Cenu un mērķu pielāgošana, kad pēdējā klikšķa attiecinājuma vietā tiek izmantots ar datiem pamatots attiecinājums

Pēdējā klikšķa attiecinājuma modeļa vietā sākot izmantot ar datiem pamatotu attiecinājumu (DPA), varat noteikt, kuri klikšķi vai atslēgvārdi ir visvērtīgākie. DPA piešķir vērtību katram klikšķim un atslēgvārdam, kas sekmēja reklāmguvumu un piesaistīja papildu reklāmguvumus, nemainot maksu par darbību (MPI).

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā pielāgot cenas un mērķus, ja pēdējā klikšķa attiecinājuma vietā tiek sākta ar datiem pamatota attiecinājuma lietošana. Uzziniet vairāk par reklāmguvumiem un cenu noteikšanai izmantojamiem attiecinājuma modeļiem.

Cenu un mērķa pielāgošana pēc attiecinājuma modeļu maiņas

Stabilas veiktspējas saglabāšanai pēc Google Ads attiecinājuma modeļa maiņas ir jāpielāgo arī cenas un mērķi.

Ja tiek izmantota manuāla cenu noteikšana, veiktspēja (pozitīvi vai negatīvi) tiks ietekmēta tikai pēc cenu un mērķu pielāgošanas, izmantojot jaunos datus. Taču mērķu pielāgošanai ir īpaša nozīme, ja izmantojat mērķa MPI vai mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģijas.

Piemērs

Pieņemsim, ka izmantojat mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģiju un programmā Google Ads iepriekšējā modeļa vietā atlasījāt ar datiem pamatotu attiecinājumu. Jums ir divas kampaņas, kurām slejā “Reklāmguvumi” ir redzami tālāk norādītie veiktspējas rādītāji (par pēdējām divām nedēļām).

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 5 ASV dolāri, 200 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 20 ASV dolāri, 50 reklāmguvumi


Tā kā jūs izmantojat mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģiju, iepriekš norādītie mērķi tiek izmantoti arī cenu noteikšanai. 

Slejā “Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)”, kas atspoguļo ar datiem pamatota attiecinājuma veiktspēju, ir redzami tālākie rādītāji.

 

 • Zīmola kampaņa (apakšējā piltuve): MPI — 6,67 ASV dolāri, 150 reklāmguvumi
 • Vispārīgā kampaņa (augšējā piltuve): MPI — 10 ASV dolāri, 100 reklāmguvumi

Ja pēdējā klikšķa attiecinājuma vietā sākāt izmantot ar datiem pamatotu attiecinājumu un saglabājāt sākotnējās mērķa MPI vērtības (5 un 20 ASV dolāri), funkcija “Viedā cenu noteikšana” pielāgotu cenas, kā norādīts tālāk.

 • Tiktu samazinātas zīmola kampaņas cenas (jo mērķa MPI (5 ASV dolāri) nepārsniedz ar datiem pamatota attiecinājuma modeļa MPI (6,67 ASV dolāri)). 
 • Tiktu palielinātas vispārīgās kampaņas cenas (jo mērķa MPI (20 ASV dolāri) pārsniedz ar datiem pamatota attiecinājuma modeļa MPI (10 ASV dolāri)).

Cenu un mērķu pielāgošana mērķa MPI

 1. Lai slejā “Kampaņas” skatītu reklāmguvumu darbību veiktspējas datus, kuru pamatā ir jaunais atlasītais attiecinājuma modelis, pievienojiet saviem pārskatiem slejas “Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)” un “Maksa par reklāmguv. (pašreizējais modelis)”. Uzziniet, kā pievienot un noņemt slejas statistikas tabulā.
 2. Salīdziniet šīs slejas ar slejām “Reklāmguvumi” un “Maksa par reklāmguv.”, lai skatītu atšķirības rādītājos starp iepriekšējo un pašreizējo modeli. 
 3. Aprēķiniet procentuālo izmaiņu vērtības slejā “Maksa/reklāmguv.”. 
 4. Iestatiet jaunus MPI mērķus, kampaņas līmenī pielāgojot iepriekšējos MPI mērķus atbilstoši šīm procentuālajām izmaiņām, kā norādīts tālāk sniegtajā piemērā.

Piezīme. Analīzei atlasot datumu diapazonu, neiekļaujiet pēdējās 14 dienas, lai aizkavēšanās laiks neietekmētu klikšķu un reklāmguvumu rādītājus.

Piemērs

Pieņemsim, ka 1. septembrī jūs mainījāt attiecinājuma modeli konkrētai reklāmguvumu darbībai. Tā kā nevarat iekļaut pēdējo 14 dienu (18.–31. augusts) datus, mērķa MPI (mMPI) korekcijas vērtību varat aprēķināt, izmantojot 4.–17. augusta datus.

Kampaņa Maksa Reklāmguvumi Maksa/reklāmguv. Reklāmguvumi (pašreizējais modelis) Maksa par reklāmguv. (pašreizējais modelis) mMPI korekcija
1. vispārīgā 250 ASV dolāri 200 1,25 ASV dolāri 280 0,89 ASV dolāri -29%
2. vispārīgā 500 ASV dolāri 600 0,83 ASV dolāri 520 0,96 ASV dolāri +16%

Kā redzams tabulā, izmantojot pašreizējo Google Ads attiecinājuma modeli, 1. vispārīgajai kampaņai par 0,36 ASV dolāriem ir samazinājusies maksa par reklāmguvumu. Lai to pielāgotu, samaziniet mMPI par 29% (0,36/1,25 = 0,29).  

Izmantojot pašreizējo Google Ads attiecinājuma modeli, 2. vispārīgajai kampaņai maksa par reklāmguvumu ir palielinājusies par 0,13 ASV dolāriem. Lai to pielāgotu, palieliniet mMPI par 16% (0,13/0,83 = 0,16). 

Cenu un mērķu pielāgošana mērķa RTA

 1. Lai slejā “Kampaņas” skatītu reklāmguvumu darbību veiktspējas datus, kuru pamatā ir jaunais atlasītais attiecinājuma modelis, pievienojiet saviem pārskatiem slejas “Reklāmguvuma vērtība (pašreizējais modelis)” un “Reklāmguv. vērtība/maksa (pašreizējais modelis)”. Uzziniet, kā pievienot un noņemt slejas statistikas tabulā.
 2. Salīdziniet šīs slejas ar slejām “Reklāmguvumu vērtība” un “Reklāmguv. vērtība/maksa”, lai skatītu atšķirības rādītājos starp iepriekšējo un pašreizējo modeli. 
 3. Aprēķiniet procentuālo izmaiņu vērtību slejā “Reklāmguv. vērtība/maksa”. 
 4. Iestatiet jaunus RTA mērķus, kampaņas līmenī pielāgojot iepriekšējos RTA mērķus atbilstoši šīm procentuālajām izmaiņām.

Piezīme. Analīzei atlasot datumu diapazonu, neiekļaujiet pēdējās 14 dienas, lai aizkavēšanās laiks neietekmētu klikšķu un reklāmguvumu rādītājus.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.