Edytowanie kampanii lokalnej

Po skonfigurowaniu kampanii lokalnej możesz reklamować swój sklep w wielu sieciach Google. Możesz także wprowadzać zmiany, które poprawią skuteczność kampanii lub dostosują ją do zmieniających się potrzeb Twojej firmy.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić i zmienić ustawienia kampanii.

Jak uzyskać dostęp do kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie, by zobaczyć pełną listę kampanii Google Ads.
 3. Na liście kliknij nazwę kampanii lokalnej, aby wyświetlić jej przegląd.

Jak zmienić ustawienia kampanii

 1. Kliknij Ustawienia, aby wyświetlić i edytować parametry operacyjne skonfigurowane podczas tworzenia kampanii.
 2. Kliknij dowolną kategorię, aby rozwinąć jej kartę.
 3. Wybierz opcje lub wpisz nowe wartości. Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nazwa kampanii
  • Stan
  • Języki
  • Strategia ustalania stawek
  • Budżet
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia
  • Lokalizacje
 4. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu karty, by zastosować nowe ustawienia.
 5. Powtórz kroki 2–4 dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.

Jak edytować zasoby

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie lokalne w panelu użytkownika.
 3. W menu kliknij Grupy reklam.
 4. Kliknij nazwę grupy reklam, której zasoby chcesz edytować.
 5. Możesz szybko sprawdzić swoje zasoby na stronie „Zasoby reklamy”.
  • Możesz też kliknąć kartę podglądu, aby zobaczyć, jak Twoja reklama wygląda w Mapach Google, sieci reklamowej, sieci wyszukiwania lub YouTube.
 6. Aby edytować zasoby, kliknij ikonę ołówka Edytuj nad ich listą.
 7. Na stronie „Zasoby reklamy” możesz edytować, zamienić lub usunąć dowolne zasoby, takie jak:
  • Końcowy URL
  • Ścieżka wyświetlania
  • Nagłówek
  • Opis
  • Wezwanie do działania
  • Obrazy
  • Filmy
 8. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak edytować odbiorców

Zalecamy kierowanie kampanii lokalnych na szerokie grono odbiorców. Będą one automatycznie optymalizowane pod kątem konwersji offline.  Można dodawać określone grupy odbiorców w celu obserwacji (zalecane) lub jako filtry.

 1. W menu kliknij Odbiorcy, by wyświetlić listy odbiorców swojej kampanii.
 2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj lub opcję Odbiorcy na dole strony.
 3. Kliknij ikonę ołówka Edytuj, by przeglądać grupy reklam.
 4. Wybierz grupę reklam, a następnie wybierz jedną z jej grup odbiorców.
 5. Kliknij Zapisz.

Jak wykluczyć lokalizacje geograficzne

Kierowanie geograficzne w określonym promieniu będzie przeprowadzane na podstawie fizycznych lokalizacji firmy ustawionych w Twojej kampanii. W razie potrzeby możesz wykluczyć z kampanii niektóre lokalizacje. 

 1. W panelu użytkownika kliknij nazwę lub typ kampanii, z której wykluczasz lokalizacje.
 2. W menu kliknij Lokalizacje, aby wyświetlić i edytować lokalizacje kampanii.
 3. Kliknij kartę Wykluczone, by zobaczyć lokalizacje wykluczone z kampanii.
 4. Kliknij ikonę ołówka Edytuj lub opcję Edytuj lokalizacje, by wprowadzić wykluczenia lokalizacji.
 5. Wypełnij pole „Wpisz lokalizacje do wykluczenia” i wybierz pozycję z listy, która wypełnia się automatycznie podczas pisania.
  • Aby wykluczyć wiele lokalizacji, kliknij Dodaj lokalizacje zbiorczo. Możesz wpisać w wierszu jedną miejscowość, kod pocztowy, kraj itp., a potem kliknąć Szukaj, aby znaleźć konkretną lokalizację. Następnie możesz kliknąć Wyklucz dla poszczególnych lokalizacji, które chcesz wykluczyć, lub Wyklucz wszystkie, aby wykluczyć wszystkie lokalizacje widoczne w wynikach wyszukiwania.
 6. Kliknij Zapisz, by potwierdzić swoją lokalizację i dodać ją do listy.

Jak edytować grupę lokalizacji w kampanii

 1. W panelu użytkownika kliknij nazwę lub typ kampanii, w której przypadku edytujesz grupę reklam.
 2. W menu kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Typ lokalizacji, by ją rozwinąć.
 4. Kliknij menu obok pozycji „Wybierz lokalizacje dla tej kampanii” i wybierz Użyj grup lokalizacji.
 5. Kliknij Użyj grup lokalizacji lub Utwórz grupę lokalizacji, by wskazać grupy lokalizacji dla kampanii.
  • W przypadku opcji „Użyj grup lokalizacji”:
   1. Korzystając z paska wyszukiwania, znajdź grupy, które chcesz zastosować.
   2. Wybierz grupy do zastosowania, zaznaczając pola obok ich nazw.
   3. Kliknij Zapisz.
  • W przypadku opcji „Utwórz grupę lokalizacji”:
   1. Wpisz nazwę grupy w polu „Nazwa grupy lokalizacji”.
   2. Korzystając z paska wyszukiwania, znajdź lokalizacje, które wejdą w skład nowej grupy.
   3. Wybierz lokalizacje, które chcesz dodać do grupy, zaznaczając pola obok nich.
   4. Kliknij Zapisz, by utworzyć grupę i zastosować ją w kampanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem