
 3. Kliknij kartę Wykluczone, by zobaczyć lokalizacje wykluczone z kampanii.
 4. Kliknij ikonę ołówka Edytuj lub opcję Edytuj lokalizacje, by wprowadzić wykluczenia lokalizacji.
 5. Wypełnij pole „Wpisz lokalizacje do wykluczenia” i wybierz pozycję z listy, która wypełnia się automatycznie podczas pisania.
  • Aby wykluczyć wiele lokalizacji, kliknij Dodaj lokalizacje zbiorczo. W każdym wierszu możesz wpisać jedną miejscowość, jeden kod pocztowy, kraj itp., a potem kliknąć Szukaj, by znaleźć konkretną lokalizację. Następnie możesz kliknąć Wyklucz przy każdej lokalizacji, którą chcesz wykluczyć, lub Wyklucz wszystkie, by wykluczyć wszystkie lokalizacje w wynikach wyszukiwania.
 6. Kliknij Zapisz, by potwierdzić lokalizację i dodać ją do listy.

Edytowanie grupy lokalizacji w kampanii

Procedura edytowania grupy lokalizacji

 1. W panelu użytkownika kliknij nazwę lub typ kampanii, w której przypadku edytujesz grupę reklam.
 2. W menu kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Typ lokalizacji, by ją rozwinąć.
 4. Kliknij menu obok pozycji „Wybierz lokalizacje dla tej kampanii” i wybierz Użyj grup lokalizacji.
 5. Kliknij Użyj grup lokalizacji lub Utwórz grupę lokalizacji, by skonfigurować grupy lokalizacji dla danej kampanii.
  • Korzystanie z opcji „Użyj grup lokalizacji”:
   1. Korzystając z paska wyszukiwania, znajdź grupy, które chcesz zastosować.
   2. Wybierz grupy do zastosowania, zaznaczając pola obok ich nazw.
   3. Kliknij Zapisz.
  • Korzystanie z opcji „Utwórz grupę lokalizacji”:
   1. Wpisz nazwę grupy w polu „Nazwa grupy lokalizacji”.
   2. Korzystając z paska wyszukiwania, znajdź lokalizacje, które wejdą w skład nowej grupy.
   3. Wybierz lokalizacje, które chcesz dodać do grupy, zaznaczając pola obok nich.
   4. Kliknij Zapisz, by utworzyć grupę i zastosować ją w kampanii.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem